Skolastik Felsefenin Özellikleri

0

skolastik nedir ne demektir ve ne anlama gelir? Skolastik felsefenin özellikleri nelerdir? Skolastik felsefe ile ilgili temel bilgiler.

Ortaçağ’da okutulan bir felsefe öğreticisidir. Aristoteles gibi bazı Eski Yunan filozoflarının felsefe sistemlerine dayanarak, bu arada Aristoteles’in mantık öğretisini olduğu gibi alarak Hıristiyanlık’ın esaslarını temellendirmek üzere ortaya çıkarmıştır.

Bu felsefe sisteminin başlıca özelliği, dinsel esasları değişmez birer temel olarak ele almak, aklın delillerini ona göre açıklamaktır. Skolâstik felsefe, gerçeklere akıl yolu ile ulaşılabileceğini ileri sürdüğünden, deneysel metoda dayanan çalışmaların karşıtıdır; yani bu sistemde gerçek her zaman için formüllendirilmiş olarak kabul edilir.

Bu felsefe sistemine verilen «skolâstik» adı, Lâtince’de «okul» anlamına gelen «scola» kelimesinden türemiştir. Buna sebep, bu felsefe sisteminin Ortaçağ’da Avrupa’nın birçok şehirlerinde özel olarak açılmış okullarda okutularak yayılmış olmasıdır. 529 yılında Atina’daki felsefe okullarının kapanmasından sonra birkaç yüzyıl süre ile Avrupa büyük bir cehalet ve karanlık içinde kalmıştı. Eski filozofların sonuncusu olan Boetios’un ölümünden sonra uzun bir süre felsefe alanına büyük bir yenilik getirilmedi.

Avrupa’nın bu bakımdan yeniden uyanışı, Batı dünyasının Charlemagne (Şarlman) ın egemenliği altına girdiği sıralara rastlar. Charlemagne, o sıralarda İngiltere’de, İrlanda’da ün kazanmış filozofları, bilginleri kendi çevresine topladı, idaresi altındaki topraklarda bulunan manastırlardan her birine bağlı olmak üzere birçok okul açılmasını emretti. Bu okulların en ünlülerinden biri olan Saray okulunda, York şehrinde Alcuin adlı filozof Şarlman’ın kendisine de, ailesine de ders verirdi.

Skolâstik felsefenin genel olarak IX. yüzyıldan XIV. yüzyıla, ya da XV. yüzyılın başlarına kadar sürmüş olduğu kabul edilir. Bu süre içinde yetişen filozoflar arasında Erigena ile Occam başta gelir. Skolâstik felsefenin gelişmesini, köklenmesini sağlamış olan diğer filozoflar arasında en önemlileri, Albertus Magnus, Duns Scotus, Thomas Aguines’tir. Thomas Aguinas, «Summa Theologica» adlı ünlü eserinde, Roma Katolik dininin esaslarını, felsefesini, temellerini açıklamıştır.


Leave A Reply