Skandiyum Nedir? Skandiyum Elementinin Özellikleri

0

Skandiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Skandiyum elementi ile ilgili bilgi.

Skandiyum Skandiyum, periyodik cetvelin III B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Norveçli Nilson tarafından bulundu. Cevherlerinde itriyum ve nadir topraklar bulunmakla beraber, nadir topraklar grubunda olmayan bir madendir.

Advertisement

Periyodik çizelgede itriyum ve bor sütununda bulunur, demir grubu ile nadir topraklar arasında bir geçiş elementi olarak kabul edilir. Başlıca cevheri tortvetit’tir (skandiyum itriyum silikat), tuzları renksizdir. Oksidi beyazdır ve hafif bir baz özelliği taşır. Oksalatının az çözünürlüğü bakımından nadir topraklara benzer, ancak flüorünün alkali flüorürlerde verdiği flüor tuzlarıyla bu maden grubundan ayrılır. Çok az çıkarıldığı için uygulama alanı yok denecek kadar azdır.

Sembolü: Sc
Atom Numarası: 21
Atom Ağırlığı: 44.955912
Elemet serisi: Geçiş Metali

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşü Beyaz

PERİYODİK TABLO

Advertisement


Leave A Reply