bististanbul's Profile
Çaylak
13
points

Soru Sayısı
6

Cevaplar
15

 • Çaylak Soruldu on 16 Şubat 2020 Kategori : Coğrafya.

  novorossisk

  Novorossisk, Rusya’da, Krasnodar Yönetim Birimi’nde kent. Karadeniz’in kuzeydoğu kıyısında, Krasnodar’ın 104 km batı-güneybatısında yer alır. Derin bir koyun ağzında uzanmasına karşın, özellikle kışın kuzeydoğudan Kafkaslar’dan gelen şiddetli rüzgârlara (bora) açıktır. Rusya çimento endüstrisinin merkezidir; metal eşya, tarım makineleri, besin, öteki önemli endüstri etkinlikleridir. Limanından tahıl, kereste, petrol, çimento, makine, dışsatımı yapılır.

  • 26 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

  • 1122 görüldü
  • 5 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Para ve onun doğal sonucu olan rahatlık ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.

  • 842 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.

  • 817 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Bugüne dek elde ettiğimiz başarılar, bize ancak ilerleme ve uygurlaşmaya doğru bir yol açmıştır. Bize ve torunlarımıza düşen ödev, bu yol üzerinde bocalamadan ilerlemektir.

  • 940 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini içtenlikle yazmalıdırlar.

  • 613 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Tam bağımsızlık demek, kuşkusuz siyaset, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür.., gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.

  • 979 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Saygısızlığın ve saldırganlığın, büyüğü küçüğü yoktur.

  • 1252 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Gerek tarım ve gerek ülkenin zenginlik ve genel sağlığı bakımından önemi gerçek olan ormanlarımızı da çağdaş önlemlerle iyi durumda bulundurmak, genişletmek ve en yüksek faydayı sağlamak, temel ilkelerimizden biridir.

  • 1093 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Çağımızın ihtiyaçlarına uygun yasa yapmak ve onu güzelce uygulamak bayındırlık ve ilerleme nedenlerinin en önemlilerindendir.

  • 759 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Temmuz 2016 Kategori : Oyunlar.

  Ya bu video ingilizce ya da Türkçe değil bir şey anlamadım

  • 1240 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 3 Aralık 2015 Kategori : Dini Bilgiler.

  • Tebük Seferi’nden sonra İslamiyet hemen hemen hemen bütün Arabistan’a yayıldı ve Araplar arasında siyasi birlik sağlandı.

  • Hz. Muhammed, Müslümanlığın zaferini son kez görmek üzere oldukça büyük bir hacı kafilesiyle Kâbe’yi bir kez daha ziyaret etti.

  • Bu onun son haccı oldu.

  • Peygamber bu son haccındaki konuşmasında İslam dininin ve Kur’an’ın tamamlandığını bildirdi.

  • Medine’ye döndükten sonra bir süre yalancı peygamberler işiyle ilgilendi ve Hz. Ebubekir’i bir orduyla bu işe memur etti. Usame’yi de Suriye üzerine yürümekle görevlendirdi.

  • Ancak Usame, sefer hazırlıklarına başladıktan bir süre sonra, Hz. Muhammed hayata gözlerini yumdu (8 Haziran 632)

  • 1022 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 28 Ekim 2015 Kategori : Biyografi.

  NESÎMÎ (?- 1418)

  Türkçenin Azerî diyeleğiyle yazan büyük bîr şairdir. Asıl adı Imadettin’dir. Bağdat’ta, ya da Diyarbakır’da doğduğu sanılıyor. Anadolu’ya gelerek Hurûfî tarikatinin kurucusu Şeyh Fazlullah’ın en ilerî gelen müridi oldu, şeyhi adına müthiş bîr propagandaya girişti. Bu tarikat Sünnî mezhebine karşı olduğu için, Nesîmî, Mısır-Suriye Türk-Memlûk İmparatorluğunun Halep saltanat naibi Yaşbey’in em riyle Halep’te derisi yüzdürülerek idam edildi.

  Nesîmî bir Türkçe, bir de Farsça divan bırakmıştır. Şiirlerinde tasavvufi Tanrı sevgisini dile getirir. Nesîmî, başta Fuzûlî olmak üzere bütün klâsik ve mutasavvıf Türk şairlerini büyük ölçüde etkilemiştir.

  Bu yanıtı onaylayan : AnneBoleyn. on 28 Ekim 2015 . Bu şekilde 15 puan kazandı.

  • 1100 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 24 Ekim 2015 Kategori : Biyografi.

  NAKIŞBEND (1318 – 1389) Nakışbendî tarikatinin kurucusudur. Buhara yakınlarında doğdu. Asıl adı Bahaettin Muhammed’dir. 71 yaşında Buhara’da öldü, oradaki türbesine gömüldü.

  Nakışbend’in kurduğu «Nakışbendîye» tarikatı, Sünnî tarîkatlerin en yaygınlarındandır. Vaktiyle Türkiye’de de yaygındı.

  • 940 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 24 Ekim 2015 Kategori : Müzik.

  Şiirde, şarkılarda, eserin belirli yerlerinde tekrarlanan parçaya «nakarat» denir. Türk müziğinde «şarkı» ve «türkü» şekillerinde aynı müzik cümlesiyle birden fazla söylenen güfte parçasına da «nakarat» denebilir; bazan güfte değişebilirse de, nağme aynı kalır. Klâsik bir şarkıda nakarat, ikinci ve dördüncü mısralardır.

  • 1240 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma