historik's Profile
Yardımsever
245
points

Sorular
90

Cevaplar
95

 • Yardımsever Soruldu on 22 Kasım 2017 Kategori : Coğrafya.

  Yön bulma aracı olarak pusulayı kastettiğini düşünüyorum. O halde pusulanın ibresi hep kuzeyi gösterir.

  • 1191 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 14 Kasım 2017 Kategori : Sosyal Hayat.

  Ambulans yazısının ters yazılma sebebi; önden giden aracın aynadan bakan sürücüsünün ambulans yazısını düz olarak okuyabilmesi içindir.

  • 1127 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 8 Kasım 2017 Kategori : Genel.

  Meyve olarak;
  armut, elma, mandalina

  Sebze olarak;
  sebze oluyor ama bal kabağı

  • 1364 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 4 Kasım 2017 Kategori : Biyografi.

  Osman Nuri Paşa (d. 1839, İstanbul – ö. 1906, İstanbul), deniz resimleriyle tanınan asker ressamdır. 1853’te Mekteb-i Harbiye’ye girdi. 1857’de yaver sınıfına verilerek saraya ressam ve yaver olarak alındı. Buradaki görevi sırasında mirlivalığa kadar yükseldi. Mekteb-i Harbiye ve Kuleli Askeri İdadisi’nde resim öğretmeni olarak görev yaptı. Türk resminde yağlıboyayı ilk kullanan sanatçılar arasında yer alan Osman Nuri Paşa fotoğrafik bir gerçekçilikle ve çiğ renkler kullanarak çalışmıştır. Günümüze ulaşan az sayıdaki resmi İstanbul Harbiye’ deki Askeri Müze’de bulunmaktadır.

  • 1312 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 4 Kasım 2017 Kategori : Biyografi.

  Osman Saib Efendi; (d. 1795 – ö. 1864, İstanbul), Osmanlı bilgindir.

  Medrese öğrenimi gördü. Tıbhane-i Âmire’de teşrih (anatomi) ve mebhasü’l-emraz (patoloji) dersleri verdi. Daha sonra müneccimbaşı oldu. Matematikte de dönemin önde gelen bilginlerindendi. August François Chomel’in Eléments de Pathologie Générale adlı yapıtının kısaltılmış çevirisini Ahkâmü’l-Emraz (1836) adıyla yayımladı. Türk tıp literatüründe önemli bir yeri olan, 20 bölümlük bu yapıt, daha sonra Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’nin hazırladığı Lugat-i Tıbbiye’de kaynak olarak kullanıldı.

  • 1063 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 31 Ekim 2017 Kategori : Sanat.

  Orta Komedya, Eski Yunan komedyasının İÖ y. 400 – İÖ y. 320 arasındaki evresidir. Toplumsal konulara ağırlık veren Orta Komedya, kaba sözler ve kişilere yönelik taşlamaların yanında edebi, siyasal ve felsefi konulara da yer veren Eski Komedya ile döneminin Atina toplumunu yergili bir bakışla işleyen Yeni Komedya arasında bir geçiş dönemi oluşturur. Aristophanes’in son oyunu Plutos (İÖ 388; Servet), bu geçişi yansıtan yapıtların günümüze ulaşmış örneklerindendir. Antiphanes ve Aleksis Orta Komedya’nın en önemli yazarları olarak bilinirlerse de, hiçbir yapıtları günümüze tam olarak ulaşmamıştır.

  • 1150 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 31 Ekim 2017 Kategori : Spor.

