Sone Nedir?

0

Sone nedir ne demektir? Sone tanımı ve sone ile ilgili genel bilgiler ve bu konuda ünlü olmuş sanatçıların isimleri.

ŞiirSONE, (İt. sonnetdan Fr. sonnet); kökence İtalyan Edebiyatı’nın bir nazım biçimi (ölçü özelliği, uyak dağılım, dize kümelenişleri bakımından bir koşuk parçasının biçim özellikleri toplamı).

Fransız Edebiyatı’na geçmiş, Servet-i Fünun döneminden başlayarak Türk edebiyatında da örnekleri yazılmıştır. Genellikle lirik özellikte (duygusal, uyumlu, duyarlık dolu) konular için kullanılmıştır. Boyutu bellidir: İki dörtlükle iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir bütün şiir 11’li hece ölçüsü.

İlk denemelerden sonra İtalyan Edebiyatı’nın 13. yüzyılda uyak dağılım şu biçimi almıştı: ABBA ABBA CDC DCD. 16. yüzyıl sonlarında aşk şiirlerinin değişmez biçimi olarak bütün Avrupa edebiyatlarına yayıldı, bazı değişikliklerle: Örneğin Fransa’da C. Marot’nun kabul ettirdiği biçimle üç dörtlük ve bir beyit olmak üzere yine 14 dize. Bu biçimdeki başarıları dünya çapında yaygın şairler arasında ilk gelenler: Dante, Petrarca, Carducci, Ronsard, Du Bellay, Baudelaire, J. M.’de Heredia, S. Mallarme, İngiltere’de Shakespeare, Alman şiirinde Goethe, Rainer Maria Rilke vb.

Türk Edebiyatı’nda uyak dağılımı genellikle şöyledir. ABBA ABBA CCE DED ölçü aruzdur. Tevfik Fikret, uyak dağılımında değişiklikler yapar (Aveng-i Şuhur). Kısa süre sonra müstezat’ın hoşgörülü kullanımıyla serbest müstezata geçilecek; ardından gelen özgür koşuk (serbest nazım) bu gibi kalıplaşmış biçimleri eskitecektir.


Leave A Reply