Şintoizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Şintoizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Şintoizm dininin inanç ve ibadet esasları.

ŞintoizmDünyanın en eski dinleri arasında yer alan Şintoizm, Japonların Milli Dini konumundadır. Şinto-izm’in Japonca’da karşılığı Kami-Nomiçi (Tanrıların Yolu)’dir.

Advertisement

Şintoizm yaklaşık 2500-3000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Şintoizmin herhangi bir kurucusu ve inanç sistemi yoktur.

Şintoizm ‘in bir diğer özelliği milli, iptidai resmi inanış sistemi bulunmayan, diğer dinlere karşı oldukça hoşgörülü bir din olmasıdır.

Şintoizm’in 2 temel özelliği kısaca; milli bir din olması ve tabiata tapmaya önem vermesidir.

Nakledildiğine göre Japonya’da 8 milyon ilah vardır. Dağ, ırmak, ateş, gök gürlemesi, fırtına, yağmur, vb. ilahlar dışında her meslek sahibinin de ayrı bir ilahı vardır.

Advertisement

Şintoizm ‘de ibadetler tapınaklarda veya evde yapılabilir. Japonların ibadet şekilleri çok sade ve basittir. ibadet etmek isteyen kişi mabede gider, elini, yüzünü ve ayaklarını Müslümanların abdest almaları gibi yıkarlar. Mabetteki kıymetli eşya karşısında diz çöker, ibadetini tamamlar ve dışarı çıkar.

Eskiden ibadette kurban bulanmasına rağmen, günümüzde rastlanmamaktadır.

İbadet için temizliğe çok önem veren Japonlar bazı özel durumlarda İslam inancındaki gusüle benzer bir temizlik yaparlar, ibadeti rahipler idare eder.

Evlenme törenlerini Şintoist rahipler, cenaze törenlerini ise Budist rahipler yönetir. Bu anlayış bir Japon tarafından “Biz Şintoist doğar, Budist ölürüz” şeklinde özetlenmiştir.

Şintoizm’de Tanrılar hem erkek (izanagi) hem de dişi (izanami) olabildiği gibi, tıpkı insanlar gibi doğar, evlenir, banyo alır, hastalanır, kıskanır, ağlar ve ölür.

İlahları arasında en önemlisi güneş Tanrısı Amaterasu’dur. Japon İmparatoru, Güneş Tanrısı’nın torunudur.

Advertisement

Şintoizm’in Kojiki ve Nihongi adında iki kutsal metinleri vardır.

Şintoizm Japonların milli bir dini olması nedeniyle Japonlar arasında yaygındır. Başta Japonya olmak üzere Japonların yaşadığı diğer ülkelerde de yayılma imkanı bulmuştur. Günümüzde Şintoistlerin sayısının 100 milyon’un üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.


Leave A Reply