  Orta mesafe koşusu, pist ve alan sporlarında 800 m, 1.500 m ve erkekler 3.000 m engelli koşularıdır. Atletlerin bütün güçleriyle koşmalarına dayanan hız koşusundan (100 m 200 m, 400 m) farklı olarak orta mesafe koşusu son anda hızlanmaya olanak verecek bir tempoyla koşulur. İngilizce konuşulan ülkelerde 20. yüzyılın ikinci yarısına değin, 800 m ve 1.500 m koşulan yerine yarım mil ve 1 mil koşulan düzenlendi. En gözde mesafe olan 1 milde dört dakikanın altına uzun süre inilemedi. 6 Mayıs 1954’te İngiliz Roger Bannister’in 3 da 59,4 sn ile kırdığı rekor daha sonra 3 da 49 sn’nin altına düşürüldü.

  1920’lerde Finlandiyalı Paavo Nurmi orta mesafe yarışlarının en başarılı koşucusuydu. Bu dalın öbür ünlü aletleri arasında 1950’lerde ayrıca uzun mesafe koşusunda da başarılı olan Çekoslovakyalı Emil Zâtopek, 1960’larda Yeni Zelandalı Peter Snell, 1960’larda ve 1970’lerde ABD’li James Ryun, 1970’lerde ve 1980’lerde ise İngiliz Sebastian Coe ve Steven Ovett sayılabilir. Orta mesafe koşusunda başarılı Türk atletleri arasında 800 m’de Balkan Şampiyonu olan Ekrem Koçak (1953, 1954, 1955) ve Muharrem Dalkılıç (1962) ile 1.500 m’de Balkan Şampiyonu olan Mehmet Tümkan (1972) vardır.

  • 1176 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 31 Ekim 2017 Kategori : Coğrafya.

  Orta Rusya Platosu, Rusya Federasyonu’nda, Rusya Ovasında geniş plato bölgesidir. Rusya’nın Avrupa’daki topraklarının orta kesiminde yer alır. Kuzey-güney doğrultusunda, Oka Irmağından Donets Irmağı ve Donets Sırtına kadar uzanır. Kuzey-güney doğrultusunda uzunluğu 1.000 km, genişliği 483 km, en yüksek noktası 290 m’dir. Platonun orta kesiminde, Rusya Platformunun bir yükseltisi olan ve çok eski, kararlı bir jeolojik yapı olmasıyla dikkati çeken Voronej Kemeri yer alır. Öbür kesimlerde derin kil. kireçtaşı ve kum yatakları vardır. Orta Rusya Platosu Karadeniz’e ve Hazar Denizine dökülen ırmakların su bölümü çizgisini oluşturur.

  • 1167 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 31 Ekim 2017 Kategori : Coğrafya.

  Orta Sibirya Platosu, Rusya Federasyonu’nda, Sibirya’nın ortakuzey kesiminde geniş plato bölgesidir. Yüzölçümü 1.500.000 km2’dir. Yakut Özerk Cumhuriyeti’nde, Krasnoyarsk bölgesi (kray) ve İrkutsk yönetim biriminin (oblast) topraklarında uzanır. Batıda Yenisey Irmağı, kuzeyde Kuzey Sibirya Ovası, doğuda Lena Irmağı (bazı uzmanlara göre Verhoyansk Dağları), güneyde ise Doğu (Vostoçni) Sayan Dağları ve Baykal bölgesiyle çevrilidir. Tabanı, Sibirya Platformunun kristalin kayaçlarıyla kaplıdır; onların üstünde daha yeni oluşumlu kayaç dizileriyle deniz çökelleri yer alır. Platonun deniz düzeyinden ortalama yüksekliği 500-700 m’dir, ama Putoran ve Yenisey dağları gibi bazı alanlarda yükseklik artar. Orta Sibirya Platosunun bitki örtüsü, kuzeyde tundralardan güneyde steplere kadar çeşitlilik gösterir.

  • 1217 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 29 Ekim 2017 Kategori : Biyografi.

  Yükselme devrinin en büyük Türk padişahı olan Kanunî Sultan Süleyman (1520 – 1566).

