Siyasette Propaganda Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Propaganda nedir? Siyasi hayatta propaganda neden önemlidir, nasıl yapılır? Siyasette propaganda hakkında bilgi.

Propaganda ve Siyasal Hayat

Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun üzerinde halkın benimsediği genel düşünce, ortak kanaat kamuoyu adını alır. Günümüzde, kitle iletişim araçları (gazete, radyo, televizyon gibi) haberleri anında yaydıkları için tüm toplumlarda vatandaşlar, günlük olayları hemen öğrenmektedirler. Bunun sonucunda da kamuoyu oluşmaktadır.

Propaganda, kamuoyunu etkileme yöntemlerinden biridir. Kamuoyunda belirli bir görüşü ya da eylem şeklini oluşturma ve halkı ikna etme çabalarına propaganda denir. Propaganda, şiddetten uzak bir etkileme yoludur ve bireyler, gruplar, hatta toplumlar arasında belirli konular için halk desteğini sağlamaya yöneliktir. Siyasi partiler, seçimleri kazanabilmek için güçleri oranında propaganda yapar, halkın beğenisini kazanmaya çalışır.

Propagandayı zararlı hâle getirebilecek iki ana neden vardır. Bunlardan biri, propagandada iletişimin genellikle tek yönlü olarak planlanmış olmasıdır. Propagandacı, tekrarlanan uyarılarla, kamuoyunu kendi amaçları doğrultusunda etkilemek ister. İkincisi ise, propagandayı yapanın siyasi gücü de elinde bulunduran bir otorite olmasıdır. Bu durumda, kamuya ait tüm iletişim araçlarını denetleyebilen merkezi otorite (örneğin iktidardaki parti), kamuoyunu rakipsiz olarak etkileyebilme olanağına kavuşur. Rekabetin, fikir çeşitliliğinin, farklı haber ve yorum kaynaklarının olmadığı bir ortamda propaganda, tek yanlı ve zararlı nitelik kazanır.

Propaganda; basın, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılır. Kitle iletişim araçları, günümüzde demokrasinin kurumlaşmasında önemli bir role sahiptir. Demokrasinin varlık koşullarından biri, bütün kitle iletişim araçlarının özgürce kullanılabilmesidir. Gazetenin, kitabın özgürce yayınlanması; radyo, televizyon programlarının özgürce hazırlanması gerekir. İnsanlar düşünce ve kanaatlerini özgürce açıklayabilmelidir. Seçmenler, oy verirken dünya ve ülke sorunları hakkında aydınlanmış bulunmalıdır.

Advertisement

Ayrıca, kitle iletişim araçlarının gelişmesi, lider ve yöneticilere halkın düşüncelerini hızla aktarmakta ve sistemin işleyişinde kolaylık sağlamaktadır.


Leave A Reply