Solucan Türleri ve Özellikleri

0

Solucan türleri ve özellikleri nelerdir? Genel anlamda solucanların türleri ve genel özelliklerinden bahsedilen sayfamız.

Solucan Türleri ve Özellikleri

Solucan Türleri ve Özellikleri

Vücutları iki taraflı simetriye sahiptir. (Vücutlarının ön ve arkası, sağ ve solu birbirine simetrik olan canlılara iki taraflı simetriye sahip canlılar denir.) Embriyonun gelişimi sırasında üç embriyonik tabaka meydana gelir. Eşeysiz olarak çoğalan türleri olsa da çoğunlukla eşeyli ürerler.

Yassı solucanlar:

Bu canlıların isminden de anlaşılacağı gibi vücutları yassılaşmış ve yumuşaktır. Tatlı su, deniz ve rutubetli topraklarda yaşayan 20.000 türü bilinmektedir. Çoğu iç parazittir. Parazit olanların sindirim sistemleri bulunmaz. Parazit olmayan türlerinde tek açıklığı bulunan sindirim boşluğu vardır.

İnce vücutlu oldukları için oksijen ve karbondioksit alış verişini vücut yüzeyi ile yaparlar. Dış çevreden gelen uyarıların algılanmasını sağlayan sinir düğümleri ve sinir hücreleri vardır.

Etçil canlılar olup küçük hayvanlar besin kaynaklarını oluşturur. Sindirilen besinler sindirim boşluğundan vücut hücrelerine alınır ve kullanılır. Planaria (pilanarya), poliklad,trematoda (karaciğer kelebekleri) ve tenya (şerit solucan) yassı , solucanların en bilinen örnekleridir.

Yuvarlak solucanlar:

Ekolojik yönden çok büyük öneme sahiptirler. Çoğunlukla; toprak, deniz ve tatlı su sedimentlerinde yaşayan bu hayvanlar, besin döngüsünde ayrıştırıcı olarak rol oynar. Vücutları ince ve silindirik olup, her iki ucu sivridir.

Yuvarlak solucanların duyu organları gelişmemiştir ve ayrı eşeylidir. Solunum ve boşaltım vücut yüzeyinden difüzyonla gerçekleşir.

Basit bir sinir sistemleri vardır. Kaslarını kullanarak hareket ederler.

Eşeyli üreme ile çoğalan hayvanlardır. Sindirim boşluğunda ağız ve anüs olmak üzere iki açıklık vardır. Bu grubun yaklaşık 12.000 türü olduğu bilinmektedir.

Solucanın YapısıSerbest yaşayan birçok türü olmasına rağmen, bir kısmı da bitki ve hayvanlarda parazit olarak yaşamaktadır. Bağırsak Solucanı (Ascaris), Kancalı Kurt, Kıl Kurdu ve Tirişinler gibi örnekleri bulunmaktadır.

Halkalı solucanlar:

Halka şeklinde olan vücutlarında baş bölgesi belirgin olarak ayırt edilebilir. Ağız ve anüs olmak üzere iki açıklığı ve özelleşmiş bölümleri olan gelişmiş sindirim sistemleri vardır.

Bazı türleri etçildir. Bazı türleri ise çürümekte olan bitkilerle beslenir. Kanın damarların içinde dolaştığı kapalı dolaşım sistemi görülür.

Su ortamında yaşayan türleri solungaç solunumu yapar. Karada yaşayan türleri ise oksijen, karbondioksit değişimini nemli derilerinden difüzyonla gerçekleştirir. Bu nedenle derileri her zaman nemli olan hayvanlardır.

Vücuttaki metabolik atıkların uzaklaştırılmasını sağlayan boşaltım yapıları vardır. Beyin ve sinir kordonlarından oluşmuş sinir sistemleri bulunur. Işığa ve dokunmaya duyarlı basit duyu organları vardır.

Vücutlarını saran halkasal ve boyuna kaslarla hareket ederek yer değiştirirler.

Eşeyli üreme yaparak çoğalan hayvanlardır. Toprak solucanı, deniz poliketi ve sülük bu grubun en çok bilinen türleridir.

Halkalı solucanlar ekolojik olarak önemli olup; ayrıştırma, toprağı karıştırma ve havalandırma gibi fonksiyonları bulunur. Bu nedenle tarımsal alanlar için faydalı özellikte olan canlılardır.

Toprak Solucanı (Lumbricus terrestris)

Sindirim, boşaltım, dolaşım ve üreme sistemleri bulunur. Bunlarda solunum, deri ile yapılır. Derinin salgı hücrelerinden salgılanan mukoz vücudun devamlı nemli ve ıslak kalmasını sağlar. Kapalı dolaşıma sahip olan bu canlıların kanlarında hemoglobin bulunur. Bu yüzden kanları kırmızı renklidir.


Leave A Reply