Sofizm (Bilgicilik) Nedir?

0
Advertisement

Sofizm (Bilgicilik) felsefesi ile ilgili olarak temel ve genel bilgilerin yer aldığı sofizm hakkında kısaca bilgi veren yazımız.

Sofizm (Bilgicilik) Nedir?

Felsefede, bir tasım (kıyaslama) olarak, yanlışlığı ustaca gizlenip, doğruymuş gibi kabul ettirilmek istenen bir kanıtın (delilin) ileri sürülmesine «sofizm» (bilgicilik, safsata) denir. Kelime Eski Yunanca «sophos» (bilgili, akıllı, kurnaz) sözünden gelir.

Bu yoldaki ilk felsefe akımı M.Ö. V. yüzyılın ortalarına doğru Eski Yunanistan’da çıkmıştır. O sıralarda, Persler’le yapılan uzun savaşlar sonunda, özgür düşüncelerin ileri sürülmesini engelleyen bir durum ortaya çıkmıştı; halk düşüncelerini ima yolu ile anlatmaya çalışıyordu. Öte yandan, söz kuvvetiyle her türlü yanlış düşünüşün doğruymuş gibi kabul ettirilebileceğine inanılıyordu.

Sofistler’in en ileri geleni Protagoras «gerçeğin hiçbir kesin şekli yoktur; her gerçek insanın elindeki ölçüye bağlıdır» diyordu. Daha sonraki çağlarda da bu yoldan gitmiş filozoflar olmuştur.

Advertisement

Leave A Reply