fragman's Profile
Çaylak
125
points

Soru Sayısı
49

Cevaplar
35

 • Çaylak Soruldu on 16 Şubat 2020 Kategori : Rüya Tabirleri.

  Rüyada acemice bir harekette bulunmak: veya acemilik yaparak bir işi, bir meseleyi bozmak: Hayatta hiç bir zaman neticesi parlak bir iş yapmayacağınıza ve aşk hususunda şanslı olmayacağınızı gösterir.

  • 18 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 7 Ocak 2020 Kategori : Sözlük.

  İttihaz : 1. Sayma, tutma, … olarak görme
  2. Alma

  ittihaz etmek
  1. saymak, tutmak, … olarak görmek
  “Sözünüzü senet ittihaz ediyorum.”
  2. almak, gerekeni yapmak
  “Tedbir ittihaz etmek.”

  • 81 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Ağustos 2019 Kategori : Biyografi.

  Jacques OFFENBACH
  21 Haziran 1819, Köln — 4 Ekim 1880, Paris

  Alman doğumlu Fransız bestecisidir. Paris Konservatuarında eğitim görmüş, 1849’da Comédie Française’de orkestra yöneticisi olmuştur. 1855’te kurduğu tiyatroyu Bouffes Parisiens adı altında çalıştırmaya koyulmuş, büyük başarı kazanan operetlerini bu sahnede sunmuştur.

  «Orphée aux Enfers – Orfe Cehennemde», «La Belle Héléne», «La Vie Parisienne -Paris Yaşamı» adlı yapıtlarıyla kazandığı ünden sonra, yaratıcılığını boş yere hafif müzik alanında harcamış olduğu kanısına varan besteci tek ciddi eseri «Les Contes d’Hoffmann – Hoffmann’dan Öyküler» ile başarılı ve gerçekten usta opera yaratıcılarından biri olarak müzik tarihine geçmiştir

  • 106 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Biyoloji.

  Biyoelementler. canlı organizmada meydana gelen ya da ihtiyaç duyulan elementlerdir.

  Temel biyoelementler: Oksijen, karbon, hidrojen, azot, fosfor ve kükürttür.

  İkincil biyolementler: Kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum, klor, silisyum, demir, bakır, mangan, flor, brom, iyottur.

  Diğer biyoelementler: Alüminyum, brom, çinko, titanyum ve vanadyumdur.

  • 351 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Sağlık.

  Çinko eksikliğinde; ishal, zihinsel bozukluklar, bağışıklık yetmezliği, saç dökülmesi, büyüme geriliği, iştah bozukluğu, gibi durumları sayabiliriz.

  • 224 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Milliyetçiliğin Bütünleyici İlkeleri

  ♦ Ulusal bağımsızlık

  ♦ Ulusal birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü

  ♦ Yurtta ve dünyada barış

  ♦ Millet (ulus) ve vatan sevgisi

  ♦ İnsan ve insanlık sevgisi

  • 315 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Halkçılık ilkesini,

  Eşitlik ve
  Toplumsal dayanışma ve kaynaşma bütünleyici ilkesi bütünler.

  • 315 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

  ♦ Bu ilke ile din ve mezhep farklılıkları ortadan kaldırılarak toplumsal alanda kaynaşma sağlanmıştır.

  ♦ Türkiye’de hukuk birliğinin sağlanmasında etkili olmuştur.

  ♦ Toplum hayatında dine, inanca ve insana saygı ve hoşgörü gelişmiştir.

  ♦ Yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek içişlerimize karışması engellenmiştir.

  ♦ Türkiye’nin çağdaşlaşması hızlanmıştır.

  ♦ Din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır.

  ♦ Akla, bilime, gerçeğe ve özgürlüğe dayanan bir toplum ve devlet sistemi kurulmuştur.

  • 251 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

  ♦ Saltanatın kaldırılması

  ♦ Halifeliğin kaldırılması

  ♦ Şerriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurulması

  ♦ Eğitim-öğretimin birleştirilmesi ve medreselerin kapatılması

  ♦ Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

  ♦ İbadet yerlerinin dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması

  ♦ Yabancı okullarda okutulan ders kitaplarındaki dinsel sembol ve işaretlerin kaldırılması

  ♦ Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son verilmesi

  ♦ Medeni Kanun’un kabul edilmesi

  ♦ 1928’de anayasadan “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dini İslam’dır.” maddesinin çıkarılması

  ♦ 1937’de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

  • 224 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Laiklik İlkesinin Genel Özellikleri

  ♦ Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.

  ♦ Toplumsal ihtiyaçların din kurallarına göre değil, akılcı ve bilimsel yollarla karşılanması amaçlanmıştır.

  ♦ Kişilere din, vicdan (inanç) ve ibadet özgürlüğü sağlamıştır.

  ♦ Toplumun taassuba yönelmesi önlenmek istenmiştir.

  ♦ Özgür düşüncenin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

  ♦ Laiklikte devletin belli bir dine üstünlük tanıması, onun kurallarını devlet gücüyle benimsetmeye ve uygulatmaya çalışması yoktur.

  ♦ Herkes din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

  ♦ Türk toplumunun batılılaşmasına, çağdaşlaşmasına ortam hazırlamıştır.

  Atatürk laiklik ilkesiyle, dini faaliyetlerin çıkar amacıyla kullanılmasının önlenmesini, bilimsel esasların ve ileri teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

  Bütünleyici İlkeleri

  ♦ Akılcılık ve bilimsellik

  • 230 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • İnkılapçılık İlkesinin Genel Özellikleri

  ♦ Dinamik bir yapıya sahip olma

  ♦ Çağa ve zamana ayak uydurma

  ♦ Sürekli yenilik yaparak, değişime açık olma

  ♦ ilerleme ve gelişmeyi takip etme

  ♦ Durağanlığa karşı çıkma

  ♦ Modern ve ihtiyaca cevap verebilen kurumlar oluşturma

  Bütünleyici İlkeleri

  ♦ Çağdaşlık ve batılılaşma

  • 221 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  İNKILAPÇILIK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

  ♦ Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açılmıştır.

  ♦ Kişisel egemenliğe son verilerek millet egemenliği kurulmuştur.

  ♦ Türk Devleti, yeni kurumlarıyla çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur.

  • 215 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  İNKILAPÇILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YENİLİKLER

  Tüm devrimler bu ilkeyle ilgili olmakla birlikte;

  ♦ Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü

  ♦ Kılık Kıyafet Kanunu

  ♦ Ölçü ve zaman birimlerinin değiştirilmesi

  ♦ Latin harflerinin kabulü

  ♦ Çağının gerisinde kalmış tüm kurumlara son verilmesi inkılapçılığa örnek olarak gösterilebilir.

  • 193 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  ATATÜRK İLKELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

  Atatürk İlkeleri, bir bütünü oluşturan ortak görüş ve eylemler bütünüdür. Bu nedenle ortak özelliklerin bulunması da gerekli ve doğaldır.

  Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

  ♦ Atatürk İlkeleri Türk toplumunun gereksinimlerinden doğmuştur. Bunların kabul edilmesinde ve benimsenmesinde herhangi bir dış baskı, körü körüne bir taklitçilik ya da bir özentinin kesinlikle etkisi yoktur.

  ♦ Bu ilkeler, yalnız sözlük anlamlarıyla kuru kuruya tanımlanamaz. Bunlar Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulamayla belirlenmiştir. Her birinin aniam ve kavram yapısını Türk ulusunun ruhuna, karakterine, gelenek ve yeteneklerine uygun düşen yönleriyle değerlendirmek gerekir.

  ♦ Atatürk İlkeleri’ni birbirinden çözüp ayırmaya ya da tek tek değerlendirmeye girişmek; onları devrim hareketlerinden ayrı düşünmek büyük yanlışlık olur. Bu ilkeler bir bütünü oluşturan öğelerdir. Sağlıklı bir canlının organları gibi, birbirleriyle tam bir uyum içinde bağlantılıdır. İşte bu uyum ve bütünlük, Atatürkçülük dediğimiz dünya görüşünü oluşturmuştur.

  ♦ İlkelerin temelinde milli kültürümüz vardır.

  ♦ İlkelerin benimsenmesinde ve kabul edilmesinde dış baskı, zorlama ve taklitçilik yoktur.

  ♦ İlkeler akla ve mantığa uygundur.

  ♦ Türk toplumunu aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlar.

  ♦ Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde onurlu ve mutlu bir hayat sürmesini sağlamayı hedefler.

  ♦ Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişerek güçlenmesini ve sonsuza kadar bağımsız yaşamasını amaçlar.

  ♦ Türk milletinin ruhuna, karakterine ve geleneklerine uygundur.

  ♦ Atatürk ilkeleri, sadece Türk toplumunun ilerlemesine değil, geri kalmış birçok millete model oluşturmuştur.

  • 242 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Eylül 2018 Kategori : Kimya.

  Antrasen, taşkömürü katranından elde edilen üç halkalı aromatik hidrokarbondur (C14H10). Birçok boyarmaddenin ticari üretiminde, ayrıca ışıltı sayaçlarında kullanılır.

  Ham antrasen. kömür katranının kaynama noktası yüksek bir bölümünden kristal halinde elde edilir. Yeniden kristalleşme ve süblimleşme yoluyla arıtılır. Antrasenin bireşim yoluyla elde edilmesinde en çok başvurulan yöntem, metilen dibromürün alüminyum klorür eşliğinde benzenle yoğunlaştırılmasıdır. Katılma ve yükseltgenme tepkimeleri normal olarak antrasenin orta halkasında gerçekleşerek 9,10-konumunda türevler verir. Örneğin klor katıldığında 9,10-dikloroantrasen, kromik asitle yükseltgendiğinde de, boyarmadde ve pigment üretiminde önemli bir ara ürün olan 9,10-antrakinon elde edilir.

  Saf antrasen, mavi bir flüorışıma gösteren renksiz levhacıklar halinde, monoklinal sistemde kristalleşir. 213°C’de eriyen, 351°C’de kaynayan bu bileşik suda çözünmez; alkolde ve eterde yavaş, sıcak benzende hızla çözünür.

  • 291 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma