Solon Kimdir?

0

Solon Kimdir? Antik Yunanistan döneminde Atna’nın ilk şairi olan Solon hayatı, biyografisi, dönemi ve reformları ile ilgili bilgi.

Solon

Advertisement

SOLON, Atinalı devlet adamıdır ( İÖ 640/635 – İÖ 559 ). Yoksul düşmüş soylu bir ailenin çocuğuydu. Bir süre deniz aşırı ticaretle uğraştı. İÖ 600’lerde Salamis Adası’nı Megaralılardan almak için düzenlenen savaşta gösterdiği başarılarla dikkatleri çekti. İÖ 594′ te sınıflararası çatışmalarda arabulucu olarak,özel yetkilerle arkhon (her yıl seçilen yargıç-yönetici) görevine getirildi.

Bu görevi sırasında sürgünler ve siyasal mahkumlar için af çıkarttı, köylülerin borç yükünü hafifleten reform yasasını kabul ettirdi. Yürürlükteki para sisteminde değişiklik yaparak deflasyon yoluyla borçlarda % 30’luk düşüş sağladı. Borçlunun borcu karşılığı kendi bedenini rehine koyması esasına dayanan sisteme son verdi, bireylerin borçlarından dolayı tutuklanması uygulamasını kaldırdı. Topluma egemen olan geleneksel klanın (genos) gücünü azaltacak önlemlere başvurarak bireysel özgürlük önündeki gelişmeyi pekiştirdi.

Aile topraklarının mirasla bölünebilmesini sağlarken, ticaret ve zanaatları destekleyerek toplumsal refah düzeyinin yükselmesi için çalıştı.

Ağırlık ve ölçü birimlerinin yanı sıra sikkelerde de standardizasyona giderek paranın dolaşımını hızlandırdı. İÖ 592’de yasama tam yetkisini aldıktan sonra, yönetim biçiminde değişikliğe giderek anayasal bir reforma girişti. Atina’lıları yıllık gelir düzeylerine göre dört sınıfa ayırarak, politik hakların ölçü ve sınırlarını bu bölümlenme temeline dayandırdı.

Advertisement

Böylece yöneticilerin dar bir çerçevede kurayla belirlenmesi geleneğini bir ölçüde demokratikleştirirken, yönetimden sorumlu dokuz arkhonun kurul biçimde çalışmasını sağladı. Yaşam boyu üyelik hakkına sahip eski yöneticilerin oluşturduğu Areopagos Meclisi’nin yanında, hem bu meclisin gücünü dengeleyecek hem de tüm sınıflardan yurttaşların temsil edildiği Yurttaşlar Meclisi’ne yol gösterecek, ağırlıklı olarak reformistlerden oluşan Dörtyüzler Meclisi’ni kurdu.

Hukuk alanında yoksul kesimin yanında yer alarak yasalar önünde eşitlik ilkesini getirdi. Tüm yurttaşlara yöneticilerin kararlarına karşı bir üst makama başvurma ve dava açma hakkı tanıdı. Bu amaçla bir temyiz mercii olarak üyeleri her dava için yurttaşlar arasından kura ile belirlenen Hakemler Kurulu’nu (Heliaea) oluşturdu. Aynı zamanda Drakon Yasaları’nı büyük ölçüde değiştirerek daha insancıl duruma getirdi. Onun yasaları bazı değişiklikler ve eklemeler yapılarak 5. yüzyılın sonuna kadar Atina yazılı hukukunun temelini oluşturdu.

Tasarladığı işleri tamamladıktan sonra, hazırladığı yasaların uygulanmasına karışıyor duruma düşmemek için, gönüllü olarak on yıllık sürgüne çıktı. Atina‘ya dönüşünde yurttaşların, ilkin soyluların oluşturduğu yerel hiziplere bölünmüş olduklarını gördü. Kuzeydoğu Attikalıların Lideri Peisistratos’un tiranlık kurmak istediği yönündeki uyarıları dikkate alınmadı. Platon tarafından hazırlanıp sonradan değişikliğe uğrayan geleneksel Yedi Bilge Adam Listesi’nde her dönemde yer alan dört bilgeden biri olan Solon, aynı zamanda Atina’nın ilk şairidir. Ne var ki, Atinalıları eğitmeyi amaçlayan şiirlerinden pek azı günümüze ulaşabildi.


Leave A Reply