Siirt İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0

Siirt İl Kodu nedir? Siirt İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Siirt il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

SİİRT TRAFİK (PLAKA) KODU —— 56 (Tüm İlçelerin Trafik Kodları)

SİİRT TELEFON KODU ———- 484

SİİRT POSTA KODU ———— 56000

Siirt İl Kodu (Posta – Trafik – Telefon)
Siirt İlçeleri Posta Kodları;

*Aydınlar posta kodu : 56870

Aydınlar Aydınlar: 56870
Aydınlar Köyler: 56870

Advertisement

*Baykan posta kodu : 56460

Baykan Baykan: 56460
Baykan Köyler: 56460
Baykan Ziyaret: 56460

Baykan; Siirt İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Dilektepe), 28 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Bitlis’in Mutki, doğu-güneydoğudan ilin Şirvan ve Merkez, güneyden Kurtalan, batıdan Batman’ın Kozluk ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları dağ ve yaylalarla kaplıdır. Kuzeyde Bitlis il sınırları içerisinde kalan Tandır Dağları’nın güney etekleri, ilçe topraklarına sokulur. Güneye doğru yükselti azalır. Dicle’nin önemli kollarından biri olan Botan Çayı’na bağlanan Basur ve Çeltikçi dereleri ilçe topraklarında güney doğrultusunda akar. Yıllık ortalama sıcaklık 15°C, ortalama yağış tutarı 1.050 mm’ dir. Meşe toplulukları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ormanlar, büyük oranda verimden düşmüştür. Orman ağaçlandırma ve aşınmayı önleme çalışmaları yapılmaktadır. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, pirinç, mercimek, nohut; meyvelerden üzüm, ceviz ve nar yetiştirilen başlıca tarım ürünlerdir. Koyun ve keçi beslenir. İlçe merkezi yakınındaki Veysel Karani Türbesi çok sayıda ziyaretçi çeker.

Diyarbakır-Bitlis Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.050 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 48 km uzaklıktadır. 1938’de ilçe oldu.

Advertisement

*Eruh posta kodu : 56800

Eruh Eruh: 56800
Eruh Köyler: 56800

*Kurtalan posta kodu : 56500

Kurtalan Kayabağlar: 56500
Kurtalan Köyler: 56500
Kurtalan Kurtalan: 56500

*Pervari posta kodu : 56700

Pervari Köyler: 56700
Pervari Pervari: 56700

*Siirt posta kodu : 56000

Merkez Köyler: 56000
Merkez: 56000

*Şirvan posta kodu : 56760

Şirvan Köyler: 56760
Şirvan Şirvan: 56760

Şirvan; Siirt İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Cevizlik, Özpınar), 51 köyü vardır. İlin kuzeyinde; doğudan Pervari, güneyden Aydınlar ve Merkez, batıdan Baykan, kuzeyden Bitlis’in Merkez ve Hizan ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe topraklan genelde dağlık yapıdadır. Sini Dağı Sekaç Tepesi (2.626 m), güneyde Doruyol Dağı (2.741 m), Küran Dağı (2.350 m), doğudan Kapılı Dağı (2.631 m) başlıca yükseltilerdir. Uluçay, ilçenin güneyinde kısa bir süre akar ve ilçeyi terkeder. Doğuda Büyükdere, kaynağını Van Gölü güneyinden alır. İlçe topraklarında Uluçay’a karışır. Bitlis’te, Kavuşşahap Dağı’ndan kaynaklanan Pınarca Çayı, kuzey-güney yönünde akar, güneybatıda Bitlis Çayı’na karışır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve soğuk geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 15-16°C, yağış tutarı 852 mm’dir. Yamaçlarda meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan küçük kümeler biçiminde ormanlar görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mercimek, nohut, soğan, üzüm, nar, ceviz başlıca tarım ürünleridir. Göçer yaylacılık yaygındır. Koyun ve keçi beslenir. Canlı hayvan ticareti yapılır. Bakır yatakları vardır.

Pervari-Siirt Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.300 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 25 km uzaklıktadır. İlçe merkezine 10 km uzaklıktaki Kormas Kalesi, 40 km uzaklıktaki İrün Kalesi başlıca tarihsel eserlerdir.


Leave A Reply