Silifke Nerededir? Tarih ve Doğanın Buluştuğu Yer Silifke Hakkında Bilgiler

0

Silifke nerededir? Silifke, İçel’in zengin tarih ve kültür mirasına sahip bir ilçesidir. Antik kalıntılardan doğal güzelliklere, geleneksel Yörük kültüründen canlı yerel festivallere kadar Silifke’nin eşsiz ve büyüleyici yönlerini keşfedin.

Silifke ilçemizden bir görünüm

Kaynak: silifke.bel.tr

Silifke; İçel İli’ne bağlı, ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Mağara, Taşucu), 72 köyü vardır. İlin güneyinde; doğudan Erdemli, güneyden Akdeniz, batıdan Gülnar ve Aydıncık, kuzeyden Mut ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları genellikle dağlıktır. Orta Toroslar’ın bir bölümü ilçe sınırları içerisinde kalır. Dağlar, kıyıya doğru alçalır. Güneybatıda, kıyı ile Göksu Irmağı arasında uzanan Akçalı Dağları’nda 1.000-1.200 m arasında değişen yükselti, Göksu Irmağı kuzeyinde, birden artar. Pusatlı Dağı,’nda 1.700 m’ye, en yüksek noktada Kuzucuyurdu Tepesi’nde 1.833 m’ye çıkar. Göksu Irmağı oldukça derin ve dar bir vadide akar. Irmağın taşıdığı alüvyon, kıyıda Silifke Ovası’nı oluşturmuştur. Kıyıda bataklık alanlar ve küçük göllere rastlanır. Göksu Irmağı’nın denize döküldüğü yerin batısında İncekum Burnu ile daha batıda karaya yakın küçük bir ada (Dana Adası) görülür. Kıyı kesimi genelde dik olarak denize iner. Batıdan ilçe topraklarına giren Göksu, Akdeniz’e dökülür. İnceburun’un kuzeyinde Akgöl adıyla anılan sığ bir kıyı gölü (deniz kulağı) vardır.

Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. Kuzeye doğru yükselti arttıkça sıcaklık azalır, îlçe merkezinde yıllık ortalama sıcaklık 19°C, yağış tutarı 636 mm’dir. Kıyıda Akdeniz çalı türleri (maki), yükseklerde meşe, kızılçam, sedir ağaçlarından oluşan ormanlar görülür. Ekonomi; tarım, hayvancılık ve turizme dayanır. Buğday, arpa, nohut, mercimek, yerfıstığı, susam, soya, limon, portakal ve üzüm başlıca ürünlerdir. Seracılık gelişmiştir. Seralarda, turfanda yetiştirilen mevsim sebzeleri, son yıllarda geniş pazar alanı bulunmaktadır. Kılkeçisi ve koyun beslenir. Zengin doğal güzellikleri, kıyılarıyla çok sayıda turist çeker.

Göksu Irmağı kıyısında Antalya-İçel kıyı karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 84 km. uzaklıktadır. 1923’te il, 1933’te İçel’e bağlı ilçe konumu kazandı.

Tarih

Silifke, antik dönemde Seleucia ad Calycadnum olarak biliniyordu ve M.Ö. 3. yüzyılda Seleukos I. Nikator tarafından kurulmuştur. İlçe, tarih boyunca Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin egemenliği altında kalmıştır. Her bir medeniyet, Silifke’nin kültürel dokusuna kendi izlerini bırakmıştır.

Hititler ve Asurlar Dönemi

 • Silifke’nin en eski yerleşimcileri arasında Hititler bulunur. Hititler döneminde, bölge stratejik öneme sahipti.
 • Asurlar döneminde, Silifke ve çevresi ticaret yollarının üzerinde önemli bir durak olarak kullanıldı.

Persler ve Helenistik Dönem

 • Persler, Silifke’yi M.Ö. 6. yüzyılda ele geçirdiler.
 • Helenistik dönemde, Büyük İskender’in generallerinden Seleukos I. Nikator tarafından kurulan Silifke, Seleukos İmparatorluğu’nun önemli şehirlerinden biri oldu.

Roma ve Bizans Dönemi

 • Roma İmparatorluğu döneminde, Silifke önemli bir ticaret merkezi ve askeri üs haline geldi. Şehir, Roma mimarisi ve mühendisliği ile donatıldı.
 • Bizans döneminde de önemini koruyan Silifke, dini ve ticari merkez olarak işlev gördü. Bu dönemde birçok kilise ve dini yapı inşa edildi.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

 • Selçuklu Türkleri 12. yüzyılda Silifke’yi ele geçirdi ve bölgeye kendi kültürel etkilerini getirdi.
 • Osmanlı İmparatorluğu döneminde Silifke, önemli bir yerleşim merkezi olmaya devam etti ve Osmanlı mimarisi ile zenginleşti.

Kültürel Miras

Silifke’de birçok antik kalıntı ve tarihi yapı bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları:

Silifke Kalesi

 • Silifke Kalesi, ilçenin en önemli tarihi yapılarından biridir. İlk olarak Bizans döneminde inşa edilmiş olup, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde genişletilmiştir. Kale, Göksu Nehri’ne hakim bir tepe üzerinde yer almakta ve muhteşem manzaralar sunmaktadır.

Uzuncaburç Antik Kenti

 • Silifke’ye yaklaşık 30 km mesafede bulunan Uzuncaburç, antik Olba Krallığı’nın başkenti olmuştur. Burada Zeus Tapınağı, tiyatro, sütunlu cadde ve su kemerleri gibi birçok antik yapı bulunmaktadır.

Astım Mağarası

 • Astım Mağarası, Silifke’nin turistik ve doğal güzelliklerinden biridir. Mağara, astım hastalarına iyi geldiği düşünülen doğal bir ortam sunar ve içindeki sarkıt ve dikitler ile ünlüdür.

Göksu Nehri ve Tekir Ambarı

 • Göksu Nehri, Silifke’nin doğal güzelliklerinden biridir ve su sporları ile ünlüdür. Nehir kenarında yer alan Tekir Ambarı ise Roma dönemine ait bir su kemeridir ve günümüzde hala ayaktadır.

Ayatekla Kilisesi

 • Hristiyanlığın erken dönemlerinde önemli bir merkez olan Ayatekla Kilisesi, Aziz Paul’un öğrencisi Thecla’ya adanmıştır. Kilise, Bizans dönemine ait mozaikleri ile ünlüdür.

Silifke Müzesi

 • Silifke Müzesi, bölgenin zengin tarihini ve kültürel mirasını sergileyen önemli bir müzedir. Müze, arkeolojik kazılardan elde edilen eserler, heykeller, sikkeler ve diğer tarihi objelerle doludur.

Geleneksel Kültür

 • Yörük Kültürü: Silifke, Yörük kültürünün de önemli merkezlerinden biridir. Yörükler, geleneksel yaşam tarzlarını, kıyafetlerini ve el sanatlarını günümüzde de sürdürmektedir.
 • Halk Oyunları ve Müzik: Silifke, geleneksel halk oyunları ve müziği ile ünlüdür. Silifke’nin Yoğurdu adlı türkü, bölgenin kültürel simgelerinden biridir.

Silifke, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli kültürel merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Bu miras, ziyaretçilerine hem geçmişin izlerini hem de doğal güzellikleri bir arada sunar.


Leave A Reply