Sir Edward Elgar Kimdir?

0

Edward Elgar kimdir ve ne yapmıştır? Edward Elgar hayatı, biyografisi ve eserleri ile ilgili bilgi.

Edward Elgar

Sir Edward Elgar (1857-1934)

Çağımızın ünlü İngiliz bestecilerindendir. Worcester’li bir orgçunun oğludur. Sanata büyük bir sevgiyle bağlanarak öğrenimini tek başına yapmıştır.

Müzik teorisini öğrenen, çeşitli çalgıları başarıyla çalan Elgar 20 yaşlarında Londra’ya geldi. Bir kemancıdan kısa bir süre için ders aldı. Müzik hayatında başkasından edindiği bilgi bundan ibaret kalmıştır. Daha sonra Worcester’e dönen Elgar orada beş yıl orkestra üyesi olarak çalıştı, 1899’da Londra’da çalınan “Enigma Varyasyonları” adlı eseriyle tanındı. “Gerontius’un Rüyası” adlı bir oratoryosu ile, Elgar’ın eserleri İngiltere’den çıkarak Avrupa’ya yayıldı. Bu başarı iki yüz yılda beri dünya çapında bir besteciden yoksun olan İngiltere için çok önemli sayılırdı. Elgar verimine devam ederken Cambridge ve Oxford üniversiteleri tarafından “fahri doktor” ünvanları verildi. Kral 7. Edward kendisine “Sir” payesini verdi.

Elgar’ın bütün eserlerinde Brahms, Wagner’e olan derin hayranlığının izleri görülür. Buna rağmen parlak orkestrasyon buluşları, armonik özellikleri, tipik ingiliz melodileri kendine has bir üslubun doğmasını sağlamıştır. Ünlü orkestra şefi Constant Lambert sanatının ana hatlarını şöyle özetliyor:

“Elgar, verimiyle her sınıftan, her çeşit halkla temas kurabilen önemli bestecilerden biridir. Fakat asıl önemi kendi milli duygularını bütün dünyanın anlayabileceği bir dille ifadelendirebilmiş olmasıdır.”

Elgar’ın başlıca eserleri şunlardır:

Senfoniler, bir keman, bir viyolonsel konçertosu “Üç Bavyera Dansı”, “Enigma Varyasyonları”, “Pomp and Circumstances” marşları, “Cockaigne” adlı konser uvertürü, yaylı çalgılar için “Elegie” ve “Introduction and Allegro”, “Gerontius’un Rüyası”adlı oratoryo. “Sabah Şarkısı”, “Akşam Şarkısı” ve “Aşk Selamı” gibi küçük parçaları her yerde pek sevilen eserleri arasındadır.

Kaynak – 2

Edward ELGAR; 2 Haziran 1857, Worcester — 23 Şubat 1934, Worcester. İngiliz bestecisidir. Worcester’li bir orgcunun oğludur. Sanata büyük bir sevgiyle bağlanarak öğrenimini tek başına yapmıştır. 20 yaşlarında Londra’ya gelmiş, bir kemancıdan kısa süre için ders almış, müzik yaşamında başkasından edindiği bilgi bundan ibaret kalmıştır. Daha sonra doğduğu kente dönen Elgar, orada beş yıl orkestra üyesi olarak çalışmış, 1899’da Londra’da çalınan «Enigma Çeşitlemeleri» ile tanınmıştır.

Yapıtları İngiltere’den çıkarak Avrupa’ya yayılmış, bu başarı iki yüzyıldan beri dünya ölçüsünde bir besteciden yoksun kalan İngiltere için önemli bir olay sayılmıştır. Cambridge ve Oxford üniversiteleri tarafından (fahri doktor) payeleri verilmiş, ayrıca Kral Yedinci Edward «Sir» ünvanı tanımıştır. Elgar’ın bütün verimind« Brahms ve Wagner’e olan derin hayranlığının izleri görülür. Buna rağmen parlak orkestralama buluşları, armonik özellikleri, tipik İngiliz melodileri kendine özgü bir uslûbun doğmasını sağlamıştır.

Başlıca eserleri şunlardır:

Senfoniler, bir keman, bir viyolonsel konçertosu, «Üç Bavyera Dans», «Enigma Çeşitlemeleri», «Pomp and Circumstances» marşları, «Cockaigne» adlı uvertür, yaylı çalgılar için «Elegie» ve «introduction and Allegro», «Gerontius’ un Rüyası» adlı oratoryo. «Sabah Şarkısı», «Akşam Şarkısı» ve «Aşk Selâmı» gibi küçük parçaları her yerde sevilen ve devamlı yorumlanan küçük eserleri arasındadır.

ENİGMA ÇEŞİTLEMELERİ «Enigma Variations» Op. 36

İlk yorumu: 1899 Londra
Yapıt, bir tema üzerine 14 çeşitlemeden kuruludur. Besteci ilk çeşitlemede eşi Lady Alice Elgar’ın, son çeşitlemede kendisinin müzikal tanımlamasını yapmış, aradaki 12 çeşitlemeden herbirini ayrı ayrı, adlarının baş harfleriyle arkadaşlarına adamıştır. Böylece bölümlerin kimlere adandığını anlamak olanaksız kalmış, ancak bestecinin belirttiği bir özellik bulunamamıştır; Elgar’a göre yapıtın tüm çeşitlemeleri aslında yapıda kullanılmayan, oysa pek tanınmış bir melodi üzerine işlenmiştir. «Enigma – Bulmaca» adı verilen çeşitlemeler daima ilgi toplamış, sağlam yapısı, zengin orkestralamasıyla seçkinleşmiştir.


Leave A Reply