Sınav Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Sınav ne anlama gelir? Sınav kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
“Annem, derslerine çalışıp eylülde sınavları başarması gerektiğini hatırlatıyordu.” – A. Kutlu
2. Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum
“Evliliğin ilk yılları bir sınavdır.”
sınavda başarısız saymak
birinin bilgisi ölçülmek
bir kimse, bir konu üzerindeki bilgisinin ölçülmesini sağlamak için yapılan yoklamada hazır bulunmak
1. sınava girmek
“Evet, bir sınavdan geçeceksin. Ben de sınav amirin tayin edildim.” – A. Ümit
2. girilen sınavda başarılı olmak
sınavdan geçmek
Öğrencilerin ve değişik kurumlara alınacak kişilerin bilgi ve becerilerini yazılı olarak ölçmeyi amaçlayan sınav, yazılı, yazılı yoklama, yazılı imtihan
Yönetmeliklerde belirtilen özürleri nedeniyle herhangi bir sınava zamanında giremeyen öğrenciler için açılan sınav
Eğitimde veya herhangi bir dalda bilgi birikiminin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için önceden yapılan sınav
Üniversitelerde yarıyıl içinde yapılan sınav, vize, vize sınavı
Okullarda başarısız olan öğrenciler için yapılan ek sınav, bütünleme, ikmal imtihanı
Ara sınav
1. Devlet görevlisi olarak alınmada ve bu görevde yükselmede uygulanan sınav
2. Üniversitede doktora derslerini başarıyla tamamladıktan sonra doktora tezi alabilmek için girilen sınav
Herhangi bir eğitim kurumuna başvuran istekliler arasından belli düzeyde başarı gösterenleri seçmek için düzenlenen sınav
“Bu eleme sınavını aşamayan çıraklıktan kurtulamaz, öğretenin bilgece sözlerini dinlemeye hak kazanamazmış.” – N. Uygur

Advertisement

Leave A Reply