Angara's Profile
Bilgili
345
points

Sorular
79

Cevaplar
138

 • Bilgili Soruldu on 12 Şubat 2020 Kategori : Coğrafya.

  Novosibirsk

  Novosibirsk, Rusya’da kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezi. Ob Irmağı’nın sağ kıyısında, Transsibirya Demiryolu üzerinde Omsk’un 659 km doğusunda yer alır. Sibirya’nın en büyük kenti, endüstri (otomobil, iş makineleri, gemi tezgâhları, metalürji, çelik, traktör, bisiklet, plastik, dokuma, besin), kültür (Rusya Bilimler Akademisi Enstitüsü, 1933; Novosibirsk Üniversitesi, 1959; opera, bale, müze, tiyatrolar) merkezidir.

  • 544 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Ocak 2020 Kategori : Sözlük.

  Diyaliz : Vücut sıvılarındaki istenmeyen maddelerin yarı geçirgen zar aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılması temeline dayanan bir çözümleme veya arıtma yöntemi

  diyalize girmek : diyaliz makinesine bağlanmak

  diyaliz makinesi : Kan diyalizi yapmaya yarayan araç

  • 659 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 14 Ağustos 2019 Kategori : Tarih.

  İSRAİL – ARAP SAVAŞLARI

  İsrail Devleti ile komşu Arap devletleri arasında 25 yıl içinde yapılan dört büyük savaştır.

  Birinci savaş ; (1947 – 1949). Birleşmiş Milletler 29 Kasım 1947’de Filistin’in paylaşılma planını onayladığında karar Yahudilerce kabul edildiği halde Arapların tepkisine neden oldu. İngiliz kuvvetleri Filistin’den çekilirken Yahudiler ile Araplar arasında iç savaş patladı (1947 – 1948 kışı). 14 Mayıs 1948’de de İsrail Devleti ilan edilir edilmez Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye orduları İsrail’e saldırdılar, on gün içinde İsrail (Ordusu bütün cephelerde Arapları geri püskürttü. 500.000 Arabın Filistin’den kaçıp gittiği kısa bir aradan sonra İsrail, Mısır’a saldırarak Necef’i işgal etti. 1949’da Birleşmiş Milletler İsrail ile komşu Arap ülkeleri arasında “ateşkes sağladı. Böylece İsrail hem Necef’te, hem Celile kesiminde yeni yerler elde ettiği gibi. Müslüman kesimi dışında Kudüs’ü de ele geçirdi. Ancak yenilgiye karşın Arap devletleri İsrail’in varlığını kabule yanaşmadılar, bu da yeni çatışmalara yol açtı.

  İkinci savaş: (1956)
  . Mısır, Süveyş Kanalı’nı devletleştirip ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye ile askeri antlaşmalar yapınca İsrail, zırhlı birliklerini üç koldan Süveyş üzerine sürdü ve Mısırlıları geriletti. Ertesi gün 30 Ekim 1956’da İngilizler ile Fransızlar Mısır ve İsrail’e ültimatom vererek birliklerini Kanal’ın iki yanında. 16 km. geriye çekmelerini istediler. İsrailliler ültimatomu kabul ettiler, zaten orduları Kanal’dan 30 km. uzakta idi, 3 Kasımda da Şarm el Şeyhi işgal ettiler. Mısır’ın ültimatomu reddetmesi üzerine, Kıbrıs’ta üslenmiş olan İngiliz – Fransız birlikleri Port Sait ve Port Fuat’a çıkarma yaptılar, El Kantara’ya kadar ilerlediler. Ancak SSCB ile ABD’nin baskısı ile saldırılarım durdurmak zorunda kaldılar. Bunun üzerine İngiliz ve Fransız kuvvetleri Mısır’dan geri çekildikleri gibi İsrail kuvvetleri de 1948 sınırına çekildiler. Tampon bölgeye barış gücü askerleri yerleştirildi.

  Üçüncü savaş: (1967), “Altı Gün Savaşı” olarak da anılır. 21 Mayıs 1967’de Mısır, barış gücü askerlerinin Şarm el Şeyh’i boşaltmalarını istedi, İsrail Devleti’nin Akabe Körfezi’ne girişini yasakladı. Nasır’ın bu kararları Ürdün ve Irak tarafından da desteklendi. 5 Haziranda Mısır ve İsrail karşılıklı olarak saldırıya geçtiler. İsrail Hava Kuvvetleri Mısır uçaklarının hemen hemen hepsini yerde yakalayıp tahrip ederek hava üstünlüğünü sağladı. Bütün Sina’da Mısır Ordusu’nu bozguna uğratan İsrail,Ordusu Süveyş Kanalı’na kadar her yeri ele geçirdi. Öte yandan Ürdün kuvvetleri Şeria Irmağı’nın batısı ile Kudüs’ü İsrail’e terketmek zorunda kaldı. Kuzey cephesinde saldırıya geçen İsrail kuvvetleri Golan Tepelerini ele geçirerek Şam’ı tehdide başladı. Bütün bunlar altı gün (5-10 Haziran) içinde gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler’in girişimi üzerine ateşkes Mısır, Ürdün ve Suriye tarafından kabul edilince İsrail de ateşkese uydu.

  Dördüncü savaş (1973) “Yom Kippur Savaşı” olarak da adlandırılır. 6 Ekim 1973 günü İsrailliler kutsal oruç ve barışma günü olan “Yom Kippur” bayramını kutlarlarken Mısırlılar-Süveyş Kanalı’nı aşarak güneybatıdan, Suriyeliler de Golan Cephesi’nden saldırıya geçtiler. Fas da bir birlikle Suriye’yi destekliyordu. Mısırlılar Süveyş’in doğu yanında ilerlerken Iraklılarla Ürdünlülerin de katıldığı Suriyeliler Hermon Tepesi ile Al Knaytra’yı ele geçirdiler. Beş gün sonra İsrail karşı saldırıya geçti. Al Knaytra’yı geri aldığı gibi Irak saldırısını da durdurdu ve 1967 sınırının da doğusuna geçti. Batı Cephesi’nde İsrail kuvvetleri daha büyük başarı kazandı. Süveyş Kanalı’nı aşarak Mısır’ın Üçüncü Ordu’sunu kuşattı (12 – 20 Ekim). Birkaç gün sonra gene Sovyetlerle Amerikalıların girişimi üzerine Birleşmiş Milletler’ce ateşkes kararı alındı, Mısır ve İsrail 23 Ekimde ateşkesi kabul ettiler. Bir süre sonra Golan Cephesi’nde ateşkes sağlandı. Böylece bu savaştan da İsrail kazançlı çıkmış oldu.

  • 388 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 15 Ekim 2018 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Kış uykusuna yatan hayvanlarda yağ molekülleri depolanır. Bunun nedeni yağın hafif olması, enerji değerinin yüksek olması ve yıkımı sonucu oluşan metabolik suyun, canlılık faaliyetlerinde tüketilmesidir.

  Ayılar 5 ay ya da uzun süre hiç uyanmadan yemeden, içmeden ve hareket etmeden kış uykusunda kalabilir. Bu süre içinde bu hayvanların vücudunda kas erimesi, üre oluşumu gibi sorunlar görülmez. Ayıların vücudunda hafif ve depo edilen yağ dokusu bulunur. Yağların enerji değeri yüksektir. Diğer moleküllerin yaklaşık iki katı kadardır. Yine yıkımları sırasında bol su üretilir. Vücutta yağlar kullanıldığı için de atık olarak üre oluşmaz.

  Üre ve kas erimesinin meydana gelmemesi proteinlerin kullanılmadığını göstermektedir.

  • 2241 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 24 Temmuz 2018 Kategori : Dini Bilgiler.

  Son oturuşta tahiyyat okunur selam verilir(Tek veya iki selam) secdelerden sonra tahiyyat, Sallı ve Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam verilir ve namaz tamamlanır

  • 690 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
  • 978 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Kasım 2017 Kategori : Coğrafya.

  İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkardıkları unsurlara beşeri unsurlar denir.

  Örneğin;

  Köprüler, tüneller, barajlar, yollar, fabrikalar, binalar, evler vb.

  • 1175 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Kasım 2017 Kategori : Coğrafya.

  Çevremizde kendiliğinden var olan unsurlara doğal unsurlar denir. Örneğin;

  Dağlar, akarsular, denizler, göller, ovalar, toprak birer doğal unsurdur.

  • 1047 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Kasım 2017 Kategori : Coğrafya.

  Havada meydana gelen meteoroloji ile ilgili olaylara hava olayı denir.
  Hava olaylarına örnek olarak; yağışlı, sisli, güneşli, bulutlu, karlı, rüzgarlı, sisli, yağmurlu verilebilir.

  • 1336 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Kasım 2017 Kategori : Coğrafya.

  Hava olayları atmosferde gerçekleşir.

  • 1021 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Kasım 2017 Kategori : Sosyal Hayat.

  Deprem Öncesinde Alınabilecek Bazı Önlemler:

  * Binaların depreme dayanıklılığı kontrol edilmelidir.

  * Aile afet planı hazırlanmalıdır.

  * Düşerek veya devrilerek zarar verecek eşyalar sabitlenmelidir.

  * Binalar güvenli yapı kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.

  * Deprem çantası hazırlanmalıdır.

  * Depremin zararlı etkisini en aza indirmek için dayanıklı sağlam binalar yapılmalıdır. Zemini sağlam olmayan, gevşek yapılı araziler yerleşime açılmamalıdır.

  • 982 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Kasım 2017 Kategori : Almanca.
  HABEN Tekil Şahıs Çoğul Şahıs
  Birinci ich habe wir haben
  ben biz
  İkinci du hast ihr habt
  sen siz
  Üçüncü er/sie/es hat sie haben
  o onlar
  • 1278 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Kasım 2017 Kategori : Almanca.
  MÖGEN Tekil Şahıs Çoğul Şahıs
  Birinci ich mag wir mögen
  ben biz
  İkinci du magst ihr mögt
  sen siz
  Üçüncü er/sie/es mag sie mögen
  o onlar
  • 1768 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Kasım 2017 Kategori : Almanca.
  SOLLEN Tekil Şahıs Çoğul Şahıs
  Birinci ich soll wir sollen
  ben biz
  İkinci du sollst ihr sollt
  sen siz
  Üçüncü er/sie/es soll sie sollen
  o onlar
  • 1682 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Kasım 2017 Kategori : Almanca.
  WOLLEN Tekil Şahıs Çoğul Şahıs
  Birinci ich will wir wollen
  ben biz
  İkinci du willst ihr wollt
  sen siz
  Üçüncü er/sie/es will sie wollen
  o onlar
  • 1642 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma