Sivas Kongresinin Amacı, Kararları ve Önemi

0
Advertisement

Kurtuluş Savaşımızı öncesi önemli bir kongremiz olan Sivas Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Sivas Kongresinde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler.

Sİvas Kongresi'nde Temsil Edilen Yerler

Sİvas Kongresi’nde Temsil Edilen Yerler

SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919)

• Anadolu’daki Anlaşma subayları, kongre toplandığı takdirde Sivas’ın işgal edileceğini bildirdiler.

• Öte yandan Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklamak üzere İstanbul’ca görevlendirilmişti.

Mustafa Kemal’in, zamanında aldığı önlemler sonucunda Ali Galip’in girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı ve kongre çalışmalarına başladı.

Oy birliği ile Mustafa Kemal Paşa’yı kongre başkanlığına seçildi.

Sivas Kongresi’nin Kararları

1. Kongre, Erzurum Kongresi‘nde alınan vatanın bütünlüğüyle ilgili kararlarını kabul ederek kendisine mal etti. “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder.” kararı, “Temsilciler Kurulu, yurdun tamamını temsil eder.” biçiminde düzenlendi.

Advertisement

2. Manda ya da himaye altına girme önerileri tartışılarak kesinlikle reddedildi.

3. Tüm Müdafaa-i Hukuk Dernekleri, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi. Böylece, Kurtuluş Savaşı’nın tek elden yönetilmesi sağlanmış oldu.

4. Bu cemiyet adına söz söylemeye ve iş görmeye yetkili olmak üzere bir Temsil Heyeti seçildi. Heyet başkanlığına da Mustafa Kemal getirildi.

5. Yayım yoluyla propagandaya önem verilmesi ve İrade-i Milliye adlı bir gazetenin çıkarılması kararlaştırıldı.

6. Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanması yolunda çalışma yapılmasına karar verildi ve Mustafa Kemal Paşa, bu işle görevlendirildi.

Sivas Kongresinin Önemi

a. Sivas Kongresi, Anadolu’da ulusal meclise yönelen gelişmeleri hızlandırmıştır.

Advertisement

b. Kongre bölgesel değil, ulusal karakterdeydi. Bu nedenle çeşitli bölgelerden temsilciler katılmıştı.

c. İlk ve son ulusal kongre olmuştur.

d. Kongre’nin seçtiği Temsilciler Kurulu, TBMM açılıncaya kadar, Anadolu hareketini yürütmüştür.

e. Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa’yı, Batı Anadolu Ulusal Kuvvetler Komutanlığına atamakla yürütme gücünü de kullanmaya başlamıştır.

f. Kuvayi Milliye’nin oluşturduğu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına başlanmıştır.


Leave A Reply