Şintoizm (Şinto) Nedir?

0
Advertisement

Şintoizm (Şinto) nedir? Şintoistlerin inançları, felsefesi nedir? Şintoizm (Şinto) hakkında bilgi.

sintoizmŞintoizm (Şinto); Japonların yerel dini inançlarına verilen addır ve Şintoistler, Şinto dinine inanan kişilerdir. Şinto, en eski dinlerden biridir. O kadar eskidir ki ne bir kurucusu ne de başlangıcına dair belirgin bir tarih bulunmaktadır.

Şinto sözcüğü genellikle “kami (ruh) yolu” olarak çevrilir. Şintoizme göre her şeyin ruhu vardır. En önemli kami Güneş Tanrıçası Amaterasu’dur. Japonya “doğan güneşin ülkesi” olarak adlandırılır ve Şinto tarih boyunca Japonya’nın resmi dini olmuştur.

Doğada bulunan ve tapınılan ruhların yanı sıra Şintoistler ölmüş atalarının ruhlarına da ibadet ederler. Bazı ailelerin evlerinde, ölmüş atalarının resimlerinin bulunduğu küçük Şinto kabirleri bulunur. Şinto dini diğer inançlarla çatışmaz ve pek çok Japon hem Şintoizm hem de Budizme inanır.

Aynı zamanda rahiplerce yönetilen kamuya açık Şinto tapınakları da bulunur. Tüm Şinto tapınaklarında kutsal alana açılan girişi gösteren torii adı verilen kapılar vardır, insanlar kişisel problemleri olduğunda, şükranlarını sunmak istediklerinde ya da kami, doğa ve insanlar arasında uyum için meditasyon yapmak istediklerinde bu tapınaklarda dua ederler,

Şinto’ya girmeden önce Şintoistler kendilerini kötü düşüncelerden ve ruhlardan arındırırlar. Bunu ellerini ve ağızlarını suyla yıkayarak yaparlar, Temizlendiklerine kanaat getirdiklerinde iki kere el çırpıp başlarıyla selam vererek tapınağa yaklaşırlar,

Advertisement

Leave A Reply