Sinir Hücrelerinin Yapısı Nasıldır?

0

Sinir hücrelerinin görevleri, özellikleri, oluşturan bölümler nelerdir? Sinir hücrelerinin yapısı ile ilgili bilgi.

Advertisement

Sinir hücresine “nöron” denir. Sinir hücrelerinde üç bölüm görülür: “hücre gövdesi”, “dendrit ” ve “akson “. Dendritler ve akson, hücre gövdesinin oluşturduğu uzantılardır. Dendritler kısa, aksonlar ise uzundur.

Aksonlara “sinir telleri” de denir. Boyları bir metreyi bulan aksonların oluşturduğu demetlere “sinir”denir. Bazı hücrelerin aksonlarının etrafında “nörilemma” (Schwan kını) denilen ince bir örtü bulunur. Bu örtü, iç tarafa “miyelin” denilen yağlı bir madde salgılar. Böylece aksonların etrafında miyelinden oluşmuş bir kılıf meydana gelir. Bu kılıfların arasında miyelinsiz olan boğumlar vardır. Bunlara “Ranvier boğumu” denir.

Aksonu miyelin ile sarılmış sinirler, uyartıları miyelinsiz sinirlere göre çok hızlı (saniyede 120 metre ) iletirler. Çünkü miyelin kılıf, iletilen impulsun çevreye dağılmasını önler. Bu yüzden çabuk yapılması gereken hareketlerin impulsları; örneğin refleks hareketinin yapılmasını sağlayan impulslar, miyelinli sinirlerle taşınırlar.

Miyelinli sinirler “beyaz”, miyelinsiz sinirler “gri” renkli görünürler.

Advertisement

Bir sinir hücresi uyartıyı dendriti ile alabilir. Bu yüzden de uyartı daima
Dendrit —→ Hücre gövdesi —→ Akson yönünde taşınır.

Sinir hücrelerinin çeşitleri:

Sinir hücreleri yapı olarak, miyelinli ya da miyelinsiz olmanın dışında farklılık göstermezler. Bu yüzden sinir hücreleri yaptıkları işe göre  üçe ayrılırlar:

1) Duyu sinirleri: Bunlar, dendritleri duyu organlarındaki reseptörlere (alıcı hücreler), aksonları ise merkezi sinir sistemine ya da bir başka sinir hücresine bağlı olan sinirlerdir. Duyu sinirleri, çevre değişmeleri nedeniyle oluşan uyartıları, sinir sisteminin ilgili merkezine götürürler.

2) Hareket sinirleri (Motor sinirler): Dendritleri, beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omuriliğe , aksonu ise kas ya da salgı bezi ve organlara bağlı sinirlerdir. Organların çalışması bu sinirlerin getirdiği mesajlara göre düzenlenir.

3) Ara sinirler (Bağlayıcı sinirler): İki ya da daha fazla sinir hücresini birbirine bağlayan sinirlerdir. Refleks yayını gösteren şekilde bağlayıcı siniri görebilirsiniz.

Advertisement


Leave A Reply