Sıkkım Nerededir? Sıkkım Tarihi

0

Sıkkım hangi ülkededir? Sıkkım eyaletinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Hindistan Sıkkım hakkında bilgi.

sikkimSıkkım; Hindistan’ın kuzeydoğusunda eyaletir. Başkenti Gangtok. Hindistan’ın en küçük eyaletidir.

Advertisement

Himalayalar’ın güney eteğinde, 300 m-8.500 m. arasında değişen dağlarla kaplıdır. Kuzey ve doğudan Çin Halk Cumhuriyeti, güneydoğudan Bhutan, batıdan Nepal, güneyden Hindistan topraklarıyla çevrilidir. Güneyde, Sıkkım-Nepal sınırı üzerindeki Kançencanga Dağı (8.585 m), dünyanın en yüksek üçüncü doruğudur. İklim, yükseltiye bağlı olarak tropikal iklimden alpin iklimine kadar çeşitlilik gösterir. Ekonomi temelde tarım etkinliklerine dayanır. Alçak kesimlerde, Tista Irmağı gibi ırmak vadilerinde ekime elverişli topraklarda mısır üretimi ilk sırayı alır. Mısırın yanı sıra, 900 m’ye kadar olan sekilerde yetiştirilen pirinç, ikinci önemli tahıl ürünüdür. Karabuğday, buğday, arpa, darı, patates, öteki başlıca tarım ürünleridir. Ekili alanların yanı sıra, meyve bahçeleri de (muz, elma, portakal, kakule) geniş yer tutar. Son yıllarda çay plantasyonları işletilmeye başlanmıştır. Zengin bakır ve demir filizi yataklarından, yalnızca bakır yatakları işletilebilmekte, buralarda işgücü olarak komşu Nepal’den çalışmaya gelen Nepallilerden yararlanılır. Nüfusun % 70’ini Hindu “Nepalliler”, % 30’u “Budist”, yerli “Lepça”lar ve “Bhotia”ar oluşturur. Lama Budizmi, devlet dini olmasına karşın, Hindistan yönetiminden (1975) bu yana sürekli gerileme içindedir.

Tarih. Sıkkımlı Lepçaların, 16. yüzyılda Tibet’ten gelen Lamalar tarafından Budist yapıldığı, Sıkkım hanedanının Tibet kökenli olduğu inancı yaygındır. 19. yüzyıl başlarında, İngilizler Nepalli Gurkaları Sıkkım’dan göçe zorladı. İngilizlerin, 1890’da, Tibet’teki askeri zaferinin ardından, Çin, Sıkkım üzerindeki İngiliz korumasını kabullenmek zorunda kaldı. 1947’de Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasından üç yol sonra, Sıkkım’ın koruması Hindistan’a devredildi. Sıkkım-Hindistan ekonomik ilişkilerinin yanı sıra, stratejik konumu nedeniyle, bölgenin savunmasını da Hindistan üstlendi. 1974’te yönetime karşı patlak veren ayaklanma, Hindistan’ın 1974 Mayıs’ında, bölgeye asker göndermesiyle bastırıldı. Yeni bir Ulusal Meclis oluşturulması için seçimlere gidildi. Hindistan’ın desteğindeki Ulusal Meclis, Nisan 1975’te monarşi yönetimine son verilmesi kararını aldı. Aynı ayın ortalarında yapılan referandum sonucunda, Hindistan’a bağlanmayı kabul etti (16 Mayıs 1975).


Leave A Reply