Şiir Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Şiir ne anlama gelir? Şiir kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk
2. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey
“Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler.” – A. Ş. Hisar
şiir yazmak veya söylemek
“Onun bir parçası olan insan da tazelenir bu mevsimde, ozanların şiir düzmeleri bu yüzdendir işte.” – M. C. Anday
çok güzel, çok hoş
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
“Ya kitaplarım ya şiir defterim / Yanarım bakkal eline düşerse” – C. S. Tarancı
Şiir yönü ağır basan düzyazı, şiirce
Müzik eşliğinde şiir okuma şöleni
Toplum arasından çıkan ve geleneksel yöntemlere ve ilkelere bağlı olarak halk ozanları tarafından yazılıp söylenen veya anonimleşmiş edebî tür
“Halk şiirinden, divan şiirinden değil şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim.” – N. Ataç
İçeriği şiirlerle düzenlenmiş kitap
Halk edebiyatında genellikle saz eşliğinde söylenen şiir
1. Yunanlarda lir eşliğinde okunan şiir
2. Coşkun ve ateşli bir anlatımı olan, toplumun ortak veya şairin kişisel duygularını yansıtan şiir
Advertisement

Leave A Reply