Skeç ve Piyes Nedir?

0

Skeç ve piyes ne demektir? Skeçin ve piyesin özellikleri, anlamı, hakkında kısaca bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Skeç ve Piyes Nedir?

Advertisement

Skeç ve Piyes Nedir?

Piyes; Tiyatroda oynanmak üzere yazılmış eserlere «piyes» denir. Eskiden, tiyatro eserlerine, çeşidine göre, ad verilir, «trajedia», «komedia», «baleli komedia», «dram» denirdi. XIX. yüzyılın sonlarından beri acıklı, gülünçlü unsurları birleştiren tiyatro eserlerine yalnız «piyes» (oyun) denilmeye başlandı.

Piyes, ele alınan konuyu belli bir yerde, sınırlı bir olay içinde anlatır. Bunun için, bir tiyatro eserinde en önemli unsur «kişiler» (karakterleridir. Piyeste kişiler birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış olmalıdır. İkinci derecedeki kişiler «piyesin kompozisyonu »nu meydana getirir. Daha önemsizlerine ise «ütilite» (faydalı kimseler) denir. Hiç sözü olmadan piyese girmiş kişiler ise «figüran»lardır. Piyesin konusunu meydana getiren olaya «entrika», her perdenin sonunda seyirciyi şaşırtacak kuvvetteki bitiriş hareketine de «vuruş» (coup) denir.

Piyes, zaman bakımından «perde»lere, perdeler yer bakımından «tablo»lara ayrılabilir. Piyesler, genel olarak, üç perde yazılır. 1 perde olan, ya da 5 perde yazılan piyesler de vardır. Hele tablo sayısının 30’u bulduğu piyesler bile yazılmıştır. Kişilere gelince, bunların sayısı en az iki olur. Yalnız, Beckett gibi, tek kişiden ibaret oyun yazmış kimseler de çıkmıştır. Radyoda oynanmak için yazılmış ve şartları büsbütün başka olan piyeslere «radyofonik piyes», ya da «skeç» denir

Advertisement


Leave A Reply