Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Organizasyon Türleri Nelerdir?

0
Advertisement

Sivil toplum kuruluşları nelerdir, faaliyetleri, amaçları ve görevleri nelerdir? Sivil Toplum kuruluşlarının kullandığı yöntemler hakkında bilgi.

sivil-toplum-kuruluslari

Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyetleri

Sivil toplum kuruluşları devlet örgütlenmesi içinde yer almayan sendika, vakıf, dernek, meslek odası vb. oluşumlardır. Belli toplumsal, kültürel, sanatsal, bilimsel amaç ya da amaçlar çerçevesinde gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu örgütlerdir.

Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Tüketici Haklarını Koruma Derneği, Genç Siviller, Kimse Yokmu Derneği, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Araştırma Kurtarma Timi (AKUT) birer sivil toplum kuruluşudur.

STK’lar demokrasinin vazgeçilmez koşullarından biri haline gelmiştir. Çünkü en iyi demokrasi, denetlenen demokrasidir. Demokrasiyi denetleyen de sivil toplum kuruluşlarıdır.

Hakların korunmasında tek tek insanların yapabilecekleri sınırlıdır, insanlar sahip oldukları hak ve özgürlüklerini sivil toplumlar aracılığıyla daha etkili bir şekilde dile getirebilir ve kullanabilirler. Hak ve özgürlükleri ihlal edenlerle daha güçlü mücadele edebilirler.

Advertisement

• Düşüncelerin ifade edilmesinde, istek ve beklentilerin gerçekleştirilmesinde, toplumsal ve ekonomik sorunların çözümlenmesinde, demokratik ilke ve uygulamaların yerleşmesinde, hak ve özgürlüklerin korunmasında STK’ların önemli katkıları vardır.

• STK’lar toplumdaki bazı sorunları dile getirirler ve çözüm ararlar. Yöneticilerin ilgilerini bu sorunlara çekerler. Kamuoyunun duyarlılıklarını artırmaya çalışırlar. Çeşitli yayınlarla, düzenlediği toplantılarla halkı bu ilgili konularda eğitmeye çalışır, yardıma çağırırlar. Temelde kazanç gütme amaçları yoktur.

• İnsan haklarının ihlaliyle mücadele etmek

• Hakkı çiğnenen bireylere doğrudan yardım etmek

• Ulusal ve uluslarası hukukta değişikliğe gidilmesi için kamuoyu oluşturmak

• İlgili kanunların içeriklerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak

Advertisement

• Halk arasında insan haklarına saygı duyulmasını ve bu alanda bilgi birikiminin gelişmesini sağlamak

STK’ların sıkça kullandığı yöntemlerin bazıları:

  • Mektup yazma kampanyaları: Kişiler ve kurumlar gönderdikleri mektuplarla yetkililere çağrıda bulunurlar.
  • Sokak eylemleri ve gösteriler: Bir konuya halkın dikkatini çekmek için sokak eylemleri ve gösteriler yaparlar. Medyayı çağırırlar.
  • Medyayı kullanma: Kamuoyunun dikkatine sunmak için basın toplantılarıyla sorunu medyanın gündemine taşırlar.
  • Özel toplantı veya brifingler düzenleme: Halkın desteğini sağlamak için kampanyaların başarıya ulaşma olasılığını artırmaya yönelik programlar düzenlerler.

Sivil topluma özgü organizasyon türleri

Sivil toplum için tipik olan organizasyon türleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Sendikalar : ekonomik ve mesleki çıkarlarını savunan işçi dernekleri.
  • STK : Belirli grupları savunan ve destekleyen sivil toplum kuruluşları. STK’lar, yoksullar, göçmenler, uyuşturucu bağımlıları veya diğer savunmasız gruplar gibi toplumdaki en dezavantajlı kişileri savunmak için yaygındır.
  • Vatandaş dernekleri : Bunlar, genellikle üyeleri arasında ortak fikirleri veya değerleri savunan her türden derneklerdir. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel vb. olabilir.
  • Dini Cemaatler : Bunlar, belirli bir din veya kendi inançları aracılığıyla birbirine bağlanan birey gruplarıdır. Farklı sosyal aktörlerle kendi ilişkilerini sürdürürler.
  • Spor federasyonları : Şampiyonalar veya yarışmalar düzenlemek için farklı kategori ve sektörlerden sporcu birlikleri.
  • Mesleki dernekler: Hukuk, mimarlık veya tıp gibi belirli bir daldaki işçileri birbirine bağlayan dernekler. Mesleki dernekler genellikle üyelerini savunma ve destekleme konusunda uzun bir geleneğe sahiptir.


Leave A Reply