Silopi Nerededir?

0
Advertisement

Silopi nerededir? Silopi hangi ilimize bağlıdır? Silopi ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

silopiSilopi; Şırnak İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 35 köyü vardır. İlin güneyinde; kuzeyden Merkez, batıdan Cizre, kuzeydoğudan Uludere, güneyden Irak ve Suriye ile çevrilidir.

Genelde dağlık yapıdaki ilçe topraklarında yükselti, güneye doğru 450 m’ye kadar düşer. Kuzeyden uzanan Cudi Dağları üzerinde yükselti, batıda 2.114 m, doğuda 2.107 m’yi bulur. Cudi Dağları üzerinde geniş yayla alanları görülür. İlçe topraklarından geçen Dicle Irmağı, Suriye ile sınır çizer, geniş bir yatak içerisinde kıvrımlar çizerek akar. Kuzeydeki dağlardan kaynağını alan Hezil Suyu, ilçenin doğu yanında, Hakkâri-Şırnak il sınırıyla Irak sınırını çizer, Habur Çayı’na karışır. Habur Çayı ise Hezil Suyu’nu aldıktan sonra, Dicle’ye dökülür. Cudi Dağları’ndan inen Çağlayan Suyu da ilçe topraklarını sular ve Dicle Irmağı’na katılır. Kara iklimi egemendir, kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 19°C, yağış tutarı 712 mm’dir. Dağ yamaçlarında meşe ağaçlarından oluşan düşük verimli, seyrek ormanlara rastlanır. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mercimek, nohut, pamuk, susam, meyvelerden üzüm, zeytin, badem, incir, başlıca tarım ürünleridir. Koyun ve keçi beslenir. Tarım ürünleri ticareti yapılır. Köylerde geleneksel el dokumacılığı sürdürülür. Türkiye-Irak Karayolu üzerinde Cudi Dağı eteklerinde deniz düzeyinde 550 m. yükseltide kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 35 km. uzaklıktadır. Daha önce Mardin İli’ne bağlı bir ilçeyken 16 Mayıs 1990’da Şırnak’ın il yapılması üzerine bu ile bağlandı.


Leave A Reply