Şirk Koşmak Ne Demektir?

0

Şirk nedir? İnsan Allah’a nasıl şirk koşar? Şirk koşmak günahı hakkında bilgi.

Şirk; “Eş koşma, ortak koşma” gibi manâlara gelir. Bununla daha çok yüce Allah’a eş ve ortak koşma anlaşılır ki bu açık bir küfürdür. Şirk koşan kimseye müşrik denilir. Şirk en büyük günahlardandır. Bunun affı yoktur. Müşrikler ebediyyen Cehennemde kalacaklardır.

Advertisement

İslâm akâidine göre Allah’ın eşi ortağı, benzeri, oğlu kızı veya bir yardımcısı yoktur. Hristiyanlar Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu olarak kabul edip O’na şirk koşmuşlardır. Yahudiler Üzeyr aleyhisselâm Allah’ın oğludur dedikleri için kâfir olmuşlardır. Mecusiler ateşe taparak; Allah’a ait olan sıfatları onun yarattığı bir varlığa isnad edip küfre girmişlerdir.

Yüce Allah belki her türlü günahı affeder, ancak şirk günahını affetmez.

Şirk, açık ve gizli şirk olmak üzere ikiye ayrılır. Açık şirkin misalleri yukarıda verilmiştir. Gizli şirk ise; riya, gaybı bildiğini iddia etme, türbe ve yatırlardan yardım bekleme, fala ve sihirbaza inanma gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Şirkin her türlüsünden Allah’a sığınmak lazımdır.

Advertisement


Leave A Reply