Silindirik Yüzey ve Silindirin Özellikleri

0
Advertisement

Silindirik yüzey nedir, özellikleri nelerdir? Silindirin özellikleri nelerdir, çeşitleri, hakkında bilgi, örnek sorular.

Silindirik Yüzey

Uzayda, düzlemsel bir eğri ve bu eğrinin bulunduğu düzleme paralel olmayan bir k doğrusu alalım.

Silindirik Yüzey

k doğrusuna paralel olan ve eğri üzerinde hareket eden bir d doğrusunun oluşturduğu yüzeye silindirik yüzey denir.

Düzlemsel eğriye silindirik yüzeyin dayanak eğrisi,

Advertisement

eğri üzerinde hareket eden d doğrusuna da silindirik yüzeyin ana doğrusu denir.

Silindirik yüzeyin dayanak eğrisi hiperbol veya parabol de olabilir.

Silindirik Yüzey

Silindirik Yüzey

Advertisement

Silindir

Silindirik Yüzey

Dayanak eğrisi kapalı bir eğri olan silindirik bir yüzeyin sınırladığı bölgeye silindirik bölge denir.

Silindir

Silindirik bölgenin ana doğrularını kesen ve birbirine paralel olan iki düzlem arasında kalan cisme silindir denir.

Advertisement

Paralel düzlemlerin silindirik yüzeyin içinde kalan bölgelerine silindirin tabanları,

taban çevrelerini birleştiren eğri yüzeye silindirin yanal yüzeyi denir.

Silindirler tabanları oluşturan kapalı eğrilere göre adlandırılır.

Kapalı eğriler elips veya daire olabilir.

Advertisement

Tabanı daire olan silindire dairesel silindir denir.

Ana doğruları tabanlarına dik olan silindire dik silindir denir.

Silindir

Dik olmayan silindirlere eğik silindir denir.

Advertisement

Dik veya eğik silindirde, ana doğruların iki taban arasında kalan bölümüne silindirin elemanları denir.

Örnek

Silindir

Şekildeki eğik silindirin elemanlarının taban düzlemi ile yaptığı açı 45° dir.
Eğik silindirin yüksekliği 10 cm olduğuna göre, silindirin eleman uzunluğunu bulalım.

Çözüm

Advertisement

Silindir

Eğik silindirin [AH] yüksekliğini çizelim.

m(ÂBH) = 45° olduğundan,

silindirin elemanı |AB| = \displaystyle 10\sqrt{2} cm bulunur.

Advertisement

Dik Dairesel Silindirin Özellikleri

Kesik Silindirin Özellikleri


Leave A Reply