cinli's Profile
Çaylak
20
points

Sorular
8

Cevaplar
14

 • Çaylak Soruldu on 12 Ekim 2018 Kategori : Tarih.

  Bu milliyetçi manyak Sırp’ın yaptığı suikast tamamen gerçeklerin üstünü örtmektedir. Asıl sorun Avrupa’da dağılan güç dengesidir. Paradır yani güçtür yani…

  Zaten dikkat ederseniz dünya savaşı denilmesine karşın savaş hep Avrupa’da gerçekleşmiştir.

  • 716 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Ekim 2018 Kategori : Bilim.

  Işık mikroskobu ile boyutları 100 μm (100 mikrometre) ile 1 μm (1 mikrometre) arasındaki cisimler gözlemlenebilir.

  Bu boyuttaki gözlemlenebilenlere örnekler

  İnsan yumurtası (100 μm)
  Amip , insan saçı, kemik hücresi, salgı hücresi (100 μm – 10 μm arası)
  Alyuvar, Kloraoplast, Mitokondri, Bakteri (10 μm – 1 μm arası)

  • 1193 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Ekim 2018 Kategori : Bilim.

  Elektron mikroskobu ile büyüklükleri 1 μm (1 mikrometre) ile 0,1 nm (0,1) nanometre olan şeyler gözlemlenebilir.

  Bu boyutlar arasındakilere örnekler

  Lizozom , sentriol (100 nm – 1 μm arası)
  Virüs (100 nm)
  Çekirdek poru , ribozom (100 nm – 10 nm arası)
  Hücre zarı, Protein, DNA (10 nm – 1 nm arası)
  Amino asit (1 nm – 0,1 nm arası)
  Hidrojen atomu (0,1 nm)

  • 990 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Ekim 2018 Kategori : Bilim.

  Laboratuvar araç gereçleri listesi

  *** Mikroskop
  *** Tüp
  *** Süzme aleti
  *** Cam kap
  *** Hassas terazi
  *** Erlenmayer
  *** Huni
  *** Saat camı
  *** Termometre
  *** Petri kutusu
  *** Isıtıcı ocak
  *** Pens
  *** Damlalık
  *** Büyüteç
  *** Pipet
  *** Dereceli silindir
  *** Üçgen ayak
  *** Havan
  *** Deney tüpleri
  *** Bunzen beki

  • 668 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Ekim 2018 Kategori : Biyoloji.

  Hem üretici hem de tüketici olarak beslenen canlılar, ihtiyaç duydukları mineralleri ve suyu dış ortamdan hazır olarak alır. Bu maddeleri metabolik olaylarını gerçekleştirmek için kullanır.

  Metabolizma olayları anabolik (özümleme, asimilasyon) ve katabolik (yadımlama, disimilasyon) reaksiyonlar olmak üzere iki gruba ayrılır.

  • 586 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Ekim 2018 Kategori : Biyoloji.

  Hücrede oksijen kullanılmadan, besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin ATP enerjisinde depolanmasını sağlayan hücre solunumuna oksijensiz solunum denir.

  Omurgalı canlıların çizgili kas hücrelerinde, bazı bir hücreli canlılarda ve maya mantarı gibi canlılarda oksijensiz solunum reaksiyonları ile canlıya gerekli olan enerji üretilebilir.

  Hücre solunumunda besinlerin parçalanması sırasında oksijen kullanılıyorsa bu çeşit solunumu da oksijenli solunum denir.

  Hücre solunumu ile üretilen ATP enerjisi, hücre içindeki sentez ve yıkım reaksiyonlarının yani metabolizmanın gerçekleştirilmesinde kullanılır.

  • 556 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 18 Mart 2016 Kategori : Tarih.

  Dahiliye Nazırlığı: Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda Divan Kurulu kaldırıldıktan sonra içişlerinden sorumlu olarak kurulan ‘İçişleri Bakanlığı’.

  • 1249 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 18 Mart 2016 Kategori : Tarih.

  Çift Bozan: Osmanlı Devleti’nde toprağını ekmeyen çiftçilerden her yıl için alınan ceza vergisidir. Böylece toprakların ekilmesi teşvik edilerek devletin vergi gelirlerinin sürekliliği sağlanmıştır.

  • 1414 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 18 Mart 2016 Kategori : Tarih.

  Cülûs Bahşişi: Osmanlı Padişahlarının tahta çıktıklarında askerlere ve bazı devlet memurlarına dağıttıkları bahşiş. Fatih döneminden itibaren gelenek haline gelmiş olan cülus bahşişi, ekonominin bozulmasında da etkili olmuştur.

  • 1197 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 18 Mart 2016 Kategori : Tarih.

  Cizye: İslam devletlerinde; Müslüman olmayanlardan, askerlik yükümlülüğü karşılığında alınan vergi. Hastalardan, sakatlardan, çocuklardan, din adamlarından ve kadınlardan alınmazdı.

  • 1104 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 18 Mart 2016 Kategori : Tarih.

  Celali: Anadolu’da çeşiştli nedenlerle isyan edenlere verilen genel ad.

  • 1169 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 18 Mart 2016 Kategori : Tarih.

  Cebeci: Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu Ocaklarında, silahları yapan ve tamir eden askeri sınıf.

  • 1219 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 18 Ekim 2015 Kategori : Sözlük.

  Mısır’da yaşayan köylülere çiftçilere verilen isimdir.

  • 1320 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 6 Mayıs 2015 Kategori : Genel.

  Kolayca bükülen, ateşe dayanır liflerden meydana gelmiş bir çeşit ak asbesttir. Aslı kalsiyum magnezyum silikattır.

  Çok güç erir, sıcaklığı geçirmez. Eskiden amyanttan gömlek yapar, temizlemek lazım gelince ateşe tutarlardı. Bugün için amyantın teknikte büyük bir yeri vardır. Amyanttan piston sapları, yanmadan korumak için işçi elbiseleri, gömlekleri, asit filtreleri gibi çeşitli eşyalar yapılır.

  Ayrıca levhalar halinde satılıp evlerde soba ile duvar arasına konan mukavvaya benzer levhalar da amyanttandır.

  Bu yanıtı onaylayan : dizimag. on 6 Mayıs 2015 . Bu şekilde 15 puan kazandı.

  • 1663 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma