anguilla's Profile
Çaylak
33
points

Sorular
33

Cevaplar
25

 • Çaylak Soruldu on 13 Ağustos 2017 Kategori : Tarih.

  Bir striglis’in kullanımını gösteren bir resim.

  • 2930 görüldü
  • 3 cevap
  • 1 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 11 Ağustos 2017 Kategori : Bulmaca Soruları.

  ALAİM demek arkadaşlar.

  Eski dilde işaretler, belgeler, alametlere ALAİM denir.

  • 1379 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • ikiçenekliler (Dicotylédones ya da Magnoliopsida), kapalıtohumluların, embriyonunda bir çift çimyaprağı ya da çenek bulunan bitkileri içeren sınıfıdır. Manolya, gül, sardunya ve gülhatmi gibi pek çok süs bitkisi, çalısı ve ağacı bu sınıfta yer alır. Kapalıtohumluların daha küçük olan öbür sınıfı birçenekliler olarak bilinir.

  İkiçeneklilerin çiçek parçalan (çanakyapraklar, taçyapraklar, erkekorganlar vb), bazı ayrıksı örnekler dışında dörtlü, beşli ya da bunların katları olan bir plana göre düzenlenmiştir. Yapraklar çoğunda ağsı damarlıdır; gövdede, su ve besin maddelerini taşıyan iletimdoku demetleri, genellikle gövde yüzeyine yakın olarak halka biçiminde dizilmiştir. Bütün ikiçeneklilerin yaklaşık yüzde 50’si odunsu bitkidir; bu bitkilerin gövde çapı büyütkendoku tabakasının yeni dokular oluşturması sonucu sürekli olarak artar. Gözenekler, yaprak yüzeyine genellikle çeşitli biçimlerde dağılmıştır. İlkel familyalar dışında ikiçeneklilerin çiçektozu tanelerinde, üç çimlenme oluğu ya da gözeneği bulunur.

  • 1047 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 3 Haziran 2017 Kategori : Genel.

  iki tarla sistemi, eski çağlarda Avrupa ve Ortadoğu’da tarımsal örgütlenmenin temelini oluşturan sistemdir.

  Bu sistemde, ekim alanı ikiye ayrılarak bir bölümüne buğday, arpa ya da çavdar ekilir, öteki bölümü ise eski verimliliğine kavuşabilmesi için gelecek ekim mevsimine değin nadasa bırakılırdı. Hasattan sonra bu kez, daha önce ekili olan alanlar boş bırakılır, gübreleriyle toprağı zenginleştirmeleri için çiftlik hayvanları buralarda otlatılırdı. Avrupa’da iki tarla sisteminin yerini, yaklaşık 8. yüzyıl başlarında Loire ve Ren ırmakları arasındaki bölgede ortaya çıkan daha gelişkin üç tarla sistemi aldı.

  • 916 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Ekim 2016 Kategori : Bulmaca Soruları.

  Bence Takma Diş ama bilemiyorum şu anda hala reklam var

  • 21893 görüldü
  • 9 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 27 Ağustos 2016 Kategori : Özel Günler.

  İLK TÖREN

  Bu yıl yine törenle,

  Açılı okulumuz,

  Büyük, küçük sevindik,

  Neşelendi gönlümüz…

  Ona bütün bir tatil,

  Nasıl özlem duymuştuk,

  Yazın ayrıldık ama,

  Bugün yine kavuştuk…

  Tahsin BİLENGİLİN

  • 2156 görüldü
  • 6 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 19 Ocak 2016 Kategori : Genel.

  Siyasette, antlaşmaya bağlanmak üzere, yapılan görüşmelerin kayıt ve zapt edildiği yazılı belgeye (tutanağa) «protokol» denir Devletler arasında, mevcut bir antlaşmayı, ya da onun bazı hükümlerini uygulamak, uzatmak, değiştirmek maksadı ile yapılan anlaşmalara da bu ad verilir. Meselâ Lozan Antlaşması’nda, yabancı devletlerle Türkiye arasındaki birçok meseleler, esas antlaşmaya bağlı protokollarla hükme bağlanmıştır. Komşularla sınırlarda zaman zaman çıkan anlaşmazlıklar, olaylar dolayısıyla, resmî makamlar arasında görüşmeler yapılarak varılan sonuçlar protokollara konu olur.

  Özel münasebetlerde de karşılıklı görüşmelerle varılan anlaşma noktalarını tespit eden belgelere «protokol» denir.

  Öte yandan, resmî törenlerde, devletler arasındaki münasebetlerde, diplomatların gözetecekleri kurallar da «protokol» diye anılır.

  • 1171 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Aralık 2015 Kategori : Dini Bilgiler.

  Mezhep, yol, usul ve takip edilen metot gibi anlamlara gelmektedir.

  Fıkhî mezhepler İslam’ın ibadet ve muamelât (günlük işlerle ilgili kurallar) konusunda uygulamaların nasıl olacağına dair ortaya çıkan görüşlerin sistemli bir hale getirilmesidir.

  Dini bir kavram olarak ise Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmış olup, zamanla meydana gelen dinî problemlere çözüm bulma biçimidir.

  En yaygın olan belli başlı mezhepler Hanefîlik, Hanbelîlik, Şafiîlik ve Malikîlik gibi Ehl-i Sünnet doktrinine ait ekoller ile Caferilik gibi Şiilik doktrinine ait ekollerdir.

  • 1290 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 24 Ekim 2015 Kategori : Müzik.

  Vurma sazlardan biridir. Kökü pek eskidir. Mahallî Türk müziğinde kullanılan şekli, basık iki dümbelekten ibarettir.

  Elle, daha çok iki küçük değnekle vurularak çalınır. Zurnaya eşlik eder. Eskiden Türk savaş müziğinde kullanılır, katırla taşınırdı.

  Bu yanıtı onaylayan : Jude. on 24 Ekim 2015 . Bu şekilde 15 puan kazandı.

  • 1553 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 23 Ekim 2015 Kategori : Kimya.

  Doğada bulunan sodyum ve potasyum nitratlara «güherçile» denir. Sodyum nitrata ayrıca «Şili güherçilesi» veya «Kaliçe» (caliche) adı da verilir.

  Güherçile Şili ve Peru’nun yüksek And-Dağlarında büyük yığınlar halinde bulunur. Azotlu bileşikler yapılmasında hava azotundan faydalanma yolu bulunmadan önce güherçile çok değerliydi.

  Ziraatte azot gübresi olarak, patlayıcı madde endüstrisinde de karabarut elde edilmesi için kullanılırdı.

  • 1320 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma