gizemli's Profile
Çaylak
33
points

Sorular
28

Cevaplar
29

 • Çaylak Soruldu on 5 Nisan 2020 Kategori : Sağlık.

  Formu doldurup maske siparişi ver butonuna tıklıyorum hiç bir şey olmuyor…

  • 1142 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Mart 2020 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  “Can Atmak” : şiddetle arzu etmek, çok istemek

  Okulunu bitirip iyi bir iş bulabilmek için can atıyordu.

  Fransa’daki Disneyland’e gitmek için can atıyordu o yüzden yıllardır para biriktiriyordu.

  Okul gezisine gitmek için can atıyordu ama annesi izin vermedi.

  Kızla arkadaşlık etmek için can atıyordu ama konuşmaya utanıyordu.

  Bakma sen onun öyle davrandığına aslında seninle barışmak için can atıyor.

  Tıp fakültesini kazanmak için can atıyor ve çok çalışıyordu.

  Aldığı onca oyunculuk eğitiminden sonra bir sinema filminde rol alabilmek için can atıyordu.

  • 209 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Şubat 2020 Kategori : Biyografi.

  August (Friedrich) Pott, (d. 14 Kasım 1802, Nettelrede, Hannover – ö. 5 Temmuz 1887, Halle, Almanya), Hint-Avrupa tarihsel dilbiliminin kurucularından Alman dilbilimci. Hint-Avrupa dillerindeki akraba sözcüklerin ses benzerliklerini inceleyen çalışmalarıyla çağdaş etimoloji araştırmalarına öncülük etmiştir.

  Göttingen Üniversitesi’nde ilahiyat öğrencisiyken filolojiye ilgi duydu. 1827’de doktora tezi De relationibus quae praepositionibus in linguis denotantur’u (1827; Dillerde İlgeçlerin Belirttiği İlişkiler Üzerine) tamamladı. Aynı yıl, Hint-Avrupa dilbiliminin önemli araştırmacılarından Franz Bopp’la birlikte çalışmak üzere Berlin Üniversitesi’ne gitti ve 1830’da aynı üniversitede genel dilbilim dersleri vermeye başladı. En önemli yapıtı Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indo-germanischen Sprachen, mit besonderem Bezug auf die Lautumwandlung im Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, Litauischen und Gotischen’in (1833-36; Sanskrit, Yunanca, Latince, Litvanca ve Got Dilindeki Ses Değişimi Temelinde Hint-Avrupa Dilleri Etimoloji Araştırmaları) birinci cildi 1833’te yayımlandı. Pott aynı yıl Halle Üniversitesi’nde genel dilbilim profesörü oldu ve ölümüne değin bu görevi sürdürdü. Hint-Avrupa dilleriyle ilgili etimoloji araştırmalarının yanı sıra Afrika’nın güneyinde, Cava ve Japonya’da konuşulan diller üzerine de çeşitli kitap ve makaleler yazdı. Pott, Çingenece (Romani) üzerine yapıtlarıyla, 19. yüzyılın bu alanda ürün vermiş en önemli filoloji uzmanı sayılır.

  • 227 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Şubat 2020 Kategori : İş Hayatı.

  aktris

  Aktris, tiyatro, sinema, radyo ve TV’de kadın oyuncu.

  Genelde tiyatroda, sinemada, TV oyunlarında kadın olması dışında aktörden ayrı bir tanımlaması yoktur. Ancak, aktörde yetenek ve teknik daha çok aranırken, özellikle genç aktristte beden ve yüz güzelliği önde gelir. Böyle olsa bile, oyunculuk yaşamını sürdürmek isteyen bir aktrisin hem tekniğinde, hem de çeşitli rollerde kendi sanat gücünü güçlendirmek deneyiminde aşama yapması gerekir. Aktris için güzellik geçici olabilir karakter rolleri ise o kadar kalıcı bir sanat özelliğidir.

  • 787 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Ocak 2020 Kategori : Sözlük.

  Meteor : 1. Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu vb. olaylara verilen genel ad
  2. Gök taşı

  Meteor (Gökbilim Terimleri Sözlüğü) : Gezegenler arasında dolaşan taş parçalarından her biri. (Yer’e düşenlere göktaşı denir.)

  meteor taşı : Gök taşı

  • 338 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 10 Ocak 2020 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Metot : Yöntem
  “Onun metodunu uygulamakla araştırıcının varamayacağı erek yoktur.” – A. Erhat

  Aktif Metot : Öğrencilerin, kişisel çalışmalarını ve iş yapma yeteneklerini geliştirmeyi sağlayan bilimsel yöntem

  Sarmal Metot : Sarmal yöntem

  • 476 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 19 Ekim 2019 Kategori : Tarih.

  1 — XVI. yüzyılda Avrupa’da din alanında görülen hareket ve yeniliklere reform denir.

