Simav Nerededir?

0

Simav nerededir? Simav hangi ilimize bağlıdır? Simav ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

simav Simav; Kütahya İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Dağardı), 90 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Tavşanlı, doğudan Hisarcık, Çavdarhisar ve Gediz, güneyden Şaphane ve Pazarlar, batıdan Balıkesir’in Sındırgı ve Dursunbey ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

Kuzey ve güneybatıdan dağlarla çevrili ilçe topraklarında yükselti, kuzeydoğuda 1.800 m’ye, kuzeybatıda Alaçam Dağı’nda 2.089 m’ye, güneybatıda Simav Dağları’nın doğu uzantıları Ziyarettepe’de 1.800 m’ye ulaşır. Orta bölümde Simav Ovası (900 m), Simav Gölü’nün yerleştiği bir çöküntü hendeği uzanır. Güney ve güneydoğuda yeniden 1.500 m’ye kadar yükselen dağlık alana geçilir. Alaçam ve Simav dağları yamaçlarından kaynaklanan sular ovaya indiğinde birleşerek Simav Çayı’nı; Alaçam Dağı ve doğudaki yamaçlardan kaynaklanan sular, Emet Çayı’na dökülen Kocaçay’ı oluşturur. İç Anadolu karasal iklimi ile Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, yağış tutarı 846 mm’dir. Ovada ve dağ eteklerinde bozkır bitkileri, dağ yamaçlarında karaçam, kızılçam, meşe ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Tarım ve hayvancılık temel geçim kaynaklarıdır. Tarımsal etkinliklerin büyük bölümü, Simav Ovası’nda yapılır. Buğday, arpa, mercimek, fasulye, şekerpancarı, kenevir, patates, soğan, elma, kestane, vişne, haşhaş başlıca tarımsal ürünlerdir. Koyun, kılkeçi ve sığır beslenir. Halı dokumacılığı yaygındır. Dağardı Bucağı yakınlarında krom yataklarıdır, ayrıca, demir, manganez, feldspat yatakları vardır.

Simav Ovası’nın güneyinde, deniz düzeyinden 825 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 148 km uzaklıktadır.


Leave A Reply