Sinoplu Diogenes Kimdir?

0

Sinoplu Diogenes kimdir? Sinoplu Diogenes hayatı, biyografisi, felsefesi hakkında bilgi.

Sinoplu DiogenesSinoplu Diogenes; Eski Yunan filozofudur (Sinop İÖ 412-Korinthos 327).

Advertisement

Yaşamına ait bilgiler çok azdır. Atina sokaklarında öğleyin, elinde fenerle Bir İnsan Arıyorum diye dolaşmasıyla, kendisinden bir isteği olup olmadığını soran Büyük İskender’e Gölge etme başka ihsan istemem demesiyle günümüze kadar anılan, Platon’un Çılgın Sokrates adını verdiği Sinoplu Diogenes, gerçekte felsefesini yaşayan az sayıdaki filozoflardan biridir. Atinalı Antisthenes’in kurduğu Kynikler Okulu’nun öğrencisi oldu, sonra da burada edindiği felsefeyi yaşayarak ölene kadar sürdürdü. Bir fıçı içinde yaşadığı söylenir.

Yaşamının temel dayanakları şöyle sıralanabilir: Gereksinmelere en aza indirilmelidir. İnsan erdemli bir yaşam sürmelidir. Erdemin kaynağı bilgidir, bilmedir, bilerek eylemedir. Uygarlık, gerekçeleriyle ve değerleriyle zararlıdır, saçmadır. Doğada doğal olarak doğaya uygun bir yaşam sürmek gerekir. İnsan doğadadır ve kendisiyle baş-başadır. Bu nedenle insan için en iyi yaşama, kendisine dayanarak sürdürdüğü yaşamdır. Kendisine dayanan insan, gereksinmelerini en aza inmiş her şeyden olabildiğince uzaklaşarak her şey karşısında bağımsızlığını kazanmış insandır.Günümüze ulaşmış eseri yoktur.


Leave A Reply