  2 — Reform hareketlerine etki yapan nedenlerden birisi matbaanın bulunuşudur. Hıristiyanlar bu yüzden İncil ve Tevrat gibi din kitaplarını kendi dilleriyle okudular. Hıristiyanlığın nasıl bir din olduğunu daha iyi öğrendiler.

  3 — Reform hareketleri ilk kez Almanya’da Luther’in Endüljans işinden dolayı Papa’ya karşı gelmesiyle başladı.

  4 — Bunun üzerine Worms Diyeti toplandı. Luther mahkûm edildi. Fakat dostları kendisini kaçırttılar. Luther bundan sonra İncil’i Almancaya çevirdi. Düşüncelerini yayınladı.

  5 — Almanya’da Luther’den yana olan şövalyeler ile köylüler kilise mallarına el koymak için isyan çıkardılar. Fakat bastırıldı. Bunun üzerine Şarlken Luthercilerle çarpışmaya başladı.

  6 — Nihayet her iki taraf Ogsburg antlaşmasını yaptılar (1555). Protestanlık yeni bir mezhep olarak kabul olundu.

  7 — Luter gibi Kalven de Fransa’da reform hareketlerine başladı. Fakat mezhebi (Kalvenizm) ancak İsviçre, Felemenk ve İskoçya’da tutundu.

  8 — Reform hareketleri zamanla kuzey memleketlerine ve İngiltere’ye de geçti. VIII. Henry Anglikan Kilisesini kurdu.

  9 — Reform un en büyük sonucu Avrupa’da din ve mezhep birliğinin bozulması ve yeni yeni mezheplerin çıkması oldu.

  10 — Nihayet Katolik Kilisesi de Reform yapmak zorunda kaldı.

  • 341 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Sohbet-Deneme Farkı

  1- Sohbette yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir anlatımı vardır.

  2- Denemede ise yazar kendisiyle konuşuyormuş gibidir.

  3- Sohbette nüktelerden, halk söyleyişlerinden fıkralardan yararlanılır.

  4- Sohbetin dili yalındır.

  5- Denemede daha ciddi bir dil kullanılır.

  6- Sohbette kısa ve yüzeysel bir anlatım vardır.

  7- Sohbette amaç, okuyucunun yazar gibi düşünmesini sağlamaktır.

  8- Denemede ise okuyucuyu yönlendirme amacı yoktur.

  • 1390 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Fıkra-Sohbet Farkı

  1- Sohbette karşılıklı konuşma üslubu vardır.

  2- Fıkrada yazar, serbest bir anlatımla düşüncelerini benimsetmeye çalışır.

  3- Sohbetler dışa dönüktür.

  4- Fıkra, gazetelerde yazılır.

  5- Sohbetlerin ise gazetelerde yazılma zorunluluğu yoktur.

  • 3738 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Makale-Fıkranın Karşılaştırılması

  1- Makalede ispat esastır.

  2- Mutlaka bir sonuca gidilir.

  3- Ciddi, bilimsel dil kullanılır.

  4- Fıkralar daha serbest ve mizahi öğeler içerir.

  5- Fıkrada yazar, ilgi çekici konulardaki düşüncelerini, yorumlarını bilimsel ve tarafsız olma kaygısı gütmeden yazar.

  6- Makalede yazar doğruyu, fıkrada ise kendi doğrusunu anlatır.

  • 848 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Makale-Fıkranın Karşılaştırılması

  1- Makalede ispat esastır.

  2- Mutlaka bir sonuca gidilir.

  3- Ciddi, bilimsel dil kullanılır.

  4- Fıkralar daha serbest ve mizahi öğeler içerir.

  5- Fıkrada yazar, ilgi çekici konulardaki düşüncelerini, yorumlarını bilimsel ve tarafsız olma kaygısı gütmeden yazar.

  6- Makalede yazar doğruyu, fıkrada ise kendi doğrusunu anlatır.

  • 848 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Mart 2018 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  CÜMLE DIŞI UNSUR

  Cümlede her sözcük veya sözcük grubu cümlenin öğesi olarak karşımıza çıkmayabilir. Cümlenin öğelerini bulurken yükleme sorulan sorulara cevap vermeyen sözcük ve sözcük gruplarına cümle dışı unsur denir.

  Ali, hemen ödevlerini bitir!

  Bu cümlede gizli özne sen’dir.

  Ben de size geleyim.

  İmdat, çantam çalındı!

  Yukarıdaki cümlelerde “Ali, de, imdat” sözcükleri yükleme sorulan hiçbir öge sorusuna cevap vermedikleri için cümle dışı unsurdur.

  • 783 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 25 Ekim 2017 Kategori : İngilizce.

  ill kelimseinin inglizcedeki zıt anlamısı well olmaktadır.

  • 1018 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 25 Ekim 2017 Kategori : İngilizce.

  MARRIED kelimesinin İngilizce’deki zıt anlamlısı SINGLE olarak geçmektedir.

  • 1157 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 25 Ekim 2017 Kategori : İngilizce.

  İngilizce LONG kelimesinin zıt analmlısı SHORT tur.

  • 1625 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma