drina's Profile
Çaylak
6
points

Soru Sayısı
12

Cevaplar
11

 • Çaylak Soruldu on 22 Temmuz 2019 Kategori : Tarih.

  İstanbul’un fethinden (1453) sonra Osmanlı devletinde bugünkü «kabine» (hükümet) karşılığı olan idarî teşkilâttır. XVIII. yüzyıl ortalarında bu teşkilâta Babıâli denilmiye başlanmıştır. Divan-ı Hümayun (İmparatorluk Divanı), Topkapı Sarayı’nda bugün de mevcut olan ve «Kubbealtı» denilen salonda toplandığı halde, Babıâli, sadrazamların makamında kurulmuştur.

  «Divan» a başbakan durumunda olan vezir-i âzam (sadrazam) başkanlık ederdi. «Kubbe vezirleri» denilen, sayıları en çok 8 olan vezirler, sadrazamdan sonra, imparatorluğun en yüksek memurlarıydı (şeyhülislâm hariç). Bunlar bir çeşit devlet bakanlarıydı, belirli bir ödevle değil, sadrazam gibi, devlet işlerinin her çeşidiyle uğraşırlardı. Bunlar, «İkinci vezir, üçüncü vezir…» diye sırayla aralarında kademelenmişti, sadrazamın karşısında da bu sırayla otururlardı; divanda bir açık olursa oraya, bunlardan biri, bir derece yükseltilerek getirilirdi. XVIII. yüzyılın başlarında kubbe vezirleri ortadan kalktı. Büyük eyaletlerin başındaki beylerbeylere de vezirlik verilirse de, bunlar İstanbul’da bulunsalar bile, Divan’a katılamazlardı. İmparatorluğun sadrazamdan sonra en büyük memuru olan şeyhülislâm, Divan’a katılmazdı; onun daha küçük ölçüde ayrı bir divanı olurdu.

  Divan-ı Hümayun’un vezirlerden başka üyeleri şunlardı: Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, başdefterdar (maliye bakanı), bunun iki yardımcısı, Kaptan-ı Derya (deniz kuvvetleri komutanı), Nişancı. Kalabalık bir de kâtipler zümresi vardı. Divan, haftada 4 gün toplanırdı. Sadrazam seferdeyse Divan’a, «kaymakam paşa» denilen sadaret vekili başkanlık ederdi ki bu, çoğunlukla, ikinci vezir olurdu. İmparatorluğun uyruğu olan her hangi bir kimse dini, toplum içindeki durumu ne olursa olsun, Divan’ın huzuruna çıkmayı istemek hakkını haizdi. Böylelerinin şikâyeti derhal dinlenerek çoğunlukla hemen bir karara bağlanırdı.

  Divan-ı Hümayun, imparatorluğu ilgilendiren akla gelecek her türlü önemli meseleyi görüşüp karara bağlar, sadrazam yolu ile padişaha bildirirdi. Padişah, gizlî bir pencereden bu görüşmeleri dinliyebilir, fakat hiçbir surette söz söyleyip konuşulanlara karışmazdı. Devlet ve hükümet başkanlarının yetkileri, ödevleri, kesin şekilde ayrılmıştı.

  • 106 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Ekim 2018 Kategori : Tarih.

  Almanların kurnazlığı ve bizde de Enver Paşa’nın maceracı ruhu sebebi ile Almanya tarafında olarak dünya savaşına katıldık….

  • 1618 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2017 Kategori : Sosyal Hayat.

  12 harfli bir kulüp mü varmış?

  Çevre Koruma Kulübü olarak bu soruyu yanıtlayabiliriz.

  • 2715 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 3 Mart 2017 Kategori : Outdoor Sporlar.

  Sanırım bu sorunun yanıtını torunlarımız hep beraber görecek…

  • 824 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 24 Ocak 2017 Kategori : Sağlık.

  Eczacılık ve parfümeride kulanılan bir çeşit madensel yağdır. Petrolün damıtılması ile elde edilir.

  Beyaz, saydama yakın bir görünüşü vardır. Soğukta kokusuzdur, ısıtılınca hafifçe petrol kokar. 30-35°’de erir, 250°’den itibaren buharlaşmaya başlar. Su ve gliserinde erimez, alkolde pek az erir. Eter, kloroform, karbon sülfürü içinde erir; fenol, alkoloidler, iyot ve kükürtü eritir. Lanolinle birlikte kremlerin ve merhemlerin yapılmasında kullanılır.

  • 659 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
  • 795 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Mart 2016 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  PELİKAN

  • 916 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Mart 2016 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  Yurdumuzda hemen her yerde yetişir, kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da yüze yakın çeşidi bulunur.

  Esnek olan genç saplarından sepet vs. örülür.

  • 1018 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Şubat 2016 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  PATLICAN

  Patlıcan var patlıcan,
  Patlasın senin kocan.
  Şisko şisko biberler,
  Arabaya bindiler.

  Elmalar yedi buçuk,
  Onu yedi, bir çocuk.
  Patlıcandan bıktım,
  Ben oyundan çıktım!

  • 3273 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Şubat 2016 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Bir baykuş çeşididir. «Bataklık baykuşu» da denir.

  • 1271 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 4 Ocak 2016 Kategori : Genel.
  1. Deprem
  2. Fırtına
  3. heyelan
  4. Hortumlar
  5. Kasırga
  6. Kuraklık
  7. Küresel ısınma
  8. Orman Yangınları
  9. Sel
  10. Tsunami
  11. Volkan Patlamaları
  12. Çığolayları
  • 1581 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma