Sınıflandırma (Sistematik) Nedir?

0
Advertisement

Sınıflandırma (Sistematik) nedir? Sınıflandırma neden önemlidir, nasıl yapılır? Sınıflandırma hakkında bilgi.

siniflandirmaSınıflandırma (Sistematik); Canlı varlıkların, morfolojik ya da başka niteliklerine göre birbirlerinden ayrılan topluluklar halinde dağılımı (sistematik de denir).

Sınıflandırma sürekli değişmeleri ortaya koyduğundan, hassas ve sürekli değişen bir yöntemdir. Gerçekten de, canlılardaki çoğu kez aldatıcı olan görünümler, eski doğa bilimcilerini yanıltmıştır: Her ikisi de memeli olmalarına karşın yarasa bir kuşu çağrıştırırken, yunus bir balığa benzer. Hayvanbilim tarihi boyunca bu tür yanılgılar yavaş yavaş ortadan kalkmakla birlikte, bulguların şu ya da bu türün veya şu ya da bu grubun sistematik konumunu yeniden ortaya koydukları sürekli olarak görülmüştür. Böylece, bir takım bir sınıf haline geçebilir ya da bir aile bir altaile düzeyine indirgenebilir. Zaten bu alandaki uzmanlar aynı görüşte olmadıkları için, sınıflandırmak: birbirlerine göre çok farklı olabilirler. Sınıflandırmanın aşama sırası genellikle şu biçimdedir (burada ele alınan örnek Sibirya kaplanıdır):

Hayvanlar âlemi
Kordalılar (Chordata) dalı
Omurgalılar (Vertebrata) altdalı
Memeliler (Mammalia) sınıfı
Özmemeliler (Eutheria) ya da etenliler (Placentalia) altsınıfı
Etçiller (Carnivora) takımı
Yârıkayaklılar (Fissipedia) alttakımı
Kedimsiler (Aeluroidea) alttakımı
Kedigiller (Felidae) ailesi
Panthera cinsi
Tigris türü
Altaica alttürü.

Buna göre Sibirya kaplanı, Panthera tigris altaica olarak adlandırılır. Sınıflandırmanın dayandığı tür kavramım yeterli bir biçimde tanımlamanın güç olduğunu da bu arada belirtmek gerekir.

Günümüzde, sistematikçiler, sınıflandırmalarını gerçekleştirmek için artık yalnızca morfoloji ve anatomi nitelikleriyle yetinmeyip, gitgide genetik (ve özellikle kromozom araştırmaları), fizyoloji ve hatta biyokimyanın katkılarını hesaba katmaktadırlar. Özellikle paleontoloji, sınıflandırma konusunda önemli bir rol kazanmıştır. Sözgelimi, günümüzde yaşayan sürüngenleri, fosil sürüngenleri göz önüne almadan sınıflandırmayı istemek aldatıcı olur. Bununla birlikte, sağlam temellere dayanan sınıflandırmaların ortaya konmasında iki önemli engelle karşılaşılır. Bir yandan, sınıflandırmada her şey,farklı niteliklere verilen öneme bağlıdır. Sözgelimi, tinamularda (Güney Amerika kuşları) bir karinanın varlığı, damak varlığından daha önemli olarak kabul edilirse, bunlar karinalılar, yani “uçucu” kuşlar arasında sınıflandırılırlar, tersi durumdaysa karinasızlar ya da “koşucu” kuşlar (devekuşları) arasında sınıflandırılırlar. Öte yandan, canlı türlerin her biri bir “evrim dilimi” oluşturur; bunları birbirinden ayırt etmek ve sınıflandırmak istemek, gerçekte var olmayan şuurlar yaratmak tehlikesiyle karşı karşıya kalındığından, belki de gerçekleşmesi olanaksız bir şeydir.

Advertisement

Leave A Reply