Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması

0

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması / toplanması ile ilgili olarak kısaca maddeler halinde bilgiler veren yazımız.

SON OSMANLI MEBUSLAR MECLİSİNİN AÇILMASI (12 Ocak 1920)

Advertisement

Anlaşma Devletleri, seçilecek yeni meclisin kendileri için bir tehlike olamayacağını düşünüyorlardı. Oysa meclise çoğunlukla Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti adayları seçilmişti.

Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanması olumsuz bir durumdu. Çünkü ağır tehdit altındaki başkentte toplanacak olan meclisin, özgür bir biçimde çalışması beklenemezdi.

Mustafa Kemal, son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne üye seçilen birçok mebusla Ankara’da görüşerek onlarla ortak bir çalışma programı oluşturmaya çalıştı.

Mustafa Kemal özetle şunları yapmalarını istiyordu :

Advertisement

1. Mecliste bir, “Müdafaa-i Hukuk Grubu” oluşturulması

2. Misak-ı Milli olarak adlandırılan programın meclise kabul ettirilmesi

3. Kendisinin meclis başkanı seçilmesi.

Anadolu Harekâtı yanlısı Mebuslar, Mustafa Kemal’i meclis başkanlığına seçtiremediler. Eğer Mustafa Kemal, meclis başkanı seçilseydi gereği halinde yetkisini kullanarak Meclis’i Ankara’da toplantıya çagırabilecekti.

Müdafaa-ı Hukuk Grubu” yerine Felah-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) Grubu’nu oluşturdular.

Mustafa Kemal’in Müdafaa-ı Hukuk Grubu oluşturulmasını istemesinin nedeni vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar alınmasını sağlamasıydı.

Advertisement

Bu meclisin en önemli etkinliği Misak-ı Milli’yi kabul etmek oldu. Misak-ı Milli, Türk ulusunun ulusal sınırlarına ve bağımsızlığına kavuşma andıdır.


Leave A Reply