Silifke Tarihi ve Silifke’nin Tarihi Eserleri

0

Silifke ilçesinin tarihi, tarihçesi. Silifke’de gezilecek yerler, tarihi yapılar, eserler hakkında bilgi.

silifke-1Silifke Tarihi: İÖ 3.yüzyılın başlarında Seleukos Kralı I. Seleukos tarafından Seleukeia ad Kalykadnos (Göksu üzerindeki Silifke) adıyla kuruldu. Roma İmparatorluğu’nun sınırlarına girdi. İS 72’ye kadar zaman zaman Roma’nın korumasında yaşamını sürdürdü. 4. yüzyılda dağlık Kilikya ya da İsauria’nın metropolisi oldu. Bizans egemenliği altında Silifke, Akdeniz ticaretinde önemli bir konuma sahip oldu. 838’de Araplar Silifke’ye kadar geldilerse de, kenti ele geçiremediler. Birinci Haçlı Seferi (1097-1099) sırasında yıkıma uğrayan kenti, Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos (1081-1118) onarttı ve kaleye bir askeri birlik yerleştirdi. Üçüncü Haçlı Seferi (1189-1192) sırasında Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, Göksu Irmağı’nı geçerken atından düşüp boğuldu. 1224′ te Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaattin Keykubat (1220-1237) Silifke önlerine geldiyse de kenti ele geçiremedi. Daha sonra Silifke’nin Karamanoğulları Beyliği‘nin toprakları arasına girdiği görülür. 1473’te Gedik Ahmet Paşa, Silifke’yi Karamonğulları‘nın elinden alarak Osmanlı egemenliğine kattı. 1867’de Silifke, Konya Vilayeti İçel Sancağı’nın, 1877’de de Adana Vilayeti İçel Sancağı’nın merkezi oldu. Cumhuriyet’in ilanından sonra Silifke, İçel ili’nin bir ilçesi durumuna getirildi.

Tarihsel Eserler: Seleukeia ad Kalykadnos kalıntıları bugünkü modern yerleşmenin yakınlarında, Göksu Irmağı’nın kenarındadır. Roma dönemine tarihlenen kalıntılar, tiyatro, bir tapınak ve büyük bir mezarlık alanından oluşur. İS 2. yüzyıla tarihlenen tapınak Korinth başlığı taşıyan bir sütunla, öteki sütunlardan bazıları ayaktadır. Tapınağın doğusunda stadion’un izleri görülür. İlçe sınırları içinde günümüze ulaşan çok sayıda tarihsel eser vardır: Narlıkuyu Mozayik Müzesi, hamam kalıntıları ve tabanında Üç Güzeller Mozayiği; Göksu Irmağı üzerinde ortaçağdan kalma Tekirambarı adıyla bilinen sarnıç; Hellenistik dönemden kalma, 23 kuleli Silifke Kalesi; ilçe merkezine 21 km uzaklıkta Uzuncaburç (Diocaisereia) antik kenti; Uzuncaburç’un 4 km doğusunda yer alan Olba antik kenti; ilçe merkezinin 7 km batısında bulunan Aya Thekla Kilisesi, 5.yüzyılda yapılmış bir Bizans Kilisesi’dir. Narlıkuyu Köyü yakınlarında Cennet ve Cehennem Mağaraları yer alır. Üçüncü jeolojik dönem oluşumları olan bu mağaralardan Cennet Mağarası’nın derinliği 135, Cehennem Mağarası’nın ise 110 m’dir.


Leave A Reply