Barbie's Profile
Doktor
611
points

Sorular
121

Cevaplar
193

 • Doktor Soruldu on 7 Nisan 2017 Kategori : Biyografi.

  Krzysztof PENDERECKİ

  25 Kasım 1933, Debica

  Polonyalı bestecidir Çağımız müziğinin başarılı yenilikçilerinden, öğrenimini Krakav’da yapmış, 1959’da «Varşova Sonbaharı» konserlerinde ilgi çekmiş, ertesi yıl Batı Almanya’da çalışmaya koyulmuş, Essen kentinde öğretmenlik yapmıştır. Penderecki günümüzde verimli çalışmalarını yurdunda sürdürmektedir.

  Başlıca yapıtları şunlardır: «Anaklasis» (1960) (Yaylı ve vuruşlu çalgılar için), «Fluorescences» (1962) (Büyük Orkestra için), «David Psalmından» (Orkestra ve koro için), «Stabat Mater» (Üç karma koro İçin), «Lukas Passionu» (1966) (Orkestra ve koro için), «Loudun Şeytanları» (1969).

  • 896 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 12 Mart 2017 Kategori : Sözlük.

  Avangart Fransızca avant-garde den gelir. Fransızca askeri bir terimdir ve öncü birlikler için kullanılır. Türkçe öncü anlamına gelir. Yenilikçi, öncülük eden anlamında kullanılır.

  Avangart giyim tarzı ise hiç kullanışlı olmayan bir giyim tarzıdır. Pratik yada günlük hayatta giyemeyeceğimiz, sanatsal, değişik malzemelerden yapılmış kıyafetleri içine alır.

  • 837 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 9 Şubat 2017 Kategori : Tarih.

  Mezopotamya Uygarlığı:

  Dicle ve Fırat deltası, Asya, Afrika ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören bir kavşak bölge olarak büyük bir uygarlığın gelişmesine çok elverişli bir yerdi. Burada gelişen Mezopotamya Uygarlığının başlangıcı M.Ö. 3000 yıllarından öncesine dayanır. Bu uygarlığı Sümerliler, Akadlılarve Babilliler oluşturmuştur. Bilimsel faaliyetler olarak daha çok zaman ölçme, alan hesaplama, sulama kanallarını organize etme, değiş-tokuş gibi günlük yaşamın gereklerinde uygulanan astronomi ve matematik bilgileri ile karşılaşılır.

  Modern astronominin temelinde Mezopotamya astronomisi bulunur. Evrenin, yer, gök ve ikisi arasında bulunan okyanustan oluştuğuna inanıyorlardı. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerini ve on iki takım yıldızını tanıyorlardı. Günü 12 saate, saati 60 dakikaya, dakikayı da 60 saniyeye bölmüşlerdi. Güneş, Ay ve beş gezegene bağlı olarak bir hafta 7 gün olarak kabul edilmiş ve bu 7 günlük hafta Romalılar vasıtasıyla Avrupa’ya geçmiş ve oradan da bütün dünyaya  yayılmıştır. Daireyi 360 dereceye bölen de Mezopotamyalılardır. Tarım ve ticarette ileri gitmişlerdir.

  • 991 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 6 Ocak 2017 Kategori : Bilmece.

  tabi ki ALINYAZISI okunmaz

  • 2288 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 5 Ocak 2017 Kategori : Sözlük.

  Sulh kelimesi barış anlamındadır. Eş anlamlısı BARIŞ tır.

  Örnek cümle de tabi ki Atatürk’ün meşhur sözü;

  Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.

  • 1678 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 5 Ocak 2017 Kategori : Sözlük.

  Tür kelimesi çeşit, cins anlamına gelir. Çeşit ve cins kelimeleri de türün eş anlamlılarıdır. Örnek bir cümlede kullanacak olursak;

  Bu canlının hangi türe ait olduğunu anlamak için incelemeler yapılacak.

  Bu tür davranışlar beni senden uzaklaştırıyor.

  • 1751 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 27 Aralık 2016 Kategori : Tarih.

  ŞANLIURFA’NIN KAHRAMAN ONİKİLER

   

  1.Mecli-i İdâre eski azalarından Belediye Reisi Hacı Kâmilzâde Hacı Mustafa Efendi.
  2. Barutçuzâde Hacı İmam Efendi
  3. Eşraftan Tüccâr Hacı Kâmilzâde Hacı Mustafa Reşid Efendi.
  4. Mollazâde Mahmud Efendi.
  5. Polis Komiserliğinden Mustafi Arabikâtibizâde Şakir Efendi.
  6. Güllüzâde Osman Efendi.
  7. Esnaftan Şellizâde Ali Ağa.
  8. Tüccârdan Nebozâde Hacı İmam Efendi.
  9. Eşraftan Hacı Bedirağazâde Halil Ağa.
  10. Jandarma Tabur mülhakı İzmirli Adil Hulusi Efendi.
  11. Takım kumandanlarından Mülazım-ı Evvel Hüseyin Pertev Efendi.
  12. Jandarma Çavuşu Sofi oğlu Hacı Mustafa Çavuş

  • 1554 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 25 Aralık 2016 Kategori : Biyoloji.

  Besin içeriklerinin kimyasal sindirime uğramaları enzimler sayesinde gerçekleşmektedir. Karbonhidrat, protein ve yağ gibi büyük moleküllü besin içeriklerine enzimlerin nasıl etki ettiğine gelince;

  Karbonhidratlara ağız ve ince bağırsakta enzimler etki eder.

  Proteinlere mide ve ince bağırsakta enzimler etki eder.

  Yağlara ince bağırsakta enzimler etki eder.

  • 963 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 23 Aralık 2016 Kategori : Bilim.

  Yıldızlar çevrelerine ısı, ışık yayarlar ve farklı renklere sahiptirler. Yıldızların farklı renklere sahip olması bize onların sıcaklıkları hakkında bilgi verir. Mavi ve beyaz renkte olan yıldızlar en sıcak, sarı renkliler orta sıcaklıkta ve kırmızı renkliler en soğuk yıldızlardır.

  Güneş gündüzleri görebildiğimiz tek yıldızdır. Dünya’mıza ısı ve ışık veren Güneş sarı renkli olduğu için orta sıcaklıkta bir yıldızdır. Çok büyük olduğunu düşündüğümüz Güneş aslında orta büyüklükte bir yıldızdır.

  • 3839 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 15 Aralık 2016 Kategori : Genel.

  Anneme söylediğim yalan ortaya çıktı nede olsa yalancının mumu yatsıya kadar yanar demişler.

  Arkadaşımın yalanını “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diyerek yüzüne vurdum.

  Yalan söylemekten kaçınmalıyız çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

  • 2440 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 13 Aralık 2016 Kategori : Sözlük.

  İnsanların kendi seviyesindeki, düzeyindeki insanlarla birlikte olacağı arkadaşlık edeceği anlamına gelen bir atasözüdür. Doktor doktorla, işçi işçi ile, öğrenci öğrenci ile birliktedir, arkadaşlık eder. Bu anlamda “davul bile dengi dengine” atasözüne benzetilebilir.

  • 2246 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 13 Aralık 2016 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Benim bildiğim bir tane var

  başak bağlamak (tutmak);
  Anlamı: arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerde başak oluşmak

  • 876 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 12 Aralık 2016 Kategori : Genel.

  KEİÖ (KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ)

  1990 yılında Ankara’da yapılan toplantıda kurulmasına karar verilen ve 1992’de imzalanan antlaşma ile kurulan bir bölgesel ekonomik örgütlenmedir. Kuruluşuna Türkiye (özellikle Turgut Özal) öncülük etmiştir. Örgütün amacı; bölgesel ticari ilişkileri, ulaşım ve iletişim olanaklarını geliştirmek, Karadeniz’in ortak kullanım koşullarını belirlemek ve bir bölgesel yatırım bankası kurmaktır. Yılda en az bir kez toplanan Dış İşleri Bakanları Konseyi en yetkili organıdır. Örgüt üyeleri Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldavya, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’dir. Örgütün merkezi İstanbul’dadır.

  • 845 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 11 Aralık 2016 Kategori : Sözlük.

  Hakların kazanılmasında geçerli olan ana ilke iyiniyet iken, hakların kullanılmasında, sözleşmelerin yorumlanmasında, sözleşmelerdeki boşlukların doldurulmasında, sözleşmelerdeki yan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve sözleşme öncesi müzakerelerde, hukuki yükümlülüklerin tahlilinde, kanunun yorumlanmasında, sözleşmelerin değişen koşullara uyarlanmasında geçerli olan temel ilke dürüstlüktür. Medeni Kanuna göre herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

  • 1249 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Doktor Soruldu on 5 Aralık 2016 Kategori : Genel.

  SINIF ÖĞRETMENİ

  • Ayakta durmak, kitap okumak
  • Yeni fikirler üretmek
  • Yazı yazmak, düzenli olmak
  • Çocuklarla uğraşmak
  • Dinlemek
  • Başkalarıyla birlikte çalışma
  • Sesini kullanma
  • Hoşgörülü olmak
  • 2189 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma