Son Halife Abdülmecit Hayatı

0

Son halife Abdülmecit hayatı hakkında kısa bilgi.

Son Halife AbdülmecitOsmanlı padişahları soyundan gelen son halife ve saltanatın son veliahtıdır. İstanbul’da doğdu. Babası Abdülaziz, annesi Hayrandil Kadın’dır. Kırk yaşına kadar sarayda hapis gibi yaşadığından pek büyük bir tahsil görmemiş fakat diğer şehzadelere nispetle daha bilgili yetişmiştir. Yabancı dil bilir ve güzel sanatlara karşı merakı olan, resimden anlayan bir kimse idi. Yalnız, bir parça yaşı ile bağdaşmayan hafif ve hoppa bir yaradılışı vardı ki bu halk tarafından da pek hoş karşılanmazdı.

Advertisement

1918 yılında V. Mehmet öldü ve yerine Vahdettin VI. Mehmet adı ile tahta geçince, Abdülmecit Veliaht oldu. Milli Mücadele başlayınca pek açık olmamakla beraber, gizli gizli taraftarlık etti ve Anadolu’da çarpışanlara manevi yardımını esirgemedi. Fakat, bir yandan da oğlunu Vahdettin’e damat etmekten çekinmedi. VI. Mehmet (Vahdettin) yabancı devletlerin himayesine sığınarak memleketten kaçtıktan sonra Ankara’da ki Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922 de saltanatı kaldırınca onun da veliahtlığı kalkmış oldu. Yalnız 18 Kasımda kendisine Müslümanların başı olan Halifelik verildi. Fakat Cumhuriyetin ilanından sonra Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924 tarihinde Halifeliğin de kaldırılıp bütün hanedanın hudut dışı edilmesine karar verince, Abdülmecit de bütün öteki Osmanoğulları gibi memleketten uzaklaşmak zorunda kaldı. 1944 yılında Paris’te öldü. Kızlarından Dürrüşehvar, Hint mihracelerinin en zengini olan Haydarabat Nizamının oğluyla evlenmiştir.


Leave A Reply