Goktendustu3elma's Profile
Çaylak
29
points

Sorular
54

Cevaplar
37

 • Çaylak Soruldu on 29 Mayıs 2017 Kategori : Ekonomi.

  Cebri icra; bir kişinin vermekle yükümlü olduğu bir şeyi vermemesi durumunda bu vermekle yükümlü olduğu herhangi şeyi zorla almak ya da zorla yerine getirmek demektir.

  Ortada bir borç var ise ve borçlu kişi borcunu kendi rızası ile ödemiyor ise borcun ödeneceği kişi mahkemeye başvurabilir. Mahkeme kararına rağmen ödenmeyen borç durumunda Devlet gücünün devreye girerek zorla borcun ödenmesine, borçlu kişinin mallarına el koyulmasına ve satılan malların bedelinden borçluya borcu miktarında para ödenmesine cebri icra denir. Geriye kalan para ise borçlu kişiye geri ödenir.

  • 1334 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Mayıs 2017 Kategori : Jeoloji.

  Huroniyen Sistem, Kuzey Amerika’da Prekambriyen Dönemde (y. 4.600 – 570 milyon yıl önce) oluşan kayaç katmanlarının başlıca bölümü. Sistemin Büyük Göller yöresinde yer alan bölümü ayrıntılı olarak incelenmiş ve tanımlanmıştır. Sistem, başlıca üç kayaç dizisinden oluşur; en altta Bruce Dizisi yer alır, bunu sırasıyla Cobalt ve Animikie dizileri izler. Huron Gölünün kuzey kıyısı boyunca yaklaşık 4.000 m kalınlığında geniş bir tortul kayaç kuşağı biçiminde uzanan Huroniyen Sistem kumtaşları, şeyller ve konglomeralardan oluşur. Sistem batıda daha gelişkin ve kalındır (yaklaşık 6.000 m).-Wisconsin’in kuzeyinde ve Minnesota’nın orta kesimlerinde yer alan demir bakımından zengin Huroniyen kayaçlar ekonomik açıdan büyük önem taşır.

  • 1488 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 10 Nisan 2017 Kategori : Dini Bilgiler.

  1. İman (itikad)

  2. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak (amel)

  3. Çevresiyle iyi ilişkiler içinde bulunmak (ahlâk)

  • 1633 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 10 Nisan 2017 Kategori : Dini Bilgiler.

  Getirdiği hükümlerle insanları hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaştırmaktır.

  • 1048 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Mart 2017 Kategori : İngilizce.

  CALL İngilizce bir fiil ve ARAMAK anlamındadır.

  • 1237 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
  • 1039 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Şubat 2017 Kategori : Biyoloji.

  Yalnız, matraporlar’ın iskeletleri kırmızı değildir. Bu hayvanların salgıladıkları kalkerler deniz altında toplanarak «mercan adaları» denilen adacıkları, resifleri, atolleri meydana getirir. Kıyılarda ise «kıyı resifleri» adı verilen kayalıkların oluşmasına yol açarlar.

  • 1126 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ocak 2017 Kategori : Dekorasyon.

  Eskiden üfürükçülerin yazdığı kağıtlar da nazara karşı kullanılırdı. Tütsü maddelerinin içinde yakıldığı kapağı delikli, küçük mangallara tütsülük denilmektedir.

  • 1224 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Eylül 2016 Kategori : Atatürk.

  Ömer Naci ile birlikte çıkartmıştır. Edebiyatçı Ömer Naci ile başlayan dostluğu ömür boyu devam etmiştir.

  • 1215 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 10 Eylül 2016 Kategori : Dini Bilgiler.

  Allah’ım, bu gün gazabından sana sığınıyorum. Şu halde, Muhammed ve âline salat eyle ve beni korumana al. Bu gün öfkene karşı senden güven diliyorum. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve bana güven ver. Azabından kurtuluş istiyorum senden. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve beni (azabından) kurtar. Senden hidayet istiyorum. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve beni (doğru yola) hidayet et. Senden başarı diliyorum. Şu halde, Muhammed ve âline salat eyle ve bana başarı ver. Senden rahmetini diliyorum. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve rahmetini benden esirgeme. Bana yetmeni istiyorum. Şu halde, Muhammed ve âline salat eyle ve bana yet. Senden rızk istiyorum. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve bana rızk ver. Senden yardım diliyorum. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve bana yardım et. Senden, geçmiş günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Şu halde, Muhammed ve âline salat eyle ve beni bağışla. Senden, beni (günahlardan) korumanı diliyorum. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve beni (günahlardan) koru. Sen dilersen, artık hoşlanmadığın hiçbir işe dönmeyeceğim.

  • 1789 görüldü
  • 15 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ağustos 2016 Kategori : Eğitim.

  Aslında tam olarak adı Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası olarak geçmektedir

  • 2127 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Temmuz 2016 Kategori : Oyunlar.

  Sanırım “Our servers are experiencing issues. Please come back later..” hatasından bahsediyorsunuz.

  Bu aslında bir hata değil. Bu sunucuların oldukça yoğun olduğunu ve bu sebeple kısa bir süre beklemenizi isteyen bir rica mesajı denilebilir.

  • 1685 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 2 Nisan 2016 Kategori : Kimya.

  «Selüloz» adındaki bileşiğin nitrik asit etkisiyle «nitrolanma» denilen bir olay sonucu meydana getirdiği bir bileşiktir.

  Kimyaca adı «dinitro selüloz» dur. Kolodyumun en önemli kullanıldığı yer, kâfuru ile karıştırılmasından elde edjjen «sellüloit plâstiği» dir.

  • 1458 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 18 Ocak 2016 Kategori : Bilgisayar.

  Ekran kartı paylaşımlı INTEL yazıyor… Bu ne anlama geliyorsa artık…

  • 1637 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 2 Aralık 2015 Kategori : Tarih.

  • Önceleri Baykal Gölü’nün batısında Hun egemenliğinde yaşayan Kırgızlar, daha sonra Göktürklerin ve Uygurların egemenliklerine girdiler.

  • 840’ta Uygur Devleti’ni yıkarak Ötüken’e yerleştiler.

  • Kırgızların Devleti, Çin kaynaklarında “Hakas Hanlığı” diye geçer.

  • 80 yıl kadar bağımsız yaşayan Kırgızlar, Karahitaylar tarafından Ötüken’den çıkardılar.

  • Bir süre sonra Karahanlılarm, daha sonra Moğolların egemenliğine girdiler. Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk kavmi Kırgızlardır.

  • XIII. Yüzyıldan sonra siyasî varlıklarım kaybettiler. Güneye inerek şimdiki yurtları olan Kırgızistan’a yerleştiler.

  • 1529 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma