Sınır Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Sınır ne anlama gelir? Sınır kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
2. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi
3. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç
“Bataklığın sınırı. Ormanın sınırı.”
4. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit
“Hele bir de birkaç sünger bulabilse artık mutluluğunun sınırı olmayacaktı.” – Halikarnas Balıkçısı
5. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit
6. Uç, son
1. sınırını belirtmek
“1920 baharı muhteşem bir mart sabahında Sultan Dağları’nın sınır çizdiği Batı Anadolu’ya kan ve barut kokularıyla geliverdi.” – T. Buğra
2. son vermek
1. en son noktaya kadar çaba göstermek
2. bütün gücünü en son noktaya kadar kullanmak
“Hayatı boyunca akıl sınırlarını zorlayan bir korkusuzluğa sahip olacaktı.” – A. Kulin
Bir ortamdan gelip daha kırıcı başka bir ortama geçerken kırılan ışının oluşturabileceği en büyük açı
Gümrük kapısı
Malzemenin belirli bir gerilme uygulanmasıyla sınırlı ve kalıcı deformasyona uğraması veya belirlenen toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti
Dayanma gücü
Sınır bölgesinde görev yapan kolluk gücü
Bir ülke sınırları içinde doğup başka bir ülke topraklarına geçen (ırmak)
Ülke sınırları, hudut boyu
“Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi.” – F. R. Atay
Sınırı belirlemek için koyulan taş vb. madde
Yaş haddi
Bir ülkede insanların yoksul tanımı içerisine girmesine yol açan gelir düzeyi
Bir ülkede insanların sağlıklı bir biçimde yaşayabilmeleri için sahip olmaları gereken en düşük gelir düzeyi
Ülke sınırlarının ötesi, hudut dışı

Advertisement

Leave A Reply