Sinekler Hakkında Bilgi, Çeşitleri, Özellikleri ve Yapısı Hakkında Bilgi

0

Sinek nedir, nasıl bir hayvandır? Sineklerin özellikleri, yapısı nelerdir? Sineklerin yaşayışı, sinek çeşitleri ile ilgili bilgi.

sinek

Kaynak: pixabay.com

Sinekler Hakkında Bilgi

Sinek; Çiftekanatlılardan, üç çift ayaklı, iki kanatlı birtakım uçucu böceklere, genel olarak «sinek» denir. Bunların içinde en yaygını «karasinek»tir. Biz buna, kısaca «sinek» deriz.

Sinekler çöplük, lâğım gibi yerlerde üreyip her yana yayılırlar. Sıcak havalarda çoğaldıklarından hem evleri doldurarak rahatsızlık verirler, hem de mikrop taşıdıklarından bazı salgın hastalıklara yol açarlar.

Karasineğin vücudu diğer böceklerde de olduğu gibi üç kısımdan meydana gelmiştir: Baş, göğüs, karın.

Sineğin başının ön kısmında iki kısa duyarga bulunur. Hayvan bunları koku alma, dokunma organı olarak kullanır. Başın iki yanında iri, şişkin çıkıntı hayvanın gözleridir. Binlerce küçük gözcüğün bir araya gelerek meydana getirdiği bu gözlere «petekgöz» denir. Her göz 4.000 küçük gözcükten meydana gelmiştir. Sineğin üst ve alt dudakları birleşerek bir hortum biçimini aldığından, sokucu, emici bir durumdadır. Sinek, hortumunu emeceği sıvının üzerine koyarak emer. Sıvının kıvamı emilemiyecek kadar koyuysa, önce tükürüğü ile sulandırır, sonra emer.

sıtma

Kaynak: pixabay.com

Sineğin göğüs kısmı birbirine geçmiş üç halkadan meydana gelmiştir. Her halkanın iki yanında bir çift ayak bulunur. Ayrıca ikinci halkada da bir çift kanat vardır. Üçüncü halkadaki kanatlar körelmiş, küçük birer çıkıntı halinde kalmıştır. Sinek bunlardan, uçarken dengesini bulmakta faydalanır. Sinekler ayaklarındaki çengeller, çekmenlerle en düz yerlerde bile baş aşağı, düşmeden rahatça dolaşabilirler.

Sineğin karnı da 8 halkadan meydana gelmiştir. Halkalar erkeklerde daha düz, dişilerde, içinde yumurtalar bulunduğundan, daha şişkindir.

Sineğin Yaşayışı

Sineğin dişisi, havalar ısınmaya başlayınca, etler, gübreler, yiyecekler, pislikler üzerine yumurtlamaya başlar. Her dişi saatte 200’den çok yumurta bırakabilir. Silindir biçimindeki bu yumurtalar birkaç saat içinde patlayarak içinden küçük kurtçuklar çıkar. Ayakları, gözleri olmayan bu kurtçuklar 15 gün içinde «krizalit» (pupa) haline gelirler Pupalar 12 gün sonra sinek halini alırlar Bir ay içinde ergin sinek meydana çıkmış olur. Böylece bir dişi sineğin nisandan mayısa kadar yüz milyon yumurta verebileceği hesaplanmıştır. Bu korkunç çoğalma sonunda sinekler kısa zamanda büyük bir felaket halini alırlar.

uyku hastalığı

Kaynak: pixabay.com

Sineklerin pek çok düşmanı vardır. Kuşlar kurbağalar, başka böcekler, örümcekler, daha pek çok yaratık sineklerin büyük bir kısmını ortadan kaldırırlar. Ayrıca, sinek bulunan yerlere sinek ilacı sıkmak, üredikleri pislikleri, gübrelikleri ortadan kaldırmak, lâğımlara, bulaşık çukurlarına krezil, mazot gibi öldürücü ilâçlar sıkarak köklerini kurutmak gerekir. Tifo, dizanteri, trahom, kolera, verem gibi birçok bulaşıcı hastalıkların mikroplarının, başta karasinekler olmak üzere, sinek ve benzeri böceklerle çevreye yayıldığını unutmamak gerekir.

Sinek Çeşitleri

Sineklerin pek çok çeşitleri vardır. Bunlar az çok karasineklere benzer. Karasinekler sokmadıkları halde öteki bazı sinekler sokarak insanları, hayvanları hem rahatsız eder, hem de salgın hastalık mikropları bulaştırırlar. Sokmayan sineklerin başında «et sinekleri», yeşil «leş sinekleri», küçük «sirke sinekleri» gelir.

Sokan sineklerin başlıcaları «sivrisinek», «at sineği», «çeçe» sineğidir. At sineklere atlara, sığırlara konarak kanlarını emerler. İri yassı vücutları vardır. Afrika’nın sıcak kesimlerinde yaşayan çeçe sinekleri uyku hastalığı mikroplarını taşırlar. Bunların soktuğu kimseler, hayvanlar yemeden içmeden kesilirler, boyuna uyurlar. Sonunda çok zayıfladıklarından ölürler. Kısacası, sineklerin her çeşidi insanların en büyük düşmanlarıdır.


Leave A Reply