Sonra İle İlgili Cümleler, “Sonra” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Sonra ile ilgili cümleler. Sonra kelimesi içeren “Sonra” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Sonra İle İlgili Cümleler

Kaynak: pixabay.com

Sonra İle İlgili Cümleler

 1. 1861’den sonra İngiliz koruması altına giren Bahreyn 1971’de de bağımsızlığını kazanmış ve Birleşmiş Milletler’e girmiştir.
 2. Kitanlar bir süre sonra Çin’in kuzey sınır bölgesinde Liao hanedanını kurdular.
 3. 1.000 yıl kadar süren Kuşi egemenliğinden sonra, 14. yüzyılda Aksum Krallığı’na bağlandı ve büyük ölçüde Hıristiy anlaştı.
 4. Başlıca kollan olan Cur, Tonc ve Bahrü’l-Arab ile birleştikten sonra Bahrü’l-Gazal olarak adlandırılır.
 5. M.Ö. 5000’den sonra ve M.Ö. 15-14. yüzyıllarda kurulan Mısır egemenliği öncesinde bölgede dağınık yerleşmeler vardı.
 6. Sonradan birkaç kez el değiştirmiş, sonunda İngiliz yönetimi altında ki Hindistan’ın parçası olmuştur.
 7. 1884’te Buenos Aires’le demiryolu bağlantısı tamamlandıktan sonra ticari bir merkez haline geldi.
 8. Ülkenin resmi dili İngilizcedir, ama Haiti’den gelen göçmen ve mülteci akınından sonra Bahamalar’da Fransızca ve Fransızcanın Kreolü de yaygın olarak konuşulmaktadır.
 9. Âşık edebiyatı geleneğinde, düşünde Hızır ya da ak sakallı pirlerin elinden bade içtikten sonra dili çözülüp saz çalmaya başlayan ve doğaçtan şiirler söyleyerek âşık olan kişi.
 10. II. Dünya Savaşı sonrası işgal yönetimince kurulan ve Aralık 1951’de bu statüsü bir referandumla onaylanan eyalet, Amerikan denetim bölgesindeki Württemberg-Baden ile Fransız denetim bölgesindeki Güney Württemberg-Hohenzollerin ve Güney Baden’in birleştirilmesiyle oluşmuştur.
 11. Milli Birlik Komitesi tarafından harp okulu komutanlığına getirilen Albay Talat Aydemir, askeri isyana hazırladığı gerekçesiyle ordudan çıkarılmış giriştiği ikinci askeri isyanın başarısız olmasından sonra tutuklanarak yargılanmıştır.
 12. 1973 seçimlerinden sonra hükümetlerin kurulmasında sıkıntılı siyasi dönemler geçirilmiştir.
 13. Afgan kralı Zahir Şah’ın darbe ile yönetimden uzaklaştırılmasından sonra başa geçen yeni hükümetin ilan ettiği Cumhuriyet rejimi 1978 Nisanında Afgan ordusu tarafından ortadan kaldırılmış, bunun yerine Sovyet yanlısı bir hükümet başa geçmiştir.
 14. Kıyısındaki tek önemli yerleşme olan, Mali’nin Bafing Makana kentini geçtikten sonra kuzey-kuzey-batı doğrultusunda kıvrılır.
 15. 1950’lerde Bafra Ovasında taşkınların önüne geçilmesinden sonra, ilçede sebzecilik de gelişmiştir.
 16. M.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısında Roma’ya bağlanan bu topraklar Bizans egemenliğinden sonra II. Kılıç Arslan döneminde Anadolu Selçuklularının eline geçti.
 17. İki yıl sonra Arses’i de öldürerek, onun soyundan gelen vârisi III. Dareios’u kral yaptı.
 18. 1901 ‘de toplam dünya petrol üretimi içinde yüzde 50 olan payı sonraki yıllarda azalmakla birlikte önemini korumuştur.
 19. Efsaneye göre Aphrodite’nin deniz köpüklerinden doğduğu yer olan Baf, Helenistik Dönemde, siyasal etkinlik ve toprak büyüklüğü bakımından Kıbrıs devletleri içinde Salamis’ten sonra ikinci sırayı alıyordu.
 20. Eski Baf, Kinuras hanedanının düşüşü, Kıbrıs’ın Romalılarca fethi (İÖ 58) ve Yeni Baf’ın kurulmasından sonra önemini yitirmeye başladı ve İS 4. yüzyılda bütünüyle yok oldu.
 21. Boksu bıraktıktan sonra filmlerde ve televizyon dizilerinde rol aldı.
 22. Rio de Janeiro’da güzel sanatlar eğitimi gördükten sonra gazetecilik yaptı.
 23. Kâşifler, avcılar ve balıkçılar için özellikle gerekli olan ivinti yerlerinde sal ve küçük kayıkları kullanma becerisinden kaynaklanan bu spor, sonraları gelişerek Avrupa’nın bir bölümünde ve ABD’de gittikçe yaygınlaşan bir eğlence haline geldi.
 24. Daha sonraki yıllarda, bulundukları bölgenin birinci dilinde öğrenim gören çocuklar, orta ve yüksek öğrenimi Hintçe ya da İngilizce tamamlarlar.
 25. I. Dünya Savaşı sırasında birçoğu kapatılan bu okullar, 1918’den sonra yeniden gelişme gösterdi.
 26. Bu örnekten sonra azınlıkların korunmasında başlıca iki yöntem gelişti.
 27. Azınlıkların korunmasında, 17. yüzyıldan sonra bazı evrelerden geçilerek bugünkü konuma geldi.
 28. Çoğunluk dini olan İslamın, ahiret kadar dünyayı da düzenleyen kuralları öteki dinlerin üyelerine uygulanamayacağı için, 1454’ten sonra İslam dışındaki her din ve mezhebe azınlık statüsü tanındı.
 29. Yabancı devletlerin azınlıklar lehine Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması dönemi, 1718 Pasarofça ve 1739 Belgrad antlaşmalarından sonra, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile doruğuna ulaştı.
 30. Gülhane Hattı Hümayunu’nda (1839) ilan edilen eşitlik ilkelerini, bu kez azınlıklara ve yabancılara uzun atıflar yaparak yineleyen Islahat Fermanı’nı (1856) Paris görüşmelerinde Avrupalılara sunmuş olan Osmanlılar, 1878 Berlin Antlaşmasından sonra bu konferansta saptanan yeni düzeni kabul etmek zorunda kaldılar.
 31. Azınlıkların korunması açısından en eksiksiz uluslararası sistem, I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Milletler Cemiyeti düzeniydi.
 32. Daha sonra Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu, Bakırköy Deneme Sahnesi ve İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda kısa süreli çalışmalar yaptı.
 33. Sonraları bir yıkıntıya dönüşen kasaba, 1112’de Baden markgraflığının merkezi olarak yeniden önem kazandı.


Leave A Reply