Simetri Hakkında Bilgi

0

Simetri nedir? Simetri ne demek? Simetri ile ilgili olarak temel bilgilerin ve Türkçe karşılık kelime bilgilerinin yer aldığı yazımız.

simetri

Advertisement

Eksen olarak alınan bir doğrudan, birbirine benzeyen noktaları aynı uzaklıkta bulunan şekillerin durumuna «simetri» (bakışım, tenazur) denir. Bu biçimde olan şeyler «simetrik» (bakışımlı), böyle olmayanlar da «asimetrik» (bakışımsız)dır.

Bir kağıt üzerine mürekkep damlattığımızı düşünelim. Kağıdı ikiye katlayarak mürekkebi yayalım. Sonra kağıdı açarsak birbirinin tamamen aynı iki mürekkep lekesi olduğunu görürüz. İşte bunlar simetrik iki şekildir. Kâğıdın kat yerinden geçen çizgiye de «simetri ekseni» adı verilir. İki mürekkep lekesi eksene göre simetriktir.

Eskiden sanatta simetriye büyük önem verilirdi. Özellikle mimarlıkta yapıların simetrik bir düzen içinde olması gözetilirdi. Bu görüşü tutanlar, doğada bakışımın esas olduğunu ileri sürerler, buna örnek olarak da canlı yaratıkları gösterirlerdi. Gerçekten de bir vücudun parçaları sağa, sola eşit olarak bölünmüştür: Biri sağda, biri solda, aynı hizada ikişer kulağımız, ikişer kolla bacağımız vardır. Bir yaprakta damarlar az çok bakışımlı dağılmıştır; ağacın dalları bile oldukça bakışımlı bir durumdadır

Bugünkü sanat simetriden kaçınır. Bir sanat eserinde çizgilerin ahengini, bakışımın dışında, başka unsurlarda arar.

Advertisement


Leave A Reply