Siyasi Doktrin Nedir?

0
Advertisement

Siyasi doktrinler ile ilgili genel ve temel bilgiler. Siyasi doktrin ne demektir ve ne anlama gelmektedir sorusunun cevabı.

SİYASİ DOKTRİNLER

Devlet idaresine, devletin temel kuruluşlarına yön ve ruh veren düşünce akımlarına «siyasi doktrinler» denir.

Siyasi doktrinler, devleti idare eden kişi, topluluk, ya da parti tarafından benimsenir, devlet idaresine uygulanır. Devletin bütün tamel kuruluşları, ana kanunları iktidardakilerin benimsediği bu devlet felsefesine göre düzenlenir. Devletin dış görünüşü, iç yapısı ne olursa olsun, egemenliği elinde bulunduranların güttükleri siyasi felsefe (doktrin), o ülkenin hayatına hâkim olur.

Bazı devletlerde bu doktrinlerden yalnız biri, bazılarında ise bunlardan meydana getirilmiş bir bileşim hakimdir. Siyasi doktrinlerde, kah siyasi – hukuki yön, kah iktisadi ilkeler ağır basar. Bundan dolayı, ikincileri, «iktisadi doktrinler» arasında da yer alabilir.

Advertisement

Siyasi doktrinlerden bir kısmı tamami ile bir kuram (teori) esaslarına dayanır, bir kısmı ise seçmeci (eklektik) ve kılgılı (pratik) bir bileşim halinde görünür. Teorik esaslara dayananların belli başlıları şunlardır: Ferdiyetçilik (endividüalizm), liberalizm, sosyalizm, teokrasi, demokrasi.

Seçmeciliğe dayanan doktrinlerin önemlileri şunlardır: Anarşizm, komünizm, faşizm, nasyonal – sosyalizm.


Leave A Reply