biyolog's Profile
Bilgili
404
points

Sorular
40

Cevaplar
143

 • Bilgili Soruldu on 14 Ocak 2015 Kategori : Bilim.

  Atmosfer basıncı

  Dünyayı çevreleyen atmosfer, ağırlığına tağlı olarak dünya yüzeyine basınç rapar. Atmosfer basıncının büyüklüğü, belli bir bölgenin üstünde yükselen hava sütununun ağırlığına bağlıdır. Çoğunlukla basınç milibar cinsinden ölçülür (1 mbar = 100 N. m-2) düzeyinde atmosferin uyguladığı basınç 1 cm çapındaki ve 76 cm yüksekliğindeki civaya ya da11013.3 mbar’a eşittir. Geçmişte 76 cm cıva basıncı atmosfer basıncının birimi olarak kullanılmaktaydı. Yükseldikçe hava yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak atmosfer basıncı da hızla düşer. Bunun sonucu olarak 16 km yükseklikteki basınç deniz düzeyinin % 10’u, 31 km yükseklikteyse % 1 i kadardır. Genel olarak atmosfer basıncı aynı düzeydeki yerlerde bile hava yoğunluğunun farklılık göstermesi sonucu eşit değildir. Soğuk bölgelerde hava yoğun ve ağırken sıcak bölgelerde daha az yoğun ve hafiftir. Bu durum alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşmasına yol açar. Haritalar üzerinde eşit atmosfer basıncı olan noktaları işaretlenerek izobar denilen çizgilerle birleştirilebilir. Antisiklon ya da maksimum olarak da adlandırılan yüksek basınç alanları izobarların içindeki basınç dışındakinden yüksek olduğu zaman gerçekleşir. Siklon ya da minimum olarak da adlandırılan alçak basınç alanlarıysa izobarların içindeki basıncın dışmdakinden düşük olduğu bölgelerde oluşur. Haritalarda alçak ve yüksek basınç alanları çeşitli biçimlerde gösterilir. Maksimum ya da minimumu göstermesine bağlı olarak elips biçimli bir tepe ya da çukur olarak belirtilir.

  • 1948 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 12 Ocak 2015 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  1. cümle için şu üç kural sayılabilir.

  ***Cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle başlar.

  ***Özel isimler büyük harfle başlar (Mehmet)

  ***Özel adlara bağlı sanlar büyük yazılır  (İnce)

  2. cümle için şu iki kural sayılabilir.

  ***Cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle başlar.

  ***Kurum ve kuruluş adları ve kısaltmaları büyük harfle yazılır (TBMM)

  • 1427 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bugün kelimesinin yazılışı: 

  1) Bugün kelimesi içinde bulunduğumuz günü belirtiyorsa daima bitişik olarak yazılır.

  2) Bu işaret sıfatıyla herhangi bir gün belirtilmek isteniyorsa bugün çeklinde ayrı olarak yazılır.

  (23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk bayramıdır; bu günde her yerde şenlikler tertiplenir.)

  • 4877 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Aralık 2014 Kategori : İngilizce.

  Türkiye’deki bölgelerin ingilizceleri aşağıdaki gibidir.

  *** Region of Marmara – Marmara Bölgesi
  *** Region of Aegean – Ege Bölgesi
  *** Region of Mediterranean – Akdeniz Bölgesi
  *** Region of Black Sea – Karadeniz Bölgesi
  *** Region of Central Anatolia – Orta Anadolu Bölgesi
  *** Region of Eastern Anatolia – Doğu Anadolu Bölgesi –
  *** Region of Southeast Anatolia  – Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • 1501 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 29 Kasım 2014 Kategori : Bilim.

  Dünyanın ve olayların bir bölümünü alarak; çeşitli metodlardan faydalanarak gerçeğe uygun bilgiler elde etmeye bilim denir. Bilim hususunda elde ettiğimiz bilgilerin uygulanmasına da teknoloji denir.

  Meselâ; fen bilimlerinin konularından biri de sesin iletilmesidir. Bu bilgilerden faydalanarak telefon, radyo, telgraf, telsiz, televizyon gibi araçların yapılması ise teknolojidir.

  • 2431 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 11 Kasım 2014 Kategori : Genel.

  Okul kurallarına uymazsak arkadaşlarımızı olumsuz yönde etkilemiş oluruz. Örneğin;

  Okulda merdivenlerden koşarak inmek, birbirimizi ittirmek düşmemize hem kendimizi tehlikeye hem de arkadaşlarımızı tehlikeye atmamıza neden olur. Bu durum normal bir insanı olumsuz etkiler.

  Bir başka örnek; Birbirimize karşı nazik davranmak da bir okul kuralıdır. Buna uymamak, arkadaşlık bağlarının kopmasına veya hiç oluşmamasına sebep olur.

  Bir başka örnek; Okula zamanında gelmek de bir okul kuralıdır. Buna uyulmayıp geç kalındığında dersi bölmüş oluruz. Bu durumda da derse konsantre olmuş birçok arkadaşımızın ve öğretmenimizin dikkatini dağıtırız.

  Bir başka örnek; Yerlere, sınıfımıza, bahçeye çöp atmamalıyız. Bu okul kuralına uymamamız durumunda ise okulumuzu temiz tutmamış oluruz ve kimse kirli, çöpler içinde bir okulda eğitim görmek istemez. Bu da aynı şekilde tüm okul personelini ve öğrencilerini etkileyen bir durumdur.

  Bir başka örnek; söz alarak konuşmaktır. Eğer söz almadan konuşursak bu da ders içinde bir karmaşaya ve anlamsız bir uğultuya sebep olacaktır. Bu durumda ise okul eğitim amacından uzaklaşır. Oysa oradaki öğrencilerin sağlıklı bir eğitim alabilmeleri için bir disiplin gereklidir. O sebepten okul kuralları boşuna koyulmamıştır. Hepsinin konulmasında birer nedeni vardır. Aynı çatı altında eğitim görürken birbirimizi olumsuz etkilememek ve birbirimizin özgürlüğünü kısıtlamamak için okul kurallarına uymak şarttır.

  • 1537 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 18 Ekim 2014 Kategori : Biyoloji.

  Diyafram solunumu sağlayan organların başındadır.Kasılması göğüs boşluğunun genişlemesini sağlar.

  • 5713 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 17 Ekim 2014 Kategori : Genel.

  Bektaşi kıyafetleri  bir özellik taşırdı. Başlarına giydikleri taç beş türlüydü. Bunlar Elifi, Horasanî Elifi, Hüseyni, Celâli, Edhemi gibi adlarla anılırdı. Kubbesi Oniki İmam’a işaret olan on iki dilimlileri, dört dilimlileri vardı. Evli bektaşi babalan Edhemi tacı kullanırlardı. Dervişler, taçlarının üstüne destar, yani sarık saramazlardı. Bazı mezar taşlarında ve eski minyatürlerde bu bektaşi taçlarına rastlanmaktadır.

  Bektaşilerin giydikleri hırka diğer derviş hırkalarından farksızdı, onlar gibi yakasızdı. Ayaklarına cimcime adı verilen, çarığa benzer bir pabuç giyerlerdi. Bellerine şallı, kaytanlı bir kemer bağlarlardı. Boyunlarına “Teslim taşı” dedikleri on iki dilimli bir taş asarlardı. Peygamber’i, Hz. Fatma’yı, Oniki İmam’ı ziyaret etmiş olan bektaşiler necef taşlarından yapılmış, zincire geçirilmiş “habbe” takarlardı. Kanberiyye, pâleng adı verilen diğer iki taşı da kemerlerine asarlardı. Cilbend dedikleri meşin bir torba kullanırlardı. Yolculukta ellerine tek taraflı veya iki taraflı teber veya boynuzdan yapılmış bir boru (nefir) alırlardı. Bütün bu üstte taşınan eşya, “çerağ” dedikleri kandil ve sofra Bektaşilerce pir emaneti sayılırdı.

  • 2394 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 7 Ekim 2014 Kategori : Biyoloji.

  Sentrozom, hayvan hücrelerinde ve bazı basit yapılı bitki hücrelerinde bulunur. Çoğunlukla çekirdeğe yakın yerdedir. Birbirine dik, koyu boyanan iki silindirik cisme sahiptir. Bunlara sentriol denir. Her bir sentriol, proteinden meydana gelmiş üçlü mikrotüp grupları halinde 9’ar iplik taşır. Bu ipliklerin arası matriksle doludur. Sentrioller hayvan hücrelerinin bölünmesinde görevlidir. Kutuplar arasında iğ ipliklerinin teşekkülü, kromozomların aynlması ve kutuplara taşınması, sentriollerin yaptığı en önemli işlerdendir.

  • 5250 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 7 Ekim 2014 Kategori : Biyoloji.

  Mitokondrilerin sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir. Yaklaşık 0,5-0,7 mikron büyüklüğündedir. Çok yönlü çalışan ve fazla enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır. Meselâ bir tek karaciğer hücresinde yaklaşık 1000-1600 mitokondri bulunmaktadır.

  • 1722 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 7 Ekim 2014 Kategori : Biyoloji.

  Lizozomlar, Golgi aygıtından veya endoplazmik retikulumdan meydana gelen organellerdir. İçlerinde protein, karbonhidrat ve yağ gibi büyük molekülleri parçalayan sindirim enzimleri bulunur. Lizozomlar hücre içindeki büyük molekülleri parçalayan enzimleri taşıdığı gibi, fagositoz ve pinositoz olayları ile hücreye alınan maddeleri parçalayan sindirim enzimlerini de bulundurur.

  Lizozomların hepsi birden parçalanırsa hücrenin yapısı dağılır. Bundan dolayı lizozomlara “intihar kesecikleri” de denir. Kurbağa tetarlarında kuyruğun düşmesi, hücrelerindeki lizozom faaliyeti ile olur. Ölümden sonra da lizozomların zarları parçalanarak enzimler hücre içinde serbest kalır ve çürümenin çabuklaşmasını sağlar.

  • 7311 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 11 Eylül 2014 Kategori : Biyoloji.

  GENETİK ŞİFRE:

  Proteinleri oluşturacak amino asitlerin sayı ve sırasının DNA dili ile (nükleotit sırası) anlatılmasıdır.

  Araştırmalar, her üç DNA nükleotitinin, hücrede bir amino asitin şifresi yerine geçtiğini yani aminoasitin polipeptit molekülürıdeki yerini tesbit eden bilgi olduğunu göstermektedir.

  DNA nükleotit dizilerinin, belirli proteinlerin yapımı ile ilgili bilgileri taşıyan belirli bölümlerine Gen denir.

  Gen: Kalıtımı sağlayan ve kromozomlar üzerinde yer alan birimlerdir.

  DNA’daki şifreye (Protein yapımından sorumlu olan nükleotit dizisi) genetik kod adı verilir.

  • 1952 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 7 Eylül 2014 Kategori : Biyoloji.

  BİTKİLERDE HORMONLAR VE ETKİLERİ:

  Bitkilerde hormon denilen düzenleyiciler üretilmektedir.

  Bitki hormonları:

  Oksinler: Diğer hormonlarla birlikte hücre bölünmeleri, hücre büyümeleri, hücre ve doku farklılaşması, çiçek açma, meyve verme, yaprak dökümü gibi olayları düzenler.

  Giberellinler: Gövde uzaması ve meyve büyümesini hızlandırır. Tohum çimlenmesini de uyarırlar.

  Sıtokininler: Tomurcukların gelişmesi, tohum çimlenmesi ve yaprakların geç yaşlanmasını düzenlerler.

  Absisik asit: Bazı bitkilerde uyku halindeki tomurcukların gelişmesini engeller.

  Etilen: Yaprak dökümü ve meyve olgunlaşmasında etkilidir.

  • 2315 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 19 Ağustos 2014 Kategori : Biyoloji.

  Doğum

  Uterustaki düz kasların kasılması ile doğum başlar. Hipofizden salgılanan oksitosin hormonu, kasların kasılmasını ııvarır.

  Kanda belli bir seviyede bulunan proges-teron, uterus kasılmalarını önleyici bir etki gösterir. Fakat 7. aydan sonra, östrojen salgılanmasında görülen artış ile progesteron miktarı azalır. Buda kasılmayı artırır. Uterus kasılmalarına doğum sancısı denir. 10-12 saat süren kasılmalar, bebeğin uterustan vajina yolu ile dışarı çıkmasını sağlar.

  • 1592 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 19 Ağustos 2014 Kategori : Biyoloji.

  Göbek Bağı

  Göbek bağı, embriyo gelişiminin 6. haftasından itibaren, amnion zarından oluşmaya başlayan yapıdır. Embriyodan gelen iki atardamar ile anneye ait bir toplardamarın bağ dokusuyla örtülmesi sonucu meydana gelir.

  Anne ile embriyo arasındaki madde geçişleri, plasenta aracılığıvla diffüzyonla veya aktif taşıma ile olur. Embriyonun gelişimi sırasında plasenta ve uterus da büyür. Gelişim tamamlandığında (insan için gebelik süresi 280 gün = 40 hafta) doğum ile bebeğin uterustan dışarı çıkması sağlanır.

  • 1616 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma