drina's Profile
Çaylak
6
points

Sorular
18

Cevaplar
16

 • Çaylak Soruldu on 4 Mayıs 2020 Kategori : Genel.

  Trafik kazaları can ve mal kaybına neden olarak insanlar üzerinde yıkıcı sonuçlara neden olmaktadır. Bununla beraber trafik kazalarının çevreye ve topluma da zararları bulunmaktadır. Karada, denizde ve havada yaşanan trafik kazalarının sonuçları çevreyi ve toplumu doğrudan etkilemektedir.

  Trafik kazalarının topluma verdiği zararlar şu şekildedir:

  *Psikolojik travmalara neden olabilir.

  *Ailelerin dağılmasına neden olabilir.

  *Kimsesiz ve muhtaç kalmalara neden olabilir.

  *Toplumda suç oranının artmasına neden olabilir.

  *Toplumda infiale neden olabilir.

  Trafik kazaları psikolojik olarak toplumu olumsuz etkileyerek kazaların daha da artması gibi yıkıcı sonuçlara da neden olabilir. Bu nedenle trafik kurallarına uyulmalı ve uymayanlar da uyarılmalıdır.

  • 402 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
  • 1034 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 28 Şubat 2020 Kategori : Sağlık.

  potasyum eksikliği, vücuttaki potasyum miktarının belirli bir düzeyin altına düşmesinden kaynaklanan bozukluk. Çözelti halinde pozitif iyonlar oluşturan potasyum hücre sıvılarının hareketinde önemli rol oynar. Potasyumla azotlu bileşiklerin metabolizması arasındaki ilişki tam olarak açıklanmamış olsa da bu süreçte de işlev gördüğü bilinir.

  Potasyumun vücut hücrelerinde depolanması kalsiyum ve sodyum dengesinin belirli bir düzeyde tutulmasına bağlıdır. Vücut işlevlerini etkileyen bütün minerallerde olduğu gibi, potasyum da normal kas ve sinir yanıtlarında, kalp atımında ve özellikle hücre içi sıvılarının basıncının ve dengesinin korunmasında önemli rol oynar. Besinlerle alınan potasyumun ortalama yüzde 8’i vücutta tutulur, geri kalanı metabolizma artıklarıyla atılır.

  Hemen bütün besinler vücudun gereksinimini karşılayacak miktarda potasyum içerdiğinden, potasyum eksikliğinden kaynaklanan sorunlar genellikle mineralin besinlerle yeterince alınmamasına bağlanamaz; bununla birlikte, açlık, kötü ve yetersiz beslenmenin yaygın olduğu bölgelerde yaşayanlarda da bu bozukluk görülür. Ağır ishallerde, şeker hastalığında ve uzun süreli kortizon tedavilerinde potasyumun hızla vücuttan atılması beslenmeye bağlı olmayan yetersizlik nedenlerinin başında gelir.

  Bireyin normal hareketliliğinin azaldığı ya da arttığı durumlarda potasyum eksikliğinin sodyum iyonunun etkilerini artırdığı bilinir. Eksikliğin bir biçiminde de dokularda ve kanda yeterince potasyum yoktur; mineral vücuttan dışan atılmamış, ama hücre dışındaki sıvılardan hücrenin içine geçmiştir.

  • 428 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Şubat 2020 Kategori : Teknoloji.

  Köken olarak İngilizce bir kelime olan “sticker“, Türkçede birden fazla anlam ifade edebilmektedir. En çok kullanılan karşılıkları “etiket”, “bir şeyi bir yere yapıştıran kimse”, “yapışkan karakterdeki tip”, “inatçı kişi”, “mezbaha”, “kasap bıçağı”, “kasap” ve “piyano kolu”dur.

  En çok kullanılan anlamı olan etiketle alakalı daha ayrıntılı açıklama yapmamız gerekirse; herhangi bir malın türünün ve fiyatının yazılı olduğu ya da başka herhangi bir malın kimin aidiyeti içerisinde yer aldığını belirtmek için üzerlerine yapıştırılabilinen ya da yakınlarında bir yerlere konuşabilen küçük kağıt parçalarına sticker yani etiket denilmektedir.

  Bunun dışında bir şeyi damgalama, gıda maddelerinin içeriğini belirtmek adına not düşme, herhangi bir ürünün tanıtıcı unsuru olarak ambalajında ya da tam üzerinde bulunan baskı şeklidir.

  • 575 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Şubat 2020 Kategori : Biyografi.

  Frank Baum

  • 431 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Temmuz 2019 Kategori : Tarih.

  İstanbul’un fethinden (1453) sonra Osmanlı devletinde bugünkü «kabine» (hükümet) karşılığı olan idarî teşkilâttır. XVIII. yüzyıl ortalarında bu teşkilâta Babıâli denilmiye başlanmıştır. Divan-ı Hümayun (İmparatorluk Divanı), Topkapı Sarayı’nda bugün de mevcut olan ve «Kubbealtı» denilen salonda toplandığı halde, Babıâli, sadrazamların makamında kurulmuştur.

  «Divan» a başbakan durumunda olan vezir-i âzam (sadrazam) başkanlık ederdi. «Kubbe vezirleri» denilen, sayıları en çok 8 olan vezirler, sadrazamdan sonra, imparatorluğun en yüksek memurlarıydı (şeyhülislâm hariç). Bunlar bir çeşit devlet bakanlarıydı, belirli bir ödevle değil, sadrazam gibi, devlet işlerinin her çeşidiyle uğraşırlardı. Bunlar, «İkinci vezir, üçüncü vezir…» diye sırayla aralarında kademelenmişti, sadrazamın karşısında da bu sırayla otururlardı; divanda bir açık olursa oraya, bunlardan biri, bir derece yükseltilerek getirilirdi. XVIII. yüzyılın başlarında kubbe vezirleri ortadan kalktı. Büyük eyaletlerin başındaki beylerbeylere de vezirlik verilirse de, bunlar İstanbul’da bulunsalar bile, Divan’a katılamazlardı. İmparatorluğun sadrazamdan sonra en büyük memuru olan şeyhülislâm, Divan’a katılmazdı; onun daha küçük ölçüde ayrı bir divanı olurdu.

  Divan-ı Hümayun’un vezirlerden başka üyeleri şunlardı: Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, başdefterdar (maliye bakanı), bunun iki yardımcısı, Kaptan-ı Derya (deniz kuvvetleri komutanı), Nişancı. Kalabalık bir de kâtipler zümresi vardı. Divan, haftada 4 gün toplanırdı. Sadrazam seferdeyse Divan’a, «kaymakam paşa» denilen sadaret vekili başkanlık ederdi ki bu, çoğunlukla, ikinci vezir olurdu. İmparatorluğun uyruğu olan her hangi bir kimse dini, toplum içindeki durumu ne olursa olsun, Divan’ın huzuruna çıkmayı istemek hakkını haizdi. Böylelerinin şikâyeti derhal dinlenerek çoğunlukla hemen bir karara bağlanırdı.

  Divan-ı Hümayun, imparatorluğu ilgilendiren akla gelecek her türlü önemli meseleyi görüşüp karara bağlar, sadrazam yolu ile padişaha bildirirdi. Padişah, gizlî bir pencereden bu görüşmeleri dinliyebilir, fakat hiçbir surette söz söyleyip konuşulanlara karışmazdı. Devlet ve hükümet başkanlarının yetkileri, ödevleri, kesin şekilde ayrılmıştı.

  • 446 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Ekim 2018 Kategori : Tarih.

  Almanların kurnazlığı ve bizde de Enver Paşa’nın maceracı ruhu sebebi ile Almanya tarafında olarak dünya savaşına katıldık….

  • 2012 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2017 Kategori : Sosyal Hayat.

  12 harfli bir kulüp mü varmış?

  Çevre Koruma Kulübü olarak bu soruyu yanıtlayabiliriz.

  • 3558 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 3 Mart 2017 Kategori : Outdoor Sporlar.

  Sanırım bu sorunun yanıtını torunlarımız hep beraber görecek…

  • 1173 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 24 Ocak 2017 Kategori : Sağlık.

  Eczacılık ve parfümeride kulanılan bir çeşit madensel yağdır. Petrolün damıtılması ile elde edilir.

  Beyaz, saydama yakın bir görünüşü vardır. Soğukta kokusuzdur, ısıtılınca hafifçe petrol kokar. 30-35°’de erir, 250°’den itibaren buharlaşmaya başlar. Su ve gliserinde erimez, alkolde pek az erir. Eter, kloroform, karbon sülfürü içinde erir; fenol, alkoloidler, iyot ve kükürtü eritir. Lanolinle birlikte kremlerin ve merhemlerin yapılmasında kullanılır.

  • 944 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
  • 1238 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Mart 2016 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  PELİKAN

  • 1189 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Mart 2016 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  Yurdumuzda hemen her yerde yetişir, kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da yüze yakın çeşidi bulunur.

  Esnek olan genç saplarından sepet vs. örülür.

  • 1404 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Şubat 2016 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  PATLICAN

  Patlıcan var patlıcan,
  Patlasın senin kocan.
  Şisko şisko biberler,
  Arabaya bindiler.

  Elmalar yedi buçuk,
  Onu yedi, bir çocuk.
  Patlıcandan bıktım,
  Ben oyundan çıktım!

  • 5889 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Şubat 2016 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Bir baykuş çeşididir. «Bataklık baykuşu» da denir.

  • 1593 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma