bocce's Profile
Yardımsever
173
points

Sorular
55

Cevaplar
35

 • Yardımsever Soruldu on 30 Mart 2018 Kategori : Bilim.

  İlk ABD uzay mekiği, 2 Nisan 1981’de fırlatıldı. Önceki uzay araçlarının aksine mekik, uzaya defalarca yolculuk yapabiliyordu. Her uçuşta sadece dev yakıt tankları yenileniyordu. Mekik, yer yüzeyinden roket gibi ayrılıyor; ancak yer yüzeyine inişi uçak gibi gerçekleştiriyordu. Mekikte astronotlar bilimsel deneyler yapıyor ve mekiğin kargo bölümünde getirdikleri uyduları yerleştiriyorlardı. 1990’da Discovery mekiği  Güneş’in kuzey ve güney kutbuna hareket edecek olan UIysses insansız uzay roketini uzaya fırlattı. Mekik aynı yıl, Hubble Uzay Teleskobu’nu uzaydaki yörüngesine yerleştirdi.

  • 709 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 30 Mart 2018 Kategori : Bilim.

  Astronotlar, Rusya’daki adıyla kozmonotlar, Dünya yüzeyini terk edip uzaya yolculuk yapanlara denir. Astronotlar, uzaya gitmeden önce uzun süren bir eğitim alırlar. Uzay istasyonunda ya da uzay aracında aylarca kalırlar. Yörüngede oldukları sürece Dünyanın yer çekimi kuvvetinin etkisinden uzaklaşarak, uzay aracının içinde ağırlıksız ve serbestçe dolaşabilir hâle gelirler. Ağırlıksız ortam onları etkiler, bu yüzden antrenman yaparak kendilerini formda tutmaya çalışırlar.

  Astronotlar uzayda Dünya’yı, uzak yıldızlan, galaksileri ve etraflarını çevreleyen boşluğu incelerler. Uzaya uydu yerleştirir ve tamirini yaparlar. Uzayda ağırlıksız ortamın kendi üzerilerinde veya başka canlılar üzerindeki etkisini ölçer; dünya üzerinde yapılması mümkün olmayan işleri, örneğin bazı ilaçları yaparlar.

  • 712 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 30 Mart 2018 Kategori : Bilim.

  Ay’ın keşfi, insanoğlunun uzaya fırlatılmasından öncedir; 1959 yılının Ocak ayında içinde insan olmayan Rus uzay aracı Luna 1’in Ay’ın yanından geçmesiyle olmuştur. Sonraki beş yılda Sovyetler Birliğiyle ABD, dünyaya binlerce resim ve çeşitli bilgiler gönderen insansız uzay araçlarını Ay’a gönderdi. 1966’da Luna 9 insansız uzay roketi, Ay yüzeyine ilk inişi gerçekleştirdi.

  Temmuz 1969’da Apollo 11 uzay aracıyla üç ABD astronotu Ay’a yolculuğu gerçekleştirdi. Astronot Michael Collins tarafından yönetilen asıl uzay aracı, Ay üzerinde yörüngesine yerleştikten sonra Neil Amstrong ve Edwin Aldrin küçük Lunar Modülüyle Ay’a indiler. Sonuncusu 1972’de yapılan diğer beş Ay görevi sırasında astronotlar Ay yüzeyini keşfettiler, Ay yüzeyinden kaya örnekleri topladılar ve bilimsel araçlar yerleştirdiler. 1994 yılında Clementine isimli sonda Ay yörüngesinde iki ay geçirerek, Ay yüzeyinin haritasını çıkardı.

  • 871 görüldü
  • 1 cevap
  • 1 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 30 Mart 2018 Kategori : Bilim.

  Uzay istasyonları astronotların uzayda yaşadıktan ve işlerini yaptıkları evleridir.

  Uzayda astronotların ihtiyaç duydukları ve tümünü Dünya’dan götürmek zorunda oldukları hava, su, yiyecek gibi her şeye sahiptirler. İlk uzay istasyonu Salyut 1, Sovyetler Birliği tarafından 1971 yılında kuruldu. En uzun zaman geçirilen uzay istasyonu MİR, 1986 yılından 2001 yılına kadar yörüngede kaldı. Dünya’dan gönderildikten sonra ekstra birimler (modüller) yerleştirilerek yıllar boyu genişledi. Bazı astronotlar MİR istasyonunda bir yıldan uzun süre zaman geçirdiler. 1998 yılının sonlarında ABD, Rusya, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinin uluslararası uzay istasyonu yörüngeye yerleştirilmeye başlandı. Bu istasyonun tamamlanması 2003 yılında Columbia mekiğinin kazası yüzünden ertelenmiştir.

  • 745 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 24 Mart 2018 Kategori : Biyografi.

  Sürekli geçim sıkıntısı çeken Fuzûlî, Osmanlı şairlerinin gördükleri saygıya ve yaşadıkları rahat hayata imrenmiş; Bağdat ve Kerbelâ gibi yerlerde değerinin bilinmediğinden yakınmış, Rum (Anadolu) ülkesine ya da Tebriz’e gitmek istemiş, bunu da birçok şiirinde dile getirmiştir.

  Bir defasında Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Bâyezid’e bir mektup yazan Fuzûlî, bu mektupta şehzâdenin yanına varmaktan başka bir isteğinin olmadığını, ama yol parası bulamadığından bu isteğini yerine getiremediğini söylemiştir.

  1556’da yılında Kerbelâ’da ölen bu büyük şair, “boş, gereksiz” anlamlarına gelen mahlasını niçin aldığını “Farsça Dîvân”ın ön sözünde açıklarken önceleri daha güzel mahlaslar aldığını, bunlarla güzel şiirler yazdığını fakat bu mahlasların birçok şair tarafından çabucak kullanılması üzerine, ileriki zamanlarda birçok karışıklığın ortaya çıkacağını düşünerek kimsenin beğenmeyeceği Fuzûlî mahlasını aldığını söylemiştir. Fakat bu sözcüğün aynı zamanda “fazl” (iyilik, erdem, fazilet) sözcüğünün çoğulu olduğunu da sözlerine eklemiştir.

  • 590 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 3 Kasım 2017 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Oset dili, Kafkaslar’ın kuzeyinde yaşayan Osetlerin konuştuğu Doğu İran dilidir. Doğu (İron) ve Batı (Digor) olmak üzere iki ana lehçesi vardır, Osetlerin çoğunluğu, bugün Kiril alfabesiyle yazılan edebi dilin temelini oluşturan İron dilini konuşur. Oset dili, eski çağlarda Karadeniz’in kuzeydoğusunda yaşayan Sarmat kökenli Alanların ve ortaçağ halklarından Asların konuştuğu dillerin devamıdır. Eski İran dillerinin birçok özelliğini (sekiz durum ve eylemlerin başına getirilen önekler) korur. Ses sistemi, Kafkaslar’ ın Hint-Avrupa ailesine bağlı olmayan dillerinden çok etkilenmiştir. Bugünkü sözcük dağarcığında Rusçadan alınma birçok sözcük bulunur. Oset dilinde yazılmış çok sayıda halk destanının en ünlüleri Nart savaşçılarıyla ilgili kahramanlık öyküleridir. Edebi dil, ulusal şair Kosta Hetagurov (1859-1906) tarafından geliştirilmiştir.

  • 921 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 23 Ekim 2017 Kategori : Belirli Gün ve Haftalar.

  Anzak Günü her yıl 25 Nisan’dadır. Çanakkale’de 25 Nisan’da Anzak şehitliğinde törenler yapılır.

  • 963 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 19 Ekim 2017 Kategori : Sözlük.

  İşgüzar kelimesinin zıt anlamlısı “BECERİKSİZ” dir.

  • 549 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 19 Ekim 2017 Kategori : Sözlük.

  İştahlı kelimesinin zıt anlamlısı “İSTEKSİZ” dir.

  • 527 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 19 Ekim 2017 Kategori : Sözlük.

  İştirak kelimesinin zıt anlamlısı “AYRILMA, ÇIKMA” dır.

  • 611 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 19 Ekim 2017 Kategori : Sözlük.

  İtaat kelimesinin zıt anlamlısı “İSYAN, AYAKLANMA, DİRENME” dir.

  • 797 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 19 Ekim 2017 Kategori : Sözlük.

  İthalat kelimesinin zıt anlamlısı “İHRACAT, DIŞ SATIM” dır.

  • 858 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 19 Ekim 2017 Kategori : Sözlük.

  İtham kelimesinin zıt anlamlısı “AKLAMA” dır.

  • 730 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 19 Ekim 2017 Kategori : Sözlük.

  İtibar kelimesinin zıt anlamlısı “DEĞERSİZLEŞME, KÜÇÜLME” dir.

  • 768 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 19 Ekim 2017 Kategori : Sözlük.

  İtilaf kelimesinin zıt anlamlısı “ANLAŞMA, BİRLİK” dir.

  • 887 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma