Sisam Adası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Yunanistan’a ait olan ve Ege Denizinde yer alan Sisam Adasına ait Sisam adası ile ilgili genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı yazımız.

Sisam Adası

Ege Denizi’nde, Batı Anadolu kıyısında, Kuşadası Körfezi’nin güney ağzında Yunanistan’a ait bir adadır. Dolayındaki Nikarya, Dirnina, Furmi adaları ile birlikte bir ayrı idare teşkil eder. Merkezi Vati kentidir.

Anadolu kıyılarından Küçük Boğaz ile ayrılan Sisam (Samos) Adası, Türkiye’ye en yakın Yunan adasıdır. Ada ile Türk toprağı arasındaki uzaklık 1,8 km. kadardır. Dağlık olan adada en çok üzüm, zeytin, tütün, pamuk yetişir.

Sisam, eski bir Yunan adasıdır. M.Ö.XI. yüzyılda ada, Eski Yunanistan’ın önemli ticaret yerlerinden biriydi. Yüzyıllar boyu Yunan egemenliği altında kaldı. II. yüzyılda Roma’nın, V. yüzyılda Bizans’ın, XIV. yüzyıl ortalarında Cenevizlilerin eline geçti. 1566’da Osmanlılar tarafından alınan Sisam Adası’na, çoğunlukla, Orta Anadolu Türkleri ile Rumeli’den Arnavutlar yerleştirildi.

Yunan bağımsızlık savaşında Sisam Adası’nın payı büyük olmuştur. Bu hareketin önderlerinden Kanaris burada çalıştı, Yunanistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Osmanlı ordusu Sisam’ı işgal etti, yapılan bir anlaşma ile Sisam, Osmanlı İmparatorluğu’na bırakıldıysa da burada özel bir idare kuruldu: Adada egemenlik şeklen Osmanlı İmparatorluğunda, idare ise Yunanlı bir valinin elindeydi. Yunanistan Balkan Savaşı sırasında 1912’de, adayı resmen Yunan topraklarına kattı.

Advertisement

Leave A Reply