Barbie's Profile
Doktor
611
points

Sorular
121

Cevaplar
193

 • Doktor Soruldu on 3 Kasım 2015 Kategori : Biyoloji.

  ► Ortak bir atadan meydana gelen, birbirine çok benzeyen, çiftleştiklerinde üreme yeteneğine sahip canlılar tür adını alır. İnsan, sarı çam ağaçları, Van kedisi, aslan ve kırmızı gül birer türdür. Aralarında verimli bireyler oluşturmayan katır veya kurt köpeği gibi canlılar ise tür değildir.

  ► Dünya üzerinde yayılmış türlerin belli yaşama bölgeleri vardır. Bir türün yaşama alanı habitat olarak adlandırılır. Van Gölü inci ketallerinin, Karadeniz hamsi balıklarının habitatıdır.

  ► Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait canlı topluluğu popülasyon adını alır. Sazan balıkları popülasyon değildir. Fakat “Fırat Irmağı’ndaki sazan balıkları” bir popülasyon ifade eder. Sarı çam ağaçları popülasyon değildir. Fakat “Belgrad Ormanı’ndaki sarı çam ağaçlan” bir popülasyon ifade eder.

  • 1654 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 24 Temmuz 2015 Kategori : Coğrafya.

  Nehirlerin Faydası

  Nehirler insanlara büyük faydalar sağlamıştır. İlk medeniyetler nehirlerin çevresinde gelişmiş, ulaştırma işlerinde nehirlerden faydalanılmıştır. Bugün de dünyadaki nehirlerin çoğundan ulaştırma işlerinde faydalanılmaktadır.

  Nehirler büyük bir enerji kaynağıdır. Baraj göllerinde biriktir!¡en sularla elektrik elde edilir. Buralarda biriktirilen sulardan aynı zamanda kurak mevsimlerde, sulama işlerinde, çavlanların gücünden de elektrik üretiminde faydalanılır.

  Bazı nehirler balıkçılık bakımından önemlidir. Bazı nehir yataklarından da altın, kuars çıkarılır.

  • 1770 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 22 Temmuz 2015 Kategori : Sağlık.

  Dişler iyice temizlenmezse, üstlerinde “plak” adı verilen bir madde oluşur ve dişlerin çürümesine yol açar. Plaklar “tartar” adı verilen, dişler ile dişetleri arasındaki ceplerde oluşan bir maddenin sertleşmesidir. Dişetlerinin iltihaplanmasına yol açar ve bazen kötü kokulu irin (cerahat) üretirler.

  Bunun yanı sıra, yenilen besinlerin temizlenmeyen kalıntıları dişlerin üstüne yapışır ve bakteriler tarafından yıkılır. Ağızda bakterilerin etkinliği, ağzın kötü kokmasına ve doğal olarak, çocukta diş çürüğü oluşması tehlikesine yol açar.

  • 1164 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 14 Mart 2015 Kategori : Genel.

  CITY JAM

  Aerobik, müzik ve dans karışımı yeni bir spordur. Kent karmaşası anlamına gelen “city jam”, müzik eşliğinde yapılan dans ritmine uygun sıçrama ve dönme hareketlerinden oluşur. Son dönemde ABD’de yaygınlaşmıştır.

  • 1222 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 9 Mart 2015 Kategori : Dini Bilgiler.

  Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları

  Cumhuriyetin ilk yıllarında, İslam dininin kaynaklarının halka ulaştırılması için büyük çaba harcanmıştı. Bu anlamda ilk iş olarak Kur’an’ın Türkçeye tercüme edilmesi ve tefsir çalışmaları başlatılmıştır.

  Atatürk, bu konuyla ilgili şu sözleri söylemiştir: “Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kur’an Türkçe olmalıdır.”

  “Türk, Kur’an’ın arkasından koşuyor fakat onun ne demek istediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım, arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın.”

  Cumhuriyet Dönemi’nde ilk Türkçe meal ve tefsir çalışması Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından yapılmıştır. “Hak Dini Kur’an Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir” eserini ortaya çıkarmıştır.

  Türkçe Hadis Kitabı Çalışmaları

  islam dininin ana kaynaklarından ikincisini oluşturan hadis kitaplarının Türkçeye çevrilmesi çalışmaları tefsir çalışmaları ile birlikte başlatılmıştır. Sahih-i Buhari adlı hadis kitabı, “Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi” adıyla 12 cilt hâlinde Türkçemize kazandırılmıştır.

  • 2598 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 21 Şubat 2015 Kategori : Sosyal Hayat.

  Doğu Anadolunun

  ***en yüksek dağı Ağrı
  ***en büyük gölü Van Gölü
  ***En kalabalık şehri Van
  ***En büyük ili (yüzölçümü bakımından) Erzurum
  ***En büyük platosu Erzurum-Kars platosudur.

  • 1236 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 21 Şubat 2015 Kategori : Genel.

  Teknolojinin yararları;

  ***Mal ve hizmetlerin üretiminin artması
  ***Yeni iş alanları oluşturması
  ***Yaşam standardını yükseltmesi
  ***Mal ve hizmet üretiminde işgücü gereksimini azaltması

  Teknolojinin zararları

  ***Çevre sorunları
  ***İşsizlik
  ***Doğal kaynakların tükenmesi
  ***Sosyal ve psikolojik sorunlar

  • 1721 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 9 Aralık 2014 Kategori : Genel.

  Korsan ‘a ve Fikir Haklarının Korunmasına Dair Çalışmalar

  Bu konuda hem ulusal hemde uluslararası düzeyde koruyucu çalışmalar yapılmaktadır. Fikir eserlerinin korunmasına yönelik uluslararası sözleşmeler arasında;

  ***insan Hakları Evrensel Beyannamesi

  ***Bern Sözleşmesi

  ***Roma Sözleşmesi

  ***Cenevre Sözleşmesi

  ***Ticaret Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRPS)

  ***WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi (WCT) gibi sözleşmeler sayılabilir.

  İnsan Hakları Beyannamesinin 27. maddesinde eser sahiplerinin maddi ve manevi hakları yanında, toplumun tüm üyelerinin bu eserlerden yararlanma haklarının da temel bir hak olduğu belirtilmiştir.

  Türkiye’de: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu ile telif hakları korunmaktadır.

  Bunun dışında korsan yayıncılığın önünü kesmek için ilgili hükümetler tarafından yasa tasarısı hazırlanmıştır.

  • 1953 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 4 Aralık 2014 Kategori : Genel.

  Sosyolojinin Özellikleri

  1. Bireyi değil toplumu ilgilendiren sorunları araştırır.

  2. Normatif olmayan bir bilimdir. Olması gerekenle değil, var olan ve olabilecek olanla ilgilenir.

  3. Deneysel bir bilim değildir.

  4. Toplumu toplumsal olayların tüm yönlerini dikkate alarak inceler.

  5. İncelediği olaylara\değer yargısı ya da inançları katmaz.

  6. Toplumsal olayları nedensellik ilişkisi kurarak inceler.

  7. İncelenen toplumun kendine özgü yapısını dikkate alır ve evrensel açıklamalar yapmaz.

  • 1523 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 4 Aralık 2014 Kategori : Genel.

  Sosyolojinin Konusu

  Sosyoloji; toplumsal ilişkiler sonucu ortaya çıkan toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri ve toplumsal yapının değişiminde etkili olan faktörleri araştıran bilim dalıdır.

  Sosyolojinin Genel Amaçları

  1. Toplumları içinde bulundukları yer ve zamana göre nesnel ve somut koşullarıyla anlamak

  2. Toplumların tarihsel nelisim sürecindeki değişimini yaratan etkenleri araştırmak

  3. Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaşmak

  4. Toplumsal değişme süreciyle ilgili öngörülerde bulunmak

  • 2075 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • MEKTUP ÇEŞİTLERİ :

  Mektupların üç önemli türü vardır: 1 — Özel mektuplar. 2 — Edebi mektuplar. 3 — İş mektupları.

  1 — ÖZEL MEKTUPLAR : Kişiler arasında türlü sorunlar üzerine yazılan mektuplardır. Akraba, dost ve aile mektupları da bu türe dahildir. Bu tür mektuplarda, saygı, samimiyet ve sadelik aranır.

  a — Teşekkür mektupları, b — Tebrikler, c — Baş sağlığı dilemeler. d — Davet mektupları başlıcalarıdır.

  • 1624 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • İhbar tazminatı çalışana fesih bildirimi olan sürenin işveren tarafından çalışana kullandırılmayıp, iş akdi hemen fesih edilirse  bu süreye ait ücretin ödenmesidir.

  İhbar süreleri;
  *6 Aya kadar olan işlerde 2 hafta
  *6 Ay ile 1,5 yıl arasında 4 hafta (26 gün)
  *1,5 yıl ,le 3 yıl arasında 42 gün
  *3 yıl ve daha fazla sürelerde 56 gündür.

  İş yeri sahibi eğer çalışana ihbar süresini kullandırmayıp, direk işten çıkarıyorsa, çalşıanın çalıştığı süreye göre ihbar tazminatı ödemesi gerekmektedir.
  İhbar tazminatının hesaplamalarında damga vergisi ve gelir vergisi kesintisi yapılır.

  • 1364 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 29 Kasım 2014 Kategori : Matematik.


  Pi sayısının kullanımı M.Ö 2000 li yıllara kadar gitmektedir. Birbirinden farklı bir çok kültür pi sayısını farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda kullanmışlardır. Bu sebeple kesin olarak ilk defa hangi uygarlığın ya da kimin pi sayısını bulduğu bilinmemektedir.

  En eski kullanımı Babiller, Antik Mısırlılar ve Eski Yunanlılardır. Bu uygarlıklar pi sayısını bugünkü rakama yakın bir şekilde kullanmayı ve bulmayı başarmışlardır.

  • 5023 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma