Siyasi Partilerin Görevleri Nelerdir?

0
Advertisement

Siyasi parti nedir? Siyasi partiler ne iş yapar? Siyasi partilerin özellikleri, görevleri hakkında bilgi.

Siyasi Partiler

Siyasi partiler, devlet islerine katılabilmek ve devlet etkinliklerinin biçim, amaç ve içeriğini belirleyebilmek amacıyla bireylerin ve toplumsal kümelerin oluşturdukları örgütlerdir. Siyasi partiler çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez öğeleridir. Parlamentoyu ve iktidar olmayı hedefler, yeterli oy desteğini alırlarsa hedeflerini gerçekleştirirler. Halkın yöneticileri iş başına getirmesi siyasi partiler aracılığıyla olur. Siyasi partiler, toplumu ilgilendiren sorunların çözümü için önerilerde bulunur, demokrasi ortamının çok sesliliğini sağlar.

Siyasi partiler, hukuk düzeninin sınırladığı çerçevede birbirleriyle rekabet eder ve halkın oyunu almaya çalışır. Demokratik sistem, karşıt görüşlerin varlığına dayanır. Partiler de bu karşıt görüşleri temsil ederek demokratik sistemin temel öğelerini oluşturur. Siyasi partiler, toplumdaki çeşitli grupların çıkarlarını korumak ve böylece onların oylarını alarak iktidara gelmek amacıyla kurulmuştur.

Siyasi partiler, iktidar olmadıkları zamanlarda da muhalefet olarak hükümetin yaptığı işleri denetler ve eleştirir. Bu da siyasi partilerin önemli bir görevidir. Seçmen, oyunu verdikten sonra hükümetin neleri yaptığını detaylı olarak bilemez. Parlamentoda bulunan muhalefet partileri hükümetin etkinliklerini kontrol eder ve hatalarını saptayarak halka duyurur.

Siyasi partiler, tüzük ve programlarıyla fikirlerini ve yapacakları işleri bir bütün olarak halka sunar. Halk da kendi yararına en uygun olan partiyi seçip ona oy verir.

Advertisement

Leave A Reply