Sölenterler Hakkında Bilmeniz Gerekenler, Taksonomi, Evrimsel Tarih ve İnsanlarla Etkileşimleri

0

Sölenterler nedir? Cnidaria filumunda sınıflandırılan oldukça eski bir hayvan grubudur. Bu yazımızda, taksonomileri, evrimsel tarihleri ve insanlarla etkileşimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Deniz anemonlarından mercanlara kadar farklı türlerin özelliklerini keşfedin ve doğal ekosistemlerin korunması açısından neden önemli olduklarını öğrenin.

Sölenterler

Kaynak: pixabay.com

Sölenterler, denizanası, mercanlar, hidralar ve deniz fenerleri de dahil olmak üzere yaklaşık 11.000 türü içeren omurgasız hayvanlardan bir gruptur. Bu hayvanların en bilinen özellikleri, bir tüp şeklinde bir gövdeye sahip olmaları ve vücutlarında tek bir açıklık bulunmasıdır. Bu açıklık, hem ağız hem de atık atma işlevi görür. Bu nedenle sölenterlere “çift ağızlılar” da denir. Sölenterlerin bazı türleri, kollardan oluşan uzantıları olan polip formunda, diğerleri de yüzen medüz formunda bulunur. Sölenterler, birçok farklı renk ve boyutta olabilirler ve genellikle sıcak ve ılıman sularda yaşarlar.

Sölenterlerin Özellikleri Nelerdir?

Sölenterler, omurgasız hayvanlar aleminin bir parçasıdır ve özellikle denizlerde yaşayan hayvanlar arasında yer alırlar. İşte sölenterlerin başlıca özellikleri:

 1. Tüp şeklinde bir gövdeye sahiptirler: Sölenterlerin birçok türü, tüp şeklinde bir gövdeye sahiptir. Bu gövde, sert veya esnek bir destek yapıları olan polip veya medüz formunda olabilir.
 2. Çift ağızlılardır: Sölenterlerin tümü, vücutlarında sadece tek bir açıklık (ağız) bulunur. Bu açıklık, atık atma ve beslenme için kullanılır.
 3. Dokunsal hücreleri vardır: Sölenterlerin vücutları, dokunsal hücreleri içerir. Bu hücreler, bazı türlerin avlarını yakalamasına yardımcı olur veya avcılardan kendilerini savunmasına yardımcı olur.
 4. Çok hücrelilerdir: Sölenterlerin vücutları, çok hücreli organizmaların bir özelliği olan özelleşmiş hücrelerden oluşur.
 5. Basit sinir sistemleri vardır: Sölenterlerin sinir sistemleri, omurgasız hayvanların en basit formlarından biridir. Bu sinir sistemi, sölenterlerin çevrelerine tepki vermelerine ve avlarını takip etmelerine yardımcı olur.
 6. Heterotrofik beslenirler: Sölenterler, çoğunlukla plankton, küçük balıklar ve diğer deniz organizmaları gibi canlı organizmaları avlayarak beslenirler.
 7. İskelet yapıları vardır: Bazı sölenterlerin iskelet yapıları vardır. Bu yapılar, poliplerin vücudunda sert bir kalsiyum karbonat iskeleti veya medüzlerin dokunsal hücrelerine bağlı kaslı bir şemsiye şeklindedir.

Sölenterler, denizlerde yaygın olarak bulunan farklı türleri ve formlarıyla dikkat çeken bir hayvan grubudur.

Sölenterlerin Bilimsel Sınıflandırması Nasıldır?

Sölenterler, Cnidaria adı verilen bir filumda sınıflandırılır. Bu filum, yaklaşık 11.000 tür içerir ve denizanası, mercanlar, hidralar ve deniz fenerleri gibi farklı grupları içerir. Cnidaria filumuna ait türler, aşağıdaki taksonomik düzeylerde sınıflandırılır:

 • Krallık: Animalia (Hayvanlar)
 • Alt krallık: Eumetazoa (Gerçek dokulu hayvanlar)
 • Şube: Cnidaria (Sölenterler)
 • Sınıf: Anthozoa (Mercanlar ve deniz anemonları) veya Scyphozoa (Medüzler) veya Hydrozoa (Hidralar, denizanasılar ve sifonoforlar)
 • Takım: Örneğin Anthozoa sınıfında Scleractinia takımı (Sert mercanlar)
 • Familya: Örneğin Scleractinia takımında Acroporidae familyası (Sert mercanlar familyası)
 • Cins: Örneğin Acropora cinsi (Sert mercanlar cinsi)
 • Tür: Örneğin Acropora digitifera (Dijital sert mercan)

Bilimsel sınıflandırma, canlı organizmaların taksonomik düzeylerinde farklı kategorilere ayrılmasını sağlar. Bu, canlı organizmaların sınıflandırılması ve tanımlanması için bir standart sağlar ve canlılar arasındaki ilişkileri anlamak için önemlidir.

Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

Sölenterlerin ayırt edici özellikleri şunlardır:

 1. Tüp şeklinde bir gövdeye sahiptirler: Sölenterlerin birçok türü, tüp şeklinde bir gövdeye sahiptir. Bu gövde, sert veya esnek bir destek yapıları olan polip veya medüz formunda olabilir.
 2. Çift ağızlılardır: Sölenterlerin tümü, vücutlarında sadece tek bir açıklık (ağız) bulunur. Bu açıklık, atık atma ve beslenme için kullanılır.
 3. Dokunsal hücreleri vardır: Sölenterlerin vücutları, dokunsal hücreleri içerir. Bu hücreler, bazı türlerin avlarını yakalamasına yardımcı olur veya avcılardan kendilerini savunmasına yardımcı olur.
 4. Çok hücrelilerdir: Sölenterlerin vücutları, çok hücreli organizmaların bir özelliği olan özelleşmiş hücrelerden oluşur.
 5. Basit sinir sistemleri vardır: Sölenterlerin sinir sistemleri, omurgasız hayvanların en basit formlarından biridir. Bu sinir sistemi, sölenterlerin çevrelerine tepki vermelerine ve avlarını takip etmelerine yardımcı olur.
 6. Heterotrofik beslenirler: Sölenterler, çoğunlukla plankton, küçük balıklar ve diğer deniz organizmaları gibi canlı organizmaları avlayarak beslenirler.
 7. İskelet yapıları vardır: Bazı sölenterlerin iskelet yapıları vardır. Bu yapılar, poliplerin vücudunda sert bir kalsiyum karbonat iskeleti veya medüzlerin dokunsal hücrelerine bağlı kaslı bir şemsiye şeklindedir.

Bu özellikler, sölenterleri diğer canlı organizmalardan ayırt etmemizi sağlar. Ancak, her sölenter türü kendine özgü özelliklere sahip olabilir ve sınıflandırmak için daha spesifik özelliklere ihtiyaç duyulabilir.

Sölenterler

Kaynak: pixabay.com

Sölenterlerin Taksonomi ve Evrimsel Tarihleri

Sölenterler, taksonomik olarak Cnidaria filumunda sınıflandırılır. Bu filum, yaklaşık 11.000 tür içerir ve hidralar, mercanlar, deniz anemonları ve medüzler gibi birçok farklı türü içerir. Cnidaria, evrimsel olarak oldukça eski bir filumdur ve yaklaşık 580 milyon yıldır varlıklarını sürdürmektedirler.

Sölenterlerin evrimsel tarihi, fosil kayıtlarının sınırlı olması nedeniyle tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, moleküler veriler ve morfolojik özelliklerden elde edilen veriler, sölenterlerin, eumetazoalara (gerçek dokulara sahip hayvanlar) ait bir grup olan ve yaklaşık 670 milyon yıl önce ortaya çıkan diploblastikler içinde yer aldığını göstermektedir. Bu grupta, sölenterler gibi, iki germ tabakası (ektoderm ve endoderm) ile sınırlı olan hayvanlar bulunur. Ancak, sölenterlerde üçüncü bir germ tabakası (mezoderm) bulunmaz.

Sölenterlerin evrimi, bu organizmaların vücut planı ve simetrilerindeki farklılaşmaları yansıtır. Bazı sölenterler, radyal simetriye sahipken (örneğin, medüzler), diğerleri ise çift taraflı simetriye sahiptir (örneğin, hidralar). Bu farklılaşmaların çoğu, özellikle poliplerin morfolojisi ve yaşam tarzlarına uyum sağlamaları için ortaya çıkmıştır.

İnsanlarla Etkileşimleri

Sölenterlerin insanlarla doğrudan etkileşimi sınırlıdır. Bununla birlikte, bazı sölenter türleri insanlarla dolaylı olarak etkileşime girebilirler. Örneğin, deniz anemonları ve mercanlar, tropikal bölgelerde turizm sektöründe popüler olan dalış aktivitelerinin ilgi odağıdır. Bu türler, turistler tarafından izlenebilir veya fotoğraflanabilir. Ancak, bu tür aktivitelerin sölenter popülasyonları üzerinde olumsuz etkileri olabilir ve bu nedenle korunmaları gereken hassas türler olarak kabul edilirler.

Bazı sölenter türleri, insanlar için tıbbi ve bilimsel araştırmalarda da kullanılır. Örneğin, Aurelia aurita adlı medüz türü, biyoluminesan özellikleri nedeniyle biyoteknolojik uygulamalarda kullanılmaktadır. Bazı deniz anemonları, farmakolojik araştırmalarda potansiyel ilaç bileşenleri olarak da kullanılmaktadır.

Diğer taraftan, insanlar da sölenterlerin hayatta kalması ve popülasyonlarının sürdürülebilirliği üzerinde etkilere sahiptirler. Özellikle, su kirliliği, iklim değişikliği ve aşırı avcılık gibi insan faaliyetleri, sölenter popülasyonlarının azalmasına ve hatta türlerin yok olmasına neden olabilir. Bu nedenle, sölenterlerin korunması ve sürdürülebilirliği, doğal ekosistemlerin korunması açısından da büyük önem taşımaktadır.


Leave A Reply