  Kanunî zamanı Osmanlı Türklerinin en parlak devridir. Bu devirde Osmanlılar doğuda ve batıda birçok ülkeler fethetmişlerdir. Kanunî’nin komutasında hareket eden Osmanlı orduları birçok zaferler kazanmıştır. Kanunî 13 büyük seferde Başkomutanlık etmiş ve ihtiyar yaşında çıktığı 13’üncü seferi olan Zigetvar seferi sırasında bu kalenin alınmasından önce 72 yaşında iken savaş meydanında ölmüştür,

  İstanbul’da ve İmparatorluğun başka yerlerinde birçok cami, medrese, han, su kemerleri, kervansaray, çeşme gibi bayındırlık eserleri vücuda getirdiği gibi, memleketi düzene koyacak kanunlar ve yönetmelikler de yapmıştır. Bunlardan dolayı kendisine sadece Kanunî adı verilir, istanbul’da yaptırdığı Süleymaniye camisinin önündeki türbesinde yatmaktadır.

  • 1061 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 14 Ekim 2017 Kategori : Tarih.

  ÇİNLİLER

  • 1195 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 4 Ekim 2017 Kategori : Biyoloji.

  Kafatasını oluşturan kemikler;

  • alın kemiği (os frontale)
  • duvar kemiği (os parietal)
  • burun kemiği (os nasale)
  • gözyaşı kemiği (os lacrimale)
  • kalbursu kemik (os ethmoidale)
  • temel kemik (os sphenoidale)
  • arka kafa kemiği (os occipital)
  • şakak kemiği (os temporale)
  • elmacık kemiği (os zygomaticum)
  • üst çene kemiği (maxilla)
  • alt çene kemiği (mandibula)
  • 2557 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 4 Ekim 2017 Kategori : Biyoloji.

  Vücudumuzdaki en küçük kemikler kulaklarımızda bulunur. Bu kemiklerin isimleri çekiç, örs ve üzengidir. Aşağıda bir resmini bulabilirsiniz.

  • 1665 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 1 Ekim 2017 Kategori : Biyografi.

  Sigbjørn Obstfelder; (d. 21 Kasım 1866, Stavanger, Norveç – ö. 29 Temmuz 1900, Kopenhag, Danimarka), Norveçli simgeci şairdir. Yaşamdan kopuk bir mistisizme yönelmekten kaçınmasıyla, döneminin şairlerinden ayrılır. Gençliği arayış içinde, birçok ülkeyi dolaşmakla geçti. Tümü 1890’larda yayımlanan yapıtları arasında Digte (1893; Şiirler) ile oyunları De røde draaber (1897; Kızıl Damlalar), Om vaaren (1898; Baharda) ve Esther (1899) sayılabilir. En praests dagbog (1900; Bir Papazın Günlüğü), ölümünden sonra yayımlanan bitmemiş bir yapıttır. Toplumdan uzak, yalnız bir insanın bakışıyla yazılmış yapıtlarıyla Norveç edebiyatında ayrı bir yer edinen Obstfelder, şair Rilke’nin Die Aufzeichnungen des Malte Eaurids Brigge (1910; Malte Eaurids Brigge’nin Notları, 1948) adlı yapıtına esin kaynağı olmuştur.

  • 1032 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 1 Ekim 2017 Kategori : Biyografi.

  James Bronterre O’Brien; (d. 1805, Granard, Longford, İrlanda – ö. 23 Aralık 1864, Londra, ingiltere), İrlanda asıllı İngiliz radikaldir. Chartist işçi hareketine önderlik ettiğinden bazen “Chartist Öğretmen” olarak da anılır.

  1829’da avukatlık yapmak üzere Londra’ ya yerleşti. Çok geçmeden radikal eylemlere katıldı. Daha sonra işçi sınıfının çıkarlarını savunan Poor Man’s Guardian’ın yayın yönetmenliğini yaptı (1831-35), Northern Star’da çalıştı (1838-40). 1850’de sosyalist eğilimli Ulusal Reform Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. Sonraki yıllarda siyasal içerikli şiirler yazdı.

  • 822 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma