Solon Kimdir? (Kısaca)

0
Advertisement

Solon kimdir ve ne yapmıştır? Solon hayat hikayesi, biyografisi, eserleri, kanunları ve siyasi kariyeri hakkında bilgi.

Solon

Solon

Solon

Solon; Yunan yasa koyucusu ve ozanıdır (İ.Ö. 640’a doğru – İ.Ö. 558’e doğru). Soylu bir aileden, hatta krallık ailesinde gelen Solon’un hali vakti pek yerinde değildi, ama yağ ticareti yaparak zenginleşmeyi başardı.

SALAMİS’İN FETHEDİLMESİ

Akdeniz’de çok sayıda yolculuk yapıp Atina’ya geri döndüğünde, artık zengin olan Solon, dürüstlüğüyle ün kazandı. Salamis’i Megaralıların elinden alma girişimlerinde birçok kez başarısızlığa uğrayan Atinalılar yeni bir sefer önerecek her yurttaş için ölüm cezası öngörmüşlerdi. Solon kendini deliymiş gibi göstererek halkın arasında Atinalıları savaşa çağıran bir şiir okudu: “Sevimli ada için savaşmaya ve bağışlanmaz utançtan kurtulmaya Salamis’e gidelim.” Sonunda komutanlığı elde etti ve Salamis’i Megara sakinlerinden geri aldı.

Ama Solon asıl, Atina’yı sarsan ağır bunalımı gidermek üzere giriştiği siyasal ve toplumsal reformlarıyla tanındı. Büyük mülk sahibi soylu Eupatridesler neredeyse bütün toprakları ellerine geçirmeyi başarmışlardı ve borçlu halk üstünde kölelik tehdidine başvuruyorlardı. Yeni bir tüccar ve sanayici sınıfı da, gücünün bilincine vararak sitede, Eupatrideslerin vermeyi reddettikleri, siyasal bir rol istiyorlardı. Bunun üzerine Solon hakem olarak seçildi ve olağanüstü yetkilere sahip yüksek devlet görevlisi (arkhon) oldu (594). Artık Atina’nın gerçek durumuna uyamayan siyasal ve toplumsal kurumları yeniden düzenleme görevi Solon’a düşüyordu.

YENİ YASALAR

Herkes için doğru bir adalet belirleyen, yoksul ve zengin için eşit olan yasalar yazdı Solon. Gerçekten de birçok küçük insanın kurbanı olduğu borç nedeniyle tutuklanmayı kaldırdı. Bu uygulamayla, Yunan dünyasında ilk kez devletin çıkarını büyük toprak sahiplerinin çıkarının önüne geçiren bu denli cüretkâr bir önlem alınıyordu. Solon, daha az önemli başka bazı önlemlerle köylüleri destekledi: Kurt avına prim verdi; tarımın gelişmesine yardım etti. Böylece, köylüler yararına güttüğü siyaset, küçük ve orta köylü sınıfının önemine dayalı yeni bir toplumsal denge kurdu. Buna koşut olarak, uzunluk ve ağırlık ölçülerini belirleyerek ve gümüş para basarak ticareti ve sanayiyi kolaylaştırdı. Bu arada özellikle siyasal kurumları değiştirdi. Toprak gelirine göre dört sınıf öngören eski bir bölümlemeyi kullandı; bu bölümleme, onur ve yükümlülüklerin toprak servetine göre dağılmasını sağladı. Her ne kadar arkhonlar yalnızca birinci sınıftan, yargıçlar da ilk üç sınıftan seçilebiliyorsa da tüm yurttaşlar siyasal meclislere katılabiliyorlardı.

Son olarak, Solon Ekklesia’nın oturumlarını hazırlamakla görevli Bule adlı 400 üyeli yeni bir kurul oluşturdu. Öte yandan, üyeleri her dört sınıftan seçilen gerçek bir halk mahkemesi olan Heliaia’yı kurdu. Bu yeni yapıyı yurttaşlarına sunduğunda, Solon dokuz arkhona ve bütün yurttaşlara yeni yasalara uyma yemini ettirdi. V. yy’da Atina’nın özgürlüğünü sağlayacak olan bu yeniden düzenlemeler, ilk kez Solon’un “yarattığı” gerçek bir demokrasinin taslağını ortaya koyuyordu.

Advertisement

Kısa Özet

SOLON (M.Ö.640 – 584) Eski Atina’nın kanun yapıcısı ünlü bir filozoftur. Aristokrat olmakla birlikte fakir bir ailenin oğludur. M.Ö. 594’te yüksek hakim sıfatı ile birçok kanunlar yapmış, bu arada halk sınıfları arasındaki eşitsizliği, borç yüzünden hapsi kaldırmış, fakir halka toprak dağıtımını kolaylaştırmıştır.

Bu reformlardan sonra seyahate çıkmış, döndüğü zaman Atinalılar’ın gene yanlış yollara sapmış olduklarını görünce hayal kırıklığına uğrayarak Kıbrıs’a gitmiştir. Solon’un Kıbrıs’ta öldüğü düşünülmektedir.


Leave A